Aktuálně

12.02.2018

šp2018Školní ples

Letošní ples SRPŠ, který proběhl v sobotu 20.ledna, byl opět velmi vydařený. Velký úspěch mělo tradiční předtančení žáků devátých tříd. Letos ho s žáky nacvičila paní Bohdana Poláchová. Publikum nadchla nejen choreografie pro čtrnáct párů, ale obdivné pohledy sklízely i romantické šaty děvčat a mladistvý outfit chlapců. Příjemné bylo i překvapení , které žáci předvedli formou moderního tance. Paní Bohdaně Poláchové bych chtěla tímto ještě jednou velmi poděkovat.
Velký dík patří i všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci plesu. Především jsou to rodiče, kteří dlouho před zahájením plesové sezony ve svém volném čase zajišťují tombolu, hudbu, pohoštění, vstupenky, kteří připravují sál a na plese zajišťují služby pro hosty plesu. Velmi si vážím jejich práce a podpory. Zvláštní poděkování bych chtěla vyjádřit paní Jolaně Andrýskové, která celou přípravu plesu každoročně koordinuje.
Školní ples je nejen společenská událost, na které naši deváťáci poprvé symbolicky vstupují do společenského života obce, ale výtěžek plesu významně pomáhá škole k realizaci různých akcí nebo soutěží. SRPŠ tak přispívá na dopravu na plavání pro naše druháky a třeťáky, výuky bruslení ve 4. a 5.ročníku, adaptační pobyt žáků 6.ročníků, lyžařský kurz žáků 7. a 8. ročníků, na odměny žákům devátých ročníků za vynikající studijní výsledky nebo pro žáky, kteří reprezentují školu v různých soutěžích.
Ještě jednou děkuji všem za aktivní práci a podporu školy.

Alena Horáková, ředitelka školy

video z plesu najdete zde »»»06.02.2018

Sedmáci a osmáci vyrazili na lyžařský kurz

Aktuální zpravodajství můžete sledovat na Facebookových stránkých ZŠ Ostrožská Nová Ves

https://www.facebook.com/Z%C5%A0-Ostro%C5%BEsk%C3%A1-Nov%C3%A1-Ves-400786703652907/?ref=bookmarks

nebo zde »»»06.02.2018

Deváťáci se prezentovali skvěle!

Minulou středu se v Langhans - Centrum Člověka v tísni konal seminář s žáky naší deváté třídy >JAK PRACOVAT S PŘEDSUDKY<, a to v rámci mezinárodního projektu Positive Messengers to Counter Online Hate Speech.

V ranním bloku proběhly aktivity pod vedením paní lektorky a pedagožky Vlasty Urbanové. Inspirativní byl i workshop "Slam poetry" s režisérem a slamerem Bohdanem Bláhovcem (Bohdan Bláhovec), během něhož jsme se mimo jiné naučili, jakým způsobem je možné vyjádřit veřejně svůj názor.

Odpoledne bylo věnováno ´živé knihovně´. "Vypůjčit" jsme si z ní místo knížky mohli jednoho ze tří lidí - Evu, Dorotku nebo Alexe. Všichni tři se věnují dobrovolnické práci. Eva pravidelně pomáhá v uprchlickém táboře v Řecku, Dorotka doučuje děti romského původu a Alex poskytuje péči umírajícím lidem v jejich domácím prostředí v Cestě domů. Mohli jsme se jich ptát na vše, co nás zajímalo v souvislosti s jejich prací.

Seminář se velmi vydařil. Naši deváťáci sklidili velkou pochvalu, prezentovali se jako mladí lidé, kteří umí diskutovat a umí vyjádřit svůj názor.

V Praze jsme strávili společně dva dny. Kromě semináře jsme navštívili Pražský hrad, stihli jsme poslední den, kdy byly vystaveny klenoty. Nenechali jsme si ujít ani návštěvu v Národním divadle a představení Maryša.

Fotky najdete zde »»»


Průběh našeho výjedzu můžete sledovat také na Facebookové stránce ZŠ Ostrožská Nová Ves

https://www.facebook.com/Z%C5%A0-Ostro%C5%BEsk%C3%A1-Nov%C3%A1-Ves-400786703652907/?ref=bookmarks<< <   ... 23 24 25 26 27 28   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 15. 12. 2018

Svátek má Radana
Celý rok

Blížící se akce

17. prosinec 2018 -->>zbývá: 2 dny

Vánoční dílničky a Den otevřených dveří - 8.00 - 13.00 hod.


03. leden 2019 -->>zbývá: 19 dní

Návrat žáků a učitelů do školy po prázdninách.


05. leden 2019 -->>zbývá: 21 dní

Tříkrálová sbírka v obci


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: