Archiv 2009-2010

25.11.2009

HALLOWEEN

Letos se seznamovali s tradicemi svátku Halloween žáci 3. ročníku. Je to svátek, který se slaví 31. října většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj. V České republice se moc neslaví, ale seznamují se s ním h1hžáci základních škol právě v rámci výuky anglického jazyka.
Halloween vychází z původně pohanského (keltského) svátku Samhain – pohanský nový rok (konec pohanského léta). Užívá se také název předvečer svátku Všech svatých.
Tradičními znaky Halloweenu jsou dýně, speciálně vyřezané se svíčkou uvnitř, dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň příšery, kostlivci atd. Barvy černá a oranžová. Lidé dávají vyřezané dýně do oken a na římsy, protože věří, že je jejich světlo ochrání před kýmkoliv. Ale sloužily také jako ochrana proti zlým skřítkům a představovaly i duše odešlých milovaných lidí a měly vítat pozůstalé.
h2Žáci III.B již tradičně vyrobili lucerničky z dýní (děkuji jejich rodičům za skvělou spolupráci), čímž přispěli i k podzimní výzdobě h3naší školy. Obě třídy 3. ročníku pak v hodinách angličtiny vyháněli zlé duchy z budovy školy. Obcházeli děti z nižších ročníků a seznamovali je s tradicemi tohoto „pohanského“ zvyku. Slavnostní den završili soutěžemi, které k těmto oslavám patří – loupání jablka (kdo bude mít nejdelší slupku), lovení jablka ústy z nádoby s vodou. A tak prožili třeťáci netradiční výukový den, neboť je toto téma provázelo i ostatními předměty.

Mgr. J. Šilhavá

více fotek ve fotogalerii26.11.2009

Výroba adventních věnečků ve školní družině

av1Stejně jako vloni i letos si děti společně s rodiči vyráběly věnečky k nadcházejícímu adventu. Všichni přitom využili odborné rady i pomoci paní Kučerové z květinářství "Na růžích ustláno", které patří velké poděkování jak za ochotu, tak za její čas. Práce se všem zdařila a každý věneček byl jedinečným originálem.

Mgr. Danuše Botková

více fotek ve fotogalerii04.12.2009

Dějepisná exkurze – setkání s archeologem a návštěva archívu


de1Ve středu 25. listopadu 2009 se vydali žáci 6. třídy spolu s panem učitelem Zerzáněm a paní učitelkou Chytkovou na dějepisnou exkurzi do galerie Slováckého muzea. Po prohlédnutí obrazů malíře pravěku Zdeňka Buriana jsme si vyslechli přednášku archeologa de2pana Mgr. Miroslava Vaškových, PhD. ze Slováckého muzea na téma lovci mamutů. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí a pravé mamutí kly jsme dokonce mohli vzít do rukou a zkusit, jak byly těžké. Nejvíc nás asi překvapilo, že pravěcí lovci nechytali mamuty do vykopaných jam, jak si doteď všichni mysleli. Půda v té době byla celoročně zmrzlá, takže na ně lovci museli zaútočit a přetnout jim šlachy na zadních nohou. Takto zraněného mamuta už dokázali chytit.
de3Státní okresní archív v Uherském Hradišti se nachází v krásné budově bývalého kláštera mnichů františkánského řádu. Ředitel archívu pan PhDr. Jiří Čoupek nám de4ukázal nádhernou barokně zdobenou jídelnu mnichů, která se pro veřejnost otvírá jen při slavnostech otevřených dveří památek. U sousoší erbů hradišťského regionu nám pan ředitel povídal o městských znacích a o heraldice – vědě, která se erby zabývá. Také jsme si prohlédli dvě hodně staré soudní knihy z Uherského Ostrohu. Porovnávali jsme tehdejší písmo s dnešním a zkoušeli jsme ho přečíst. Docela nám to šlo. Nakonec jsme mohli nahlédnout do policejních záznamů o obyvatelstvu z doby německé okupace. V kolon
de5kách jsme si četli jména lidí, jejich stáří, práceschopnost a jestli byl člověk židovského původu.
Byl to výborný a opravdu zajímavý dějepisný výlet, který se nám moc líbil.


Josef Slezák, 6. třída<< <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 23. 4. 2018

Svátek má Vojtěch
Celý rok

Blížící se akce

07. květen 2018 -->>zbývá: 14 dní

Sběr papíru


16. květen 2018 -->>zbývá: 23 dní

Akademie ke Dni matek


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: