Fond Budoucnosti


1.09.2015

Výměnný pobyt v Německuvp-dr-2015

24. března – 1. dubna 2015

Drážďany 2015 aneb NE na začátku - 1. a 2. den

Drážďany 2015 nesou velice zajímavé téma. Tentokrát budeme zkoumat, jak to vypadá s drogovou problematikou v Německu a u nás. 24. 3. v úterý jsme se opět sešli na novoveském nádraží, abychom absolvovali osmihodinovou cestu za našimi přáteli z Drážďan. Cesta byla příjemná, čas plynul velmi rychle, a tak jsme skoro ani nezaznamenali, že se přiblížila 17. hodina, drážďanské nádraží a skupina mávajících lidí s očima plnýma očekávání a možná i obav z neznámého. I přesto bylo uvítání vřelé a radostné. Po úvodním davovém fotografování, za které by se nemusel stydět ani japonský turista, se děti rozjely do svých adoptivních domovů. S netrpělivostí jsme očekávali následující ráno, abychom si poslechli první dojmy. Bylo potěšující, že téměř všichni přicházeli do uvítací místnosti gymnázia RoRo s úsměvy a s úlevou, že to v neznámé rodině zvládli, že i německá rodina se nijak neliší od té české a že se se svými znalostmi z angličtiny a němčiny přece jen ve světě neztratí. Mohli jsme se tedy pustit do práce. Nejprve jsme si prohlédli gymnázium, prostřednictvím prezentací jsme získali informace o Drážďanech, ochutnali typický saský koláč Eierschecke a pak už za námi přišla sympatická dvojice policistů z oddělení drog Policejního ředitelství v Drážďanech. Podali nám základní vhled do drogové problematiky, porovnali české a německé zákony v této problematice a na závěr upozornili, že nejnebezpečnější z celé oblasti je slabá lidská vůle. A i o ní jsme se po obědě ve školní jídelně vydali hledat informace do místního muzea hygieny a zdraví. I když tam někteří byli podruhé nebo i potřetí, je to natolik unikátní muzeum, že jsme tam měli stále co objevovat.

Drážďany 2015 aneb Ve znamení osobních příběhů - 3. den

Čtvrtek 26. 4. byl neskutečně silný den. Ve škole jsme se setkali s lidmi z pomocné skupiny Anker, v níž se schází lidé, kterým nějakým způsobem zasáhla do života droga. A tak nám svůj příběh vyprávěla matka, jejíž syn fetuje, přestože jako rodiče vychovávali své děti podle nejlepšího svědomí - četli jim pohádky, lyžovali, plavali, chodili na koncerty apod. A ona se doposud ptá, proč se to stalo, proč mají svůj život obrácený naruby, proč sourozenci nenávidí svého bratra a přejí si, aby zemřel, a vyslechli jsme slova o naději, že se to snad jednou změní. Mluvil s námi o všech peripetiích svého života mladý alkoholik, o tom, jak nevinný byl začátek jeho závislosti a kam až ho to dovedlo. Ty nejniternější pocity sděloval třicetiletý Michael, jehož vzhled napovídal věk mnohem vyšší a který otevřeně řekl, že je doposud uživatel drog. Popisoval postupný propad až na dno. A také svou cestu zpět, která u něj není u konce. Poslední osobní příběh sdělila rovněž třicetiletá Ina. Ta už není uživatelka, ale ví, že je stále závislá. Velmi civilně a prostě mluvila o věcech, které se člověk stydí vyslovit. My jsme sledovali, jak plíživě a nenápadně se prostřednictvím drog lidská bytost dopouští věcí, o kterých dobře ví, že jsou špatné, ale drogy naprosto sráží vůli člověka. A ona ji teď velmi těžce získává zpátky. Tyto silné příběhy jsme museli vstřebávat na dlouhé cestě do Spiku, což je centrum, kde nachází nový smysl života lidé, kteří jej ztratili nebo mají pocit, že se jim ztrácí. Centrum založila bývalá učitelka - metodička prevence, dnes asi šedesátiletá žena, která za pomoci dalších lidí různých věkových skupin poskytuje mladým experimentátorům či uživatelům pomocnou ruku. Dělají rap, graffiti, beatbox, DJ, ... bez drog a bez porušování zákona. A my jsme si vyzkoušeli stvořit graffiti. Dnes půjdeme svá díla dokončit.

Drážďany 2015 aneb Graffiti a tanec - 4. den

V pátek 27. 4. jsme znovu odjeli do centra Spike, abychom dokončili návrhy graffiti, kterými jsme pak měli ozdobit venkovní zdi. Stačila už jen chvilka, konečně jsme sáhli na opravdové spraye a začali jimi ovládat venkovní prostor. Byla to skutečně zajímavá, až skoro euforická zkušenost. Ale neobávejte se, že centrum Spike podněcuje k něčemu nelegálnímu. Jeho náplní je totiž také vyhledávat a dojednávat legální plochy, kam se graffiti mohou umístit. Naše díla zdobila prozatím zdi centra a z návrhů vznikla koláž, která bude vystavena v gymnáziu RoRo. Po ukončení prací jsme se vydali do tanečního studia, abychom trošku protáhli tělo a také se věnovali činnosti, kterou děti uváděly jako jednu z věcí, jež dokáže člověka držet mimo svět drog. Ne všichni se projevili jako rození tanečníci, ale všechny to bavilo. A to bylo nejpodstatnější. Když už jsme zušlechtili tělo, bylo třeba pověnovat se ještě povznesení ducha. Proto jsme zhlédli v muzeu Historisches Grünes Gewölbe expozice německého filigránského umění, turecké kultury, rytířství, ale také Supermarket of the Dead, což byla přehlídka lidského konzumu a pomíjivosti. Všechny exponáty tam byly z papíru - oblečení, nekonečné řady bot, jídla, elektroniky, ... Pak už jsme se rozjeli domů na víkend. Mnoho dětí se v sobotu sešlo na párty u Trinh a strávili společné sobotní odpoledne. Neděle byla už více rodinná.

Drážďany 2015 aneb Setkání s rodiči - 5. den

V pondělí 30. 3. jsme se ve škole sešli ke společné práci na prezentacích pro rodiče, se kterými nás čekalo setkání v podvečerních hodinách v aule školy. Děti byly rozděleny do skupin a byla jim přidělena témata, jež nás do dnešního dne potkala – policie a oddělení pro potírání drog, osobní příběhy závislých lidí, Spike centrum, taneční škola, kultura, party, která se dokáže obejít bez alkoholu a drog. Práce musela být brzy hotová, protože celkový scénář prezentací bylo třeba nacvičit a protože nás ještě do oběda čekala komentovaná procházka historickou částí města. Průvodcování se chopily německé děti a vydržely navzdory prudkému dešti, větru i kroupám. Po obědě jsme se s plným žaludkem vrhli do záchrany člověka v bezvědomí. Když jsme si všichni vyzkoušeli obnovení životních funkcí, provedli nás záchranáři „tou šťastnější" cestou, kdy se opilý člověk v bezvědomí dostane do rukou lékaře (ta méně šťastná nastává, když se probudíte neznámo kde, neznámo s kým, neznámo v jakém stavu). A tak nám navlékli tzv. andělíčka, také pleny, ohmatali jsme si katetry na cévkování, zábrany, které nedovolují vytrhnout si trubičku svévolně z těla, dále jehly, kanyly apod. Prostě jsme měli příležitost projít si za plného vědomí bolestný a ponižující proces, jakým procházejí opilci v bezvědomí. Docela rádi jsme si před večerním vystoupením na okamžik odpočinuli. V 18 hodin nás v aule znovu přivítala německá koordinátorka Petra Gliege, všechny skupiny seznámily rodiče s činnostmi v našem projektu a česká strana pro odlehčení od závažného tématu předvedla tematické vystoupení s malým tancem a zpěvem. Po této oficiální části jsme se sešli k nezávazným rozhovorům u rautu, který nám rodiče připravili.

Drážďany 2015 aneb Extrémní zážitky - 6. den

Úterý 31. 3. nás čekal poslední pracovní den. V jeho programu měla být jedna z činností, kterou děti uváděly jako náplň, která drží život člověk mimo svět drog - sport, příroda, přátelé. A tak jsme se vydali vlakem do Saského Švýcarska, abychom shlédli z vrcholků skal na široké okolí. Příroda nám to nehodlala nijak ulehčit a zkoušela, jestli je naše odhodlání opravdové. Vítr do nás vrážel se vší vervou, místy se spouštěl déšť, zima zalézala přes všechny vrstvy. Přesto jsme trajektem přepluli Labe a vydali se k vrcholům. Cestou nahoru jsme se opravdu zahřáli a odměnou nám byl překrásný výhled. Místy nám na něj zasvítilo i sluníčko. To bylo však jen ticho před bouří. Tou opravdovou. Stihla nás ve skalách, prudký déšť a kroupy nás zbičovaly a promočily až na kůži. Chvilku jsme se z toho vzpamatovávali, někteří odmítali jít dál, ale všichni jsme věděli, že se musíme dopravit domů do tepla. A to nás ještě v podvečer čekala herecká dílna a divadlo. I tam jsme se nakonec sešli všichni a v suchém. A tak jsme si hereckou etudou naposledy sdělili, že zvládnout lze leccos a žádné podpůrné látky k tomu nepotřebujeme.

Markéta Frantová

odkaz na foto: http://zsonves.rajce.idnes.cz/?sort=&page=1


3.03.2015

V úterý 24. března 2015 vyrážíme vstříc prvnímu projektovému dobrodružství.fb-n-1

Děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti, který podpořil náš projekt, který je letos zaměřen na drogovou prevenci a nese název NE NA ZAČÁTKU MŮŽE ZNAMENAT VÝHRU NA CELÝ ŽIVOT.

I v letošním školním roce je cílem naší cesty sousední Německo.
Našimi partnery jsou opět studenti Gymnázia Romaina Rollanda v Drážďanech.
Všech 26 českých žáků, kteří se projektu účastní, bude ubytováno v hostitelských rodinách. Komunikačními jazyky projektu budou angličtina a němčina.
více zde »»»

Program zde »»»


<< <   1 2 3 4 5 6   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 30. 9. 2020

Svátek má Jeroným
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: