Aktuálně

03.04.2019

Den vodydenvody2019

Voda je jednou ze základních podmínek pro život. Žáci druhého a třetího ročníku základní školy měli možnost oslavit Den vody jedinečným způsobem. Ve středu 20.3. se zúčastnili exkurze zařízení plaveckého bazénu v Uherském Hradišti, kde taky měli na závěr dne výuku plavání. Zaměstnanec správy bazénu je provedl s odborným výkladem zařízením pod bazény. Děti jeho výklad velmi zaujal, a tak mu kladly spoustu otázek, na které ochotně odpovídal. Pokračovali jsme v relaxačním koutku programem se stejným zaměřením, jež pro žáky připravila organizace Trnka ze Starého Města. Tady se děti dozvěděly zajímavosti o množství vody na naší planetě a jak s vodou hospodařit.
Ve stejný den žáci ještě navštívili Slovácké muzeum, kde pro ně byl připraven program o Velikonocích, doplněný prohlídkou stálé expozice a výrobou velikonoční dekorace – kuřátka v košíčku.
Tento den se dětem líbil, byl pro ně velmi přínosný.

Mgr. Jitka Šilhavá

voda2019 kuratko201929.03.2019

Spolu hravě o dopravěshod2019

Dopravní výchova se může vyučovat různě. Pro naši školu jsme si vybrali program zaměřený na bezpečnost silničního provozu s názvem „Spolu hravě o dopravě“, jehož hlavním aktérem je Ziggy Horváth. Interaktivní pořad, vytvořený a realizovaný ve spolupráci s krajským koordinátorem bezpečnosti silničního provozu (BESIP) a odborníkem z oboru speciální pedagogiky, je určen žákům od 1. do 9. třídy. Už z názvu je patrné, že dopravní předpisy a pravidla pohybu na komunikacích si žáci opakují a prohlubují formou soutěží a kvízů. Soutěže jsou doplněny živou hudbou s dopravní tematikou. Programu se zatím zúčastnili žáci 3. - 6. ročníků, ostatní třídy se můžou těšit v dubnu a květnu.

Jana Melichárková

více fotek ve fotogalerii28.03.2019

Výukový program pro žáky 4. a 5. třídvp5-2019

Velmi zdařilý preventivní výukový program zažili naši žáci 20. března na DDM Pastelka v Uherském Ostrohu.
Děti byly nejprve rozděleny do pěti skupinek . Poté zábavnou formou plnily úkoly týkající se zdravovědy, dopravní výchovy, ekologie, skládaly vývojové řady živočichů a poznávaly i jarní byliny.
Celý program byl doplněn svižným cvičením na trampolínách, kde se děti patřičně zapotily a vyřádily. Odjížděly tak domů spokojeny.
Děkujeme tímto Domečku za spolupráci a vstřícnost!

Mgr. Jitka Simerská

více fotek ve fotogalerii<< <   ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 16. 6. 2019

Svátek má Zbyněk
Celý rok

Blížící se akce

16. červen 2019 -->>zbývá: 0 dnů

Akademie ke 115. výročí školy


18. červen 2019 -->>zbývá: 2 dny

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků - v 16.00 hod. v budově ZŠ Ostrožská Nová Ves


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: