Archiv 2013-2014

21.10.2013

Sběr starého papíru v obci

První podzimní den se v naší škole začal celoškolní, ekologickou akcí – sběrem starého papíru, který se konal v pondělí 23. září. Aktivně se do sběru zapojili žáci 5. – 9. ročníku, kteří už jako obvykle projížděli v doprovodu svých třídních učitelek ulicemi Ostrožské Nové Vsi a na kárky a vozíky sbírali před domy připravené balíčky starého papíru, které pak sváželi do kontejnerů na sběrných místech. Symbolicky se zapojili i ti mladší, tedy žáci 1. – 4. ročníku, kteří si přinesli balík papíru s sebou do školy a tento pak v průběhu dopoledne společně odnesli uložit do kontejnerů na parkovišti u školy. Přestože s ohledem na nedávno konaný sběr se papíru tentokrát tolik nesesbíralo, tato celoškolní akce se zdařila, k čemuž přispělo i hezké počasí.
Finanční výtěžek bude použit při jiných akcích pořádaných pro žáky naší školy.

Pavla Páčová22.10.2013

Branný závodbzk2013

11. října se v Kunovicích na ZŠ Červená cesta uskutečnil 1. ročník branného závodu mládeže. Organizace se ujal Sportovní střelecký klub Svazu branně technických sportů ČR Aircraft Kunovice.
Na start se postavilo 20 tříčlenných týmů ve dvou věkových kategoriích. Naše škola vytvořila tři družstva žáků 7. a 8. tříd. Běžci na trase stříleli z laserové pušky, plnili úkoly ze zdravovědy, překonávali lávku. Novoveské týmy si odvezly ze soutěže jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile.
Všem účastníkům gratulujeme!

Mgr. Patricie Bobková

více fotek ve fotogalerii22.10.2013

Zase v jaderné elektrárně Dukovanyduk1-2013

Opět po dvou letech se žáci 8. a 9. třídy vypravili na fyzikálně-zeměpisnou exkurzi na Vysočinu. Cílem bylo seznámit se s provozem jaderné elektrárny. Proto jsme se museli nejdříve podívat na přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice, která zásobuje Dukovany vodou, nezbytnou pro chlazení a moderaci reaktorů, které vyrábějí elektřinu. V Dalešicích nás podrobně seznámili se systémem fungování vodního díla, viděli jsme provoz od horní strojovny až po přiváděcí potrubí v podzemí elektrárny. V areálu jsme si prohlédli starou Francisovou turbínou se sedmi lopatkami, byl to docela gigant o váze několika tun!

duk2-2013 V Dukovanech nás přijali v menším kinosále, kde jsme se seznámili s historií výroby elektřiny a se samotnou jadernou elektrárnou. Průvodkyně nám na modelech elektrárny podrobně vysvětlily celý systém výroby elektřiny z radioaktivního uranu 238 a ujistily nás, že celý tento systém je dokonale bezpečný a že nemůže vybuchnout!!!

Krásu podzimní přírody jsme si vychutnali v národní přírodní rezervaci – v Mohelenské hadcové stepi. Skalní úbočí nad meandrem řeky Jihlavy, tzv. Čertův ocas, byla poseta mnoha druhy zakrslých borovic, různými chráněnými rostlinami a všudypřítomnou hustou nízkou travou. Zvířata jsme zde nezahlédli, ale bylo jisté, že tu také žije spoustu jedinečných chráněných druhů.

Obohaceni poznatky jsme se vrátili domů.

více fotek ve fotogalerii<< <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 23. 4. 2018

Svátek má Vojtěch
Celý rok

Blížící se akce

07. květen 2018 -->>zbývá: 14 dní

Sběr papíru


16. květen 2018 -->>zbývá: 23 dní

Akademie ke Dni matek


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: