Zaměstnanci


9.09.2008

Ředitelka školy Mgr. Alena Horáková
Zástupce ředitelky Mgr. Jaroslav Němec
Administrativní pracovnice Jitka Lukášová
Školník Václav Váňa

Třídní učitelé
I.A Mgr. Jitka Simerská
I.B Mgr. Karel Zerzáň
II.A Mgr. Jarmila Valihrachová
II.B Mgr. Jitka Šilhavá
III. Mgr. Alena Mlčková
IV. Mgr. Pavla Páčová
V. Mgr. Adéla Botková
VI. Mgr. Patricie Bobková
VII. Bc. Markéta Frantová
VIII.A Mgr. Jana Melichárková
VIII.B Mgr. Jarmila Bachanová
IX. Ing. Renata Němcová

Učitelé bez třídnictví

Lenka Burešová

Mgr. Marcela Křiváková

Mgr.Miroslava Prchlíková

Školní družina
1. oddělení Mgr. Danuše Botková
2. oddělení Petra Hastíková

Výchovně vzdělávací činnost
Výchovná poradkyně pro II.stupeň Ing. Renata Němcová
Výchovný poradce-intgrované děti Mgr. Karel Zerzáň
Protidrogová koordinátorka Bc. Markéta Frantová
Environmentální koordinátorka Mgr. Adéla Botková
Koordinátorka BV - CO Mgr. Patricie Bobková
Koordinátorka ŠVP Mgr. Miroslava Prchlíková
Vedoucí metodického sdružení I.stupně Mgr. Jitka Šilhavá

O čistotu školy se starají
Marie Dvouletá
Marie Jakubcová
Bronislava Pokorná

Samosprávné orgány
Odborová organizace Mgr. Marcela Křiváková
Sdružení rodičů Blanka Pjajčíková
Školská rada Miroslav Pavlas


9.09.2008

zaměstnanci ZŠ


<< <   ... 3 4 5 6 7 8   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 24. 6. 2021

Svátek má Jan
Celý rok

Blížící se akce

25.06.2021 -->>zbývá: 1 den

Sběr starého papíru - 8:00 - 15:00


28.06.2021 -->>zbývá: 4 dny

Školní družina - 11:40 - 14:00


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: