Aktuálně

14.09.2018

Máme novou cvičnou kuchynick2018

Jako každý rok se škola o prázdninách opravovala a připravovala na zahájení nového školního roku. Na prvním stupni se rekonstruovala učebna pro budoucí prváčky, v další učebně proběhly stavební úpravy z důvodu zvětšení prostor. Do dalších dvou učeben prvního stupně byly instalovány interaktivní tabule. Škole byla schválena žádost o navýšení kapacity školní družiny, takže se připravila učebna pro třetí oddělení. Na druhém stupni se podařilo vyčlenit samostatnou učebnu pro výuku dílen, které plánujeme v tomto roce vybavit novým nábytkem. Největší radost ale máme z nové cvičné kuchyně. Díky ní mají žáci krásné prostory pro výuku vaření. Po loňském vybudování školní zahrady, kde probíhá výuka pěstitelství, se podařil další krok ke zkvalitnění výuky praktických činností a můžeme tak děti lépe připravovat pro život.

více fotek ve fotogalerii04.09.2018

1ABzah2018Slavnostní vítání prvňáčků

V pondělí 3. záři jsme zahájili nový školní rok. Pro naše prvňáčky se jednalo o důležitý a výjimečný den, proto i jejich uvedení do školních lavic probíhalo slavnostně. Žáci devátého ročníku se zodpovědně ujali svých malých spolužáků a doprovodili je do školní jídelny. Zde byli slavnostně přivítáni zástupkyní sboru pro občanské záležitosti, panem starostou Ing. P. Botkem, paní místostarostkou Mgr. J. Bedřichovou a paní ředitelkou Mgr. A. Horákovou. Deváťáci pak zavedli své svěřence do krásně připravených prvních tříd, kde je přivítaly paní učitelky Mgr. Denisa Hanáčková a Mgr. Blanka Španělová. Po milých úvodních slovech se paní učitelky s dětmi seznámily, rodičům sdělily základní organizační záležitosti a plni dojmů a očekávání z dalších školních dnů se s úsměvem na rtech rozloučili.

Mgr. Jana Pašková

více fotek zde »»»31.08.2018

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2018/19 bude 3.9.2018. Školní družina nebude v tento den z organizačních důvodů v provozu.<< <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 21. 11. 2018

Svátek má Albert
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: