Aktuálně

07.05.2019

sběr19-v30.04.2019

Pythagoriáda 2019

V dubnu proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoríáda. Název soutěže je odvozen od jména řeckého filosofa a matematika Pythagorase ze Sámu a jeho školy. Pythagoras žil v 5. století před našIm letopočtem. Všem žákům a studentům od 8. třídy a výše je známá Pythagorova věta o stranách v pravoúhlém trojúhelníku a pythagorejské trojúhelníky . Méně známé je tzv. pythagorejské ladění v teorii hudby , ale i zájem Pythagorase a jeho žáků o astrologii či lékařství.
Soutěžní úkoly v letošní Pythagoriádě vypracovalo 33 žáků 5. – 8. tříd naší školy. Žáci mohli za vyřešené úkoly získat maximálně 15 bodů. Úspěšným řešitelem se stal ten, kdo získal více než 10 bodů. Nejlepší žáci postupují do okresního kola, které se uskuteční 23. května 2019. Okresního kola se za naši školu zúčastní žáci Ondřej Prchlík (8. třída) a Šimon Svoboda (6. třída), náhradníkem je Aneta Lukášová (8. třída).
Děkujeme všem řešitelům za aktivitu, postupujícím přejeme v okresním kole hodně úspěchů.

Za vyučující matematiky Jarmila Bachanová29.04.2019

mz2019-2Malí zpěváčcimz2019-1

Na jaře již tradičně probíhají pěvecké soutěže pro děti. A tak rodiče Elišky Mahdalíkové, Nikolky Zachové a Jakuba Šáchy, žáků druhého ročníku, přihlásili své děti na soutěž „Ostrožský skřivánek“. Všichni tři druháci byli moc šikovní a Eliška s Nikolkou postoupily do oblastního kola v Uherském Brodě, které se jmenuje „Zazpívej, slavíčku, 2019“. Tady 30.března Eliška moc krásně zazpívala písničku „Stojí Kača pri šentýři" a postoupila do posledního kola „Zpěváček Slovácka 2019“, které se uskuteční koncem června v Hluku. Celá třída jí přeje hodně štěstí.

Mgr. J. Truclová<< <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 23. 7. 2019

Svátek má Libor
Celý rok

Blížící se akce

07. srpen 2019 -->>zbývá: 15 dní

Úřední den - 9:00 - 10:00


27. srpen 2019 -->>zbývá: 35 dní

Úřední den - 9:00 - 10:00


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: