Zaměstnanci


6.08.2009

2009/10

Ředitelka školy Mgr. Alena Horáková
Zástupce ředitelky Mgr. Jaroslav Němec
Administrativní pracovnice Jitka Lukášová
Školník Václav Váňa

Třídní učitelé
I.A Mgr. Pavla Páčová
I.B Mgr. Alena Mlčková
II. Mgr. Karel Zerzáň
III.A Mgr. Jarmila Valihrachová
III.B Mgr. Jitka Šilhavá
IV. Mgr. Jitka Simerská
V. Mgr. Miroslava Prchlíková
VI. Mgr. Adéla Botková
VII. Mgr. Patricie Bobková
VIII. Bc. Markéta Frantová
IX.A Mgr. Jana Melichárková
IX.B Mgr. Jarmila Bachanová

Učitelé bez třídnictví

Lenka Burešová

Mgr. Marcela Křiváková

Ing. Renata Němcová

Školní družina
1. oddělení Mgr. Danuše Botková
2. oddělení Petra Hastíková

Výchovně vzdělávací činnost
Výchovná poradkyně
Ing. Renata Němcová
Výchovný poradce-integrované děti Mgr. Karel Zerzáň
Protidrogová koordinátorka Bc. Markéta Frantová
Environmentální koordinátorka Mgr. Adéla Botková
Koordinátorka BV - CO Mgr. Patricie Bobková
Koordinátorka ŠVP Mgr. Miroslava Prchlíková
Vedoucí metodického sdružení I.stupně Mgr. Jitka Šilhavá

O čistotu školy se starají
Marie Dvouletá
Marie Jakubcová
Bronislava Pokorná

Samosprávné orgány
Odborová organizace Mgr. Marcela Křiváková
Sdružení rodičů Blanka Pjajčíková
Školská rada Miroslav Pavlas


6.06.2009

u1


<< <   ... 2 3 4 5 6 7 8   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 30. 9. 2020

Svátek má Jeroným
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: