Kontakty


14.09.2011

Kontakt na zařízení:

Telefon: 572598105, 607874329
Telefon do školní družiny: 731978737
Web: www.zsonves.cz
E-mail: zsostrnves@uhedu.cz
Jména pracovníků pro informace: Mgr. Alena Horáková, Mgr. Jaroslav Němec

 

Kontakty na pedagogické pracovníky:

Mgr. Lenka Běhalová behaloval@zsonves.cz
Mgr. Patricie Bobková bobkovap@zsonves.cz
Mgr. Adéla Botková botkovaa@zsonves.cz
Mgr. Danuše Botková botkovad@zsonves.cz
Mgr. Kateřina Bucifalová bucifalovak@zsonves.cz
Mgr. Markéta Frantová frantovam@zsonves.cz
Mgr. Jana Jurásková
juraskovaj@zsonves.cz
Mgr. Denisa Hanáčková hanackovad@zsonves.cz
Mgr. Irena Hlaváčková hlavackovai@zsonves.cz
Mgr. Alena Horáková zsostrnves@uhedu.cz
Mgr. Marcela Křiváková krivakovama@zsonves.cz
Mgr. Jana Melichárková melicharkovaj@zsonves.cz
Ing. Renata Němcová nemcovar@zsonves.cz
Mgr. Jaroslav Němec zsostrnves@uhedu.cz
Mgr. Miroslava Prchlíková prchlikovam@zsonves.cz
Mgr. Pavla Sedláčková
sedlackovap@zsonves.cz
Mgr. Jitka Simerská simerskaj@zsonves.cz
Mgr. Jitka Šilhavá silhavaj@zsonves.cz
Mgr. Jarmila Valihrachová valihrachovaj@zsonves.cz


Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 23. 8. 2017

Svátek má Sandra
Celý rok

Blížící se akce

04. září 2017 -->>zbývá: 12 dní

Zahájení nového školního roku 2017/2018 - Po - 8:00


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: