Aktuálně

06.12.2017

Soutěž Fyzikální nábojFn2017

V pátek 24.listopadu se ve Zlíně konala matematicko-fyzikální soutěž Náboj. Jedná se o soutěž, která probíhá celorepublikově v krajských městech. Za naši školu soutěžil jeden čtyřčlenný tým z 8. třídy ve složení Michal Denkocy, Elen Hendrychová, Kryštof Čech a Patrik Lučný. Všichni navštěvujeme fyzikální kroužek a účast v takové soutěži je ideální příležitost, jak ověřit naše znalosti. Během soutěže nám byly zadávány nejrůznější logické, matematické, ale hlavně fyzikální úlohy. Naše družstvo skončilo na 13.místě. Důležitější než umístění pro nás je, že jsme si mohli vyzkoušet takový typ soutěže a měli jsme možnost porovnat se s ostatními školami. Jsme rozhodnuti se příští rok opět zapojit a doufáme, že náš výsledek bude lepší.

Elen Hendrychová05.12.2017

Adventní zpíváníaz2017

Rok se s rokem sešel a „ten vánoční čas, dočkali jsme zas“.

V sobotu 2. prosince se v Ostrožské Nové Vsi konala již tradiční akce Adventní zpívání s rozsvícením vánočního stromu, na které vystoupil pěvecký sbor naší školy a nově i dramatický kroužek. Nebyli jsme však jediní, kromě nás se představila řada dalších dětských i dospělých zpěváků a muzikantů. Letošní mrazivé počasí dovolilo jen těm nejotužilejším, aby vydrželi až do konce programu a po společné závěrečné koledě se přesunuli od místního historického domku k nazdobenému vánočnímu stromu, který byl na závěr rozsvícen.

Mgr. Jana Melichárková29.11.2017

vd2017<< <   1 2 3 4 5 6 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 12. 12. 2017

Svátek má Simona
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: