Archiv 2008-2009

18.09.2008

K novému způsobu přijímacího řízení

Odpovědi na často kladené otázky k novému způsobu přijímacího řízení najdete zde01.10.2008

Změna termínu třídních schůzek.

První třídní schůzky se budou konat v úterý 21.října 2008.08.10.2008

Plastikiáda

Letošní hody byly výjímečné, krásné…Vyšlo i počasí a sluníčko zdůraznilo barvu a lesk nádherných krojů. A v jasných barvách se konala také jedna z mnoha akcplast1í naší školy, které byly součástí oslav 750. výročí první zmínky o naší obci. Byl to den plný barevných vršků od petlahví. Byl to závěr celoroční soutěže ve sbírání vršků - Plastikiáda.

Plastikiáda se uskutečnila v posledním červnovém týdnu, kdy naši žáci postavili před školou velké logo z vršků od „petek“. V duze a vlnách našich jezer se vystřídalo mnoho barev, nemohlo chybět velké číslo 750. Největší podíl na akci měli žáci 7.B, dnes už jsou to osmáci. Celý rok organizovali sběr vršků, děvčata pomáhala především v nižších třídách na 1. stupni. Celá škola sbírala vršky a třídily se jednotlivé barvy. Tady se zapojila většina žáků 2. stupně.

Také se soutěžilo, kdo nasbírá nejvíce vršků. Soutěžily třídní kolektivy, kde zvítězila třída 1.B (1 žák nasbíral v průměru 1 642 vršků). Žáci třetí třídy přinesli nejvíce vršků ( 34 733) z celé školy. Byli také oceněni nejlepší jednotlivci: 1. místo - T. Ondplast2račka,1.B (přinesl 9 223 vršků), 2. místo – M. Girášek, 4.tř. (7 410 vršků) a 3. místo – K. Hůsková , 1.B (6 230 vršků).

Sestavené logo bylo krásné, vyfotili jsme ho ze všech možných pohledů, ale co dál? Po obědě nastoupily děti ze školní družiny, které logo zase rozebraly. Vršky se sesypaly do pytlů a další den putovaly na recyklaci.

A recyklace vršků, které řadíme do plastového odpadu, byla smyslem našeho celoročního snažení. Vedeme děti k tomu, aby třídily ve škole i doma odpad. Několik let máme ve všech třídách koše na použitý papír, děláme v obci každoročně sběr starého papíru. Na chodbách jsoplast3u koše na odpad použitých plastových obalů. Žáci se v posledních dvou letech seznámili také s tříděním kovového odpadu v Kovosteelu ve Starém Městě. Letos je naplánována exkurze do Puroplastu v Kostelanech. Tam vršky od plastů dále zpracovávají. Ve vyšších ročnících získají žáci také informace o škodlivém odpadu. Snažíme se žákům ukázat, že je třeba odpad třídit, dodávat k recyklaci a tím pomáhat při ochraně našeho životního prostředí.

Snahou celé naší společnosti by mělo být především snižovat spotřebu zdrojů, snižovat spotřebu energií …Třídění odpadů, recyklace a další použití je až druhou stránkou tohoto problému.

Jarmila Bachanová<< <   1 2 3 4 5 6 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 23. 4. 2018

Svátek má Vojtěch
Celý rok

Blížící se akce

07. květen 2018 -->>zbývá: 14 dní

Sběr papíru


16. květen 2018 -->>zbývá: 23 dní

Akademie ke Dni matek


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: