Archiv 2014-2015

01.10.2014

Adaptační pobyt šesťákůap2014

Letos už po čtvrté jsme s Madiem, o. s., skvělým sdružením ze Zlína, vyrazili do Březůvek, abychom se tam adaptovali. A co že to vlastně vůbec znamená? Na co se to máme adaptovat? Na všechno, co nás ve škole a v životě může potkat - zátěž, stres, radost, smutek, …. Jednoduše se učíme správným reakcím v situacích, které v životě přijdou a nejsou zrovna jednoduché. Prostě se učíme vyjít ze situací, které třeba nehladí po duši, se zdravou kůží. Také se učíme poznávat všechny kolem nás. Jsou to už dlouho naši spolužáci, ale známe je skutečně dobře? Víme, jak budou na to či ono reagovat? Víme, co v nich budí smích anebo smutek? Na to na všechno nás prostřednictvím her připravují lektoři z Madia, se kterým naše škola už dlouhodobě spolupracuje. A že nám tato spolupráce stojí za to, svědčí i finanční příspěvek SRPŠ, který činí více jak dvě třetiny ceny pobytu za jedno dítě. A je to částka přesahující tisíc korun.

Děti prostřednictvím her zažívají situace, které určitě znají, ale na vždy vědí, jak s nimi zacházet. Dostávají rady od svých spolužáků, již se s nimi už setkali, hodnotí, co jim to přinese do života. Učí se tak poznávat sami sebe a také ostatní, bez nichž prostě existovat nemůžou. Jak dětem bylo, asi nejlépe řeknou příspěvky samotných dětí:

více zde »»»

více fotek ve fotogalerii07.10.2014

DDM2014Spolupráce s DDM Pastelka Uh. Ostroh

„Pastelka“ nabídla naší ZŠ zdarma výukový program „Dny bez úrazů“. Žáci třetího ročníku tuto možnost využili a 23.9. cestovali autobusovou linkou do Uherského Ostrohu. Zde se děti zabývaly tématy: Jak předcházet úrazům doma, ve škole i venku? Co dělat, když se stane úraz? Bezpečně na kole. Postupně procházely pěti stanovišti, kde plnily pod vedením skvěle připravených vedoucích domu dětí a mládeže praktické úkoly zaměřené na daná témata. Cílem bylo hravou formou varovat děti před nebezpečnými situacemi a jednáním, podporovat bezpečné chování. Program přispěl i k plnění úkolů metodiky prevence. Děkujeme Pastelce za krásné a přínosné dopoledne.

Mgr. J. Šilhavá

více fotek ve fotogalerii10.10.2014

Fyzikální kroužek a Debrujáři ve Zlíněnocv2014

V pátek 24. 9. 2014 se členové Fyzikálního kroužku a Debrujárů pod vedením paní ředitelky Aleny Horákové a Denisy Hanáčkové se zúčastnili akce Noc vědců na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Noc vědců je celoevropská akce, která má za účel popularizovat vědu a vědce ukázat jako normální lidi, kteří mají akorát pod čepicí víc než jen vlasy a taky toho patřičně využívají. Na organizaci se ve Zlíně podílely všechny univerzitní fakulty a pro zhruba tisíc návštěvníků byla připravena různá zajímavá stanoviště s pokusy. Všem chutnala hlavně zmrzlina vyrobená pomocí tekutého dusíku. Mezi jinými byly k vidění třeba různé krémy, nedozrálý sýr Eidam, quadrokoptéra, lodička plující v akváriu bez vody a různé přednášky. Mohli jsme si vyzkoušet i malování na chemické sklo nebo malbu na obličej. Petr Lstibůrek si dokonce odvezl cenu za vítězství v počítačové hře. Že mají novoveské děti o vědu zájem dokazuje fakt, že se nás této akce zúčastnil plný autobus, téměř 40 dětí. Domů jsme všichni odjížděli nejen plni nových zážitků a inspirace, ale odváželi jsme si i drobné dárečky.

Jakub Lukeš<< <   1 2 3 4 5 6 7 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 23. 4. 2018

Svátek má Vojtěch
Celý rok

Blížící se akce

07. květen 2018 -->>zbývá: 14 dní

Sběr papíru


16. květen 2018 -->>zbývá: 23 dní

Akademie ke Dni matek


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: