28.06.2019

Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. ročníkulou2019-1

Letošní deváťáci si tuto slavnost prožili v prostorách školního dvora v pátek 28. června 2019. Paní matrikářka Hana Glacová přivedla 28 žáků deváté třídy, paní starostku obce, oba místostarosty, paní ředitelku a třídní učitelku a slavnost mohla začít.
V úvodu paní starostka Jaroslava Bedřichová promluvila o potřebě mladých lidí vracet se do rodné obce a popřála jim úspěšnou cestu životem. Poté zavzpomínala na hodiny strávené s deváťáky paní ředitelka Alena Horáková a se žáky se rozloučila. To se již všem leskly oči slzami doje
lou2019-2tí. S deváťáky se přišli rozloučit i žáci 1. třídy, které na začátku školního roku vedli do školy. Připravili si pro ty „své“ deváťáky písničku a drobný dárek. Slavnostní akt vyvrcholil předáváním vysvědčení třídní učitelkou Janou Melichárkovou. Kromě vysvědčení si převzali věcnou odměnu za výborné studijní výsledky tito žáci: Kryštof Čech, David Daněk, Elen Hendrychová, Radek Jelének, Patrik Lučný, Martin Pavlas a Tina Šáchová. Patrik Lučný byl odměněn ještě knihou za reprezentaci školy v olympiádách a soutěžích a příkladnou práci pro třídu i školu. Další žáci obdrželi pochvaly třídní učitelky. Poté se s deváťáky rozloučila třídní učitelka a slova se ujali zástupci třídy. Ti poděkovali všem učitelům za vědomosti, které získali za devět let školní docházky, a předali krásné růže a dárky.
Slavnost ukončila paní Hana Glacová přáním, aby se všem dařilo na středních a učňovských školách a aby rádi vzpomínali na krásná léta prožitá v základní škole.

Jana Melichárková

lou2019-3 lou2019-4


28.06.2019

Sportík

Po celoročním úsilí našich žáků 1. stupně konečně můžeme referovat o výsledku soutěže „Slovácká školní liga v B-ballu. Všechny turnaje byly velmi vyrovnané a náš tým po dlouhé době získal 1. MÍSTO. Velká gratulace!!!

Lenka Běhalová

spo2019-1 spo2019-2


21.06.2019

115115. výročí naší školy

Minulý týden se nesl ve slavnostním duchu. Aby ne. Naše škola slaví letos 115. výročí. V pátek 14. 6. proběhl program tomu věnovaný. Dopoledne jsme zahájili slavnostním přivítáním našich německých přátel z drážďanského gymnázia, následoval krátký program v atriu školy. V poledne byli do školy pozváni představitelé obce, ředitelé okolních škola a bývalí zaměstnanci.  Paní ředitelka je přivítala na školním dvoře, poté měli možnost prohlédnout si veškeré prostory školy. Odpoledne byla škola otevřena veřejnosti. Vrcholem oslav se stala nedělní akademie, v níž se představili naši žáci rozmanitými vystoupeními.

Mgr. Jana Pašková

více fotek ve fotogalerii


19.06.2019

Školní fotbalový turnaj 2019ft2019 

Tento rok se opět ke Dni dětí uskutečnil Školní fotbalový turnaj. Konal  se 31.5. Fotbálku se zúčastnila 4.-7. třída. Všichni hráli se všemi. Ti, co nehráli, fandili nebo pomáhali s organizací. Vítězem se stala 6.B. Fotbálek probíhal od 8-12 hodin dopoledne. Hráči podle výkonu postupně dostávali odměny. Pro ostatní žáky 1. stupně zde byly připraveny hry a pohybové aktivity. Všichni jsme si slunečný den velmi užili. Poděkování patří FK Ostrožská Nová Ves za hladký průběh celé akce.

Šimon Svoboda, Martina Navrátilová 6. B

více fotek ve fotogalerii


11.06.2019

lhopoLhotský pohár

I když se květen chýlil ke svému konci, počasí tomu příliš nenasvědčovalo. Déšť nám nedovolil odehrát tenisová utkání, a tak muselo zůstat pouze u volejbalu a softbalu. Díky nabitému programu se letos zúčastnily poháru jen tři kolektivy – domácí Ostrožská Lhota, Uherský Ostroh a Ostrožská Nová Ves. Hlavně volejbalový turnaj probíhal velmi vyrovnaně, takže ani po odehrání všech zápasů nebylo jasné, kdo zvítězí. Vše nakonec rozhodla softbalová utkání. Naši hráči podali v obou zápasech skvělé výkony a tak se tentokrát štěstí přiklonilo na naši stranu.  Celému týmu gratulujeme k získání poháru za celkové vítězství !

Mgr. Patricie Bobková


07.06.2019

Přehazovanápřehaz2019

Oblíbenou hrou v tělesné výchově děvčat šestého ročníku je přehazovaná. Často hrála v hodinách proti sobě nebo proti hochům ze třídy. Chtěla si ale vyzkoušet, jak by si vedla v porovnání s ostatními, a tak jsme domluvili utkání mezi okolními školami. Náš tým byl složen pouze ze šesťaček, naproti tomu soupeřící školy postavily i starší dívky. Naráz zavládl strach, že se staršími „to nezvládnem“, ale opak byl pravdou. Děvčata porazila všechna nasazená družstva a zaslouženě zvítězila.

Pořadí škol :

1. ZŠ ONV
2. ZŠ Kunovice Červená cesta
3. ZŠ Ostrožská Lhota
4. ZŠ Uherský Ostroh

Mgr. Patricie Bobková


23.05.2019

Sedmáci  ve školních dílnách na SPŠ
    
Již několik let nabízí SPŠ v Uh. Hradišti pro žáky základních škol několik velmi zajímavých akcí. Jednou z nich jsou technické dílničky, které naše škola pravidelně využívá.  Žáci 7. třídy navštívili průmyslovku už v minulém školním roce a tak věděli, co je čeká.  Letos jsme vyrazili do Uh.Hradiště ve čtvrtek 16.května.  Za necelé 2 vyučovací hodiny si žáci vyrobili kladívko. Při jeho výrobě všichni zvládli práci se dřevem a také dokázali opracovat ocelový hranolek. To už na obráběcích strojích za spolupráce učitele a studentů školy. Dokončit kladívko zvládl každý sám. V elektrodílně se děvčata seznámila s několika elektronickými součástkami, tištěnými spoji a naučila se pod odborným vedením pracovat s páječkou. Výsledkem jejich práce je blikač, který všem funguje.  Výrobky uvidíte na výstavce ve školní dílně, která bude součástí oslav 115. výročí školy.
Učitelé SPŠ byli s prací našich sedmáků spokojeni, většina si zaslouží za přístup k práci pochvalu.  Jen příště vylepšíme cestu zpět do školy (zdravení,  nevhodné výrazy, dopravní pravidla,…)

Jarmila Bachanová


14.05.2019

v.h.„hommage  V.H.“

V pátek 10.5.2019 se v Galerii obce Ostrožská Nová Ves, která je součástí místní knihovny, uskutečnila vernisáž výstavy s názvem „hommage V.H.“ Vystaveny byly práce žáků ze sbírek paní učitelky Vlasty Hanáčkové, která na naší škole učila výtvarnou výchovu. Pořadatelé výstavy chtěli vzdát hold paní učitelce, jejímž životním posláním bylo probudit v dětech lásku k výtvarnému umění. Pan Jan Botek zahájil vernisáž symbolickým zazvoněním zvonku, poté krátkým vstupem poděkoval pan Hanáček pořadatelům akce. Děvčata ze školního pěveckého sboru zazpívala několik lidových písniček a paní Miroslava Vajdíková shrnula život Vlasty Hanáčkové. Po úvodních slovech byla výstava zahájena.

Jana Melichárková


09.05.2019

Exkurze do Tropical Islands v Berlíně

12.4. se členové Fyzikálního kroužku zúčastnili poznávací a zážitkové exkurze do berlínského zábavného parku. Naši žáci tak měli možnost seznámit se s technickým řešením jedné z největších samostatně stojících hal na světe. Na délku měří 360 metrů, na šířku 210 metrů a dosahuje výšky 107 metrů. Tato obrovská stavba byla původně postavena jako hangár pro vzducholodě. Její ocelová konstrukce byla uzpůsobena pro výrobu a provoz vzducholodí sloužících pro přepravu těžkých nákladů. Pro tyto účely byl navržen objem i aerodynamický tvar této konstrukce. V roce 2003 byla hala koupena malajsijskou společností, která se zde rozhodla vybudovat tropický ráj.

Mgr. Jana Pašková

Ohlasy žáků:

„Líbilo se nám napodobení tropického ostrova. Měli jsme možnost vyzkoušet si různé atrakce. Aquapark byl rozdělen do sekcí, které napodobovaly laguny, moře, písečné pláže nebo Amazonii. Oceňujeme, že naše škola pořádá zahraniční akce a máme tak možnost získat nové poznatky. Jsme rádi, že jsme se této akce mohli zúčastnit...těch 16 hodin cesty se nakonec vyplatilo.“

Š. Vaníčková, A. Lukášová, J. Stloukal 8. tř.

„Moc se mi tam líbilo, hlavně divoká řeka. Bylo super, že jsme tam byli s kamarády. Jsem ráda, že mám další zážitek.“

K. Studničková, 7. tř.

„Byl to super výlet, moc jsme si to užili. Nečekali jsme, že by něco takového uskutečnila naše škola. Jedná se nejen o relaxační aquapark, ale je zde i spousta adrenalinových atrakcí. Oceňujeme dobré zorganizování, všichni nám vyšli vstříc. Bylo to něco jiného než výlety doposud.“

M. Taťák, L. Kupec, 7. tř.


07.05.2019

sběr19-v


30.04.2019

Pythagoriáda 2019
    
V dubnu proběhlo školní kolo matematické  soutěže  Pythagoríáda.  Název soutěže je odvozen od jména řeckého filosofa a matematika Pythagorase ze Sámu a jeho školy. Pythagoras žil  v 5. století před našIm letopočtem.  Všem žákům a studentům od 8. třídy a výše je známá Pythagorova věta o stranách v pravoúhlém trojúhelníku a pythagorejské trojúhelníky . Méně známé je tzv. pythagorejské ladění v teorii hudby , ale i zájem Pythagorase a jeho žáků o astrologii či lékařství.
Soutěžní úkoly v letošní Pythagoriádě  vypracovalo 33 žáků 5. – 8. tříd naší školy. Žáci mohli za vyřešené úkoly získat maximálně 15 bodů.  Úspěšným  řešitelem  se stal  ten, kdo získal více než 10 bodů. Nejlepší žáci postupují do okresního kola, které se uskuteční 23. května 2019. Okresního kola se za naši školu zúčastní  žáci Ondřej Prchlík (8. třída) a Šimon Svoboda (6. třída), náhradníkem je  Aneta Lukášová  (8. třída).
Děkujeme všem řešitelům za aktivitu, postupujícím přejeme v okresním kole hodně úspěchů.  

Za vyučující matematiky Jarmila Bachanová


29.04.2019

mz2019-2Malí zpěváčcimz2019-1

Na jaře již tradičně probíhají pěvecké soutěže pro děti. A tak rodiče  Elišky Mahdalíkové, Nikolky Zachové a Jakuba Šáchy, žáků druhého ročníku, přihlásili své děti na soutěž „Ostrožský skřivánek“. Všichni tři druháci byli moc šikovní a Eliška s Nikolkou postoupily do oblastního kola v Uherském Brodě, které se jmenuje „Zazpívej, slavíčku, 2019“. Tady 30.března Eliška moc krásně zazpívala písničku „Stojí Kača pri šentýři" a postoupila do posledního kola „Zpěváček Slovácka 2019“, které se uskuteční koncem června v Hluku. Celá třída  jí přeje hodně štěstí.

Mgr. J. Truclová


26.04.2019

sbpa2019


26.04.2019

OSLAVA DNE ZEMĚdz2019

– turistická vycházka na kopec sv. Antonína

Den Země jako mezinárodně uznávaný den připadá v kalendáři na 22. duben. Tento den je dnem věnovaný nejen naší planetě, ale vlastně i nám všem, a tak jsme se ho, stejně jako každý rok, chystali oslavit i v naší škole. A protože 22. duben letos připadl na Velikonoční pondělí, slavili jsme ve škole hned den následující, v úterý 23. dubna. Zvolená trasa nebyla letos nikterak náročná, naším cílem byl kopec Antonínek nad sousední Ostrožskou Lhotou. Děti 1. stupně se navíc do Lhoty dopravily objednaným autobusem, žáci 2. stupně zvládli celou trasu pěšky už z Ostrožské Nové Vsi. I když počasí nebylo tak ukázkové jako o Velikonocích, přesto nám i v tento den docela přálo a na Antonínku jsme si kromě větru užili i sluníčka a modrého nebe. V krásném prostředí tohoto poutního místa jsme strávili necelé dvě hodiny, během nichž si děti mohly opéct nějakou tu uzenářskou dobrotu u ohniště, odpočinout si nebo si na velké louce u chaty zahrát nejrůznější hry.  Kolem 11. hodiny dopolední jsme pak postupně odcházeli zpět do Ostrožské Lhoty, kde na nás čekal autobus a my jsme se tak před 12. hodinou mohli vrátit zpátky do školy.

Pavla Sedláčková, koordinátorka akce

více fotek ve fotogalerii


26.04.2019

du2019-1Den učitelůdu2019-2

Ve čtvrtek 28.3.2019 jsme u nás ve škole oslavili Den učitelů. Nebyl to den jako každý jiný. Několik z nás si mohlo vyzkoušet povolání našich vyučujících. Zjistili jsme, že to není tak jednoduché, jak to vypadá. Žáci si připravili učivo zvoleného předmětu, které jim vyučující zadal a následně ho ve své třídě odučili. Všichni si tento den užili.

Martin Šálek, 8. třída


25.04.2019

zdrdo2019Zdravé dopoledne plné vitamínů

Ve středu 17. dubna přijeli zástupci firmy Ovocentrum Valašské Meziříčí a připravili pro děti 1. stupně velmi zajímavý a také zábavný program, při kterém se děti nejen dozvěděly spoustu informací o známých i méně známých druzích ovoce či zeleniny, ale zároveň také ochutnaly čerstvě umixované smoothie z nejrůznějších druhů ovoce, zeleniny či salátů. Ti nejmladší si velmi užili legraci s velkým "panem Hruškou", který děti rozpohyboval a hlavně rozesmál. V závěru vyučovací hodiny si děti vyrobily jednohubky dle vlastní chuti a fantazie, kdy si mohly kombinovat jak ovoce či zeleninu, tak i různé druhy sýrů. Tuto zdravou hodinku si žáci užili a díky zdravým dobrotám si i pochutnali. Jen na doplnění - firma Ovocentrum má s naší školou smlouvu na pravidelnou dodávku ovoce, zeleniny a mléčných výrobků v rámci projektu Ministerstva školství OVOCE DO ŠKOL.

Pavla Sedláčková, koordinátorka EVVO

více fotek ve fotogalerii


25.04.2019

Novoveský šplhoun- okrskové kolo první stupeňnš2019-okrk

V pátek 15. 4. 2019 se uskutečnil čtrnáctý ročník okrskového kola Novoveský šplhoun. Závodu se zúčastnilo 47 závodníků ze tří škol - ZŠ Kunovice- Červená cesta, ZŠ Uherský Ostroh a domácí ZŠ Ostrožská Nová Ves.

V celkovém pořadí jednotlivců se umístili:

1. místo- Adam Tomeček – čas: 4,58 s-ZŠ Ostrožská Nová Ves.
2. místo- Daniel Malina- čas: 5,16 s- ZŠ Kunovice.
3. místo- Aneta Zapletalová- čas: 5,21s- ZŠ Uherský Ostroh.

V soutěži družstev obsadila první místo ZŠ Uh. Ostroh. Druhá skončila ZŠ Ostrožská Nová Ves. Třetí místo obsadila ZŠ Kunovice- Červená cesta.

Všem závodníkům, kteří byli úspěšní ve své kategorii a vybojovali medaili
gratulujeme. Již  připravujeme a těšíme se na patnáctý ročník.

Mgr. Jarmila Valihrachová- vedoucí soutěže

více fotek ve fotogalerii


24.04.2019

Přehled přijatých žáků do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020

více zde »»»


24.04.2019

mc2019Minerva Cup - aneb zábavný vědomostní kvíz u nás ve škole

V pátek 12. dubna se v naší škole konal pro žáky 5.-8. ročníku projektový den Plast je past. Celé dopoledne proběhlo formou environmentálního programu
Minerva Cup, což je všeobecná vědomostní soutěž určená žákům základních a středních škol. Během dopoledne se tak žáci zúčastnili interaktivní přednášky právě na téma "Plast je past", po ní pak následoval zábavný kvíz o tématické ceny a postup do celorepublikového kola. Během kvízu mezi sebou soutěžily týmy žáků, které v jednotlivých kolech soutěžního klání mohly zúročit jednak poznatky a vědomosti nabyté během přednášky, ale zároveň kvíz prověřil i znalosti žáků získané při školní výuce.
Nejlepšími řešiteli záludných kvízových byl tým zvaný "Ochránci", který v sobě nezapřel zdravého soutěžního ducha a získal krásných 31 bodů.

Pavla Sedláčková, koordinátorka EVVO

více fotek ve fotogalerii


17.04.2019

Soutěž „Poznej a chraň“pch2019

Také v tomto školním roce se žáci naší školy zúčastnili přírodovědné soutěže „Poznej a chraň“. Tuto soutěž pořádá Přírodovědné centrum Trnka při DDM Uh. Hradiště. Letošní téma soutěže bylo „Byliny, zvláště bylinky“. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích. V úterý 2. 4. to byli žáci 4. a 5. třídy, ve středu 3. 4. pak žáci 6. a 7. tříd.  I když postup do krajského kola naši žáci nevybojovali, přesto si za snahu a reprezentaci školy zaslouží velkou pochvalu.

Kategorie mladší žáci

1. skupina: Kotačková Karolína ,Hastíková Radka, Beníček Lukáš                  
2.skupina: Sucháňová Leona, Stloukalová Klára, Mařáková Amálie

Kategorie starší žáci

1. skupina: Navrátilová Martina, Chmelař Jakub, Kroča Zdeněk
2. skupina: Smištíková Štěpánka, Slavíková Viktorie, Kolářová Sára
3. skupina: Svoboda Šimon, Kolář Viktor, Miklíčková Aneta

Renata Němcová

více fotek ve fotogalerii


16.04.2019

Krajská matematická soutěž třídních kolektivů

V letošním školním roce byla v rámci operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání vyhlášena Krajská matematická soutěž třídních kolektivů Zlínského kraje. Cílem soutěže byla podpora matematické gramotnosti. Do soutěže se přihlásily 4 třídy naší školy ze 6. – 8. ročníku.  Celá soutěž proběhla přes připojení na internet. Na webových stránkách byly zveřejněny soutěžní úkoly, které byly přístupné pouze 90 minut.  Soutěž byla náročná nejen s ohledem na řešení zadaných úloh, ale také kvůli organizaci práci v danou dobu. Třídní kolektiv si musel vybrat jednoho žáka, který obsluhoval počítač a řídil práci kolektivu. Žáci mohli pracovat jednotlivě i ve skupinkách, radit se, museli opravovat chybné nápady, rozdělovat si práci, ve stanovené době vkládat správné odpovědi. Hrálo se o hodně. Odměnou pro nejlepší třídní kolektiv v každé kategorii byla exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci.
Bohužel se žáci naší školy do Olomouce nepodívali. Nevadí, získali jsme novou zkušenost. Nestačí umět správně počítat, ale je důležité zvolit vhodnou strategii, spolupracovat s kolektivem, rychle se orientovat, převádět úlohy ze života do matematických souvislostí. Letos jsme zkusili a pokud bude soutěž vyhlášena i v příštím roce, určitě se zapojíme.

Jarmila Bachanová


16.04.2019

Matematický klokan

více zde »»»


15.04.2019

šplh2st2019-1Šplhoun 2019

Tento rok se jako každý odehrála v tělocvičně naší školy soutěž Šplhoun II. stupně. Této akce se zúčastnily školy: Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh, Ostrožská Lhota a Kunovice Červená cesta. Soutěžilo se ve čtyřech  kategoriích: mladší dívky, mladší chlapci, starší dívky, starší chlapci. 1. místo získala  Základní škola Kunovice,šplh2st2019-2 2. místo obsadila domácí Základní škola Ostrožská Nová Ves, na 3. místě se umístila Základní škola Uherský Ostroh. V jednotlivých kategoriích z našich žáků uspěli Simona Andrýsková a Tomáš Cícha, kteří získali zlato, David Jurásek stříbro a Jindra Daněk bronz.

Šimon Svoboda, Martin Šálek


12.04.2019

zpp2019ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

V pátek 5. 4. k nám přijeli žáci druhého ročníku ze Střední zdravotnické školy z Uherského Hradiště se svou paní učitelkou. Cílem jejich návštěvy bylo seznámit nás se základy první pomoci. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. První skupina si vyzkoušela masáž srdce, druhá skupina si zkoušela ošetřování ruky při krvácení. Potom jsme se vystřídali. Ukázali nám také, jaká je povinná výbava autolékárničky a seznámili nás s přístrojem, který se jmenuje defibrilátor, zkratka je AED (automatizovaný externí defibrilátor). Je to přístroj, který pomůže i laikovi zachránit člověku život třeba na ulici nebo v obchodním centru. Akci bych zhodnotil velice kladně, bylo to zajímavé a poučné.

Štěpán Lažek, 8. třída

více fotek ve fotogalerii


03.04.2019

Informace k organizaci a průběhu zápisu do I. ročníku 2019/20

Zápis do I. ročníku školního roku 2019/20 proběhne v úterý 16.4.2019 od 13.00 hod. do 17.00 hod. v budově prvního stupně ZŠ Ostrožská Nová Ves. Při formální části zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dítěte. Se souhlasem zákonného zástupce proběhne ověření školní zralosti dítěte, na základě kterého zákonný zástupce obdrží doporučení Desatero pro rodiče a děti s přehledem dovedností, které má mít dítě před vstupem do ZŠ.
Pokud se zákonný zástupce rozhodne požádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, musí tak učinit písemně. Součástí písemné žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Kritéria pro přijetí žáků do první třídy ve školním roce 2019/20

Přijetí dítěte do 1. třídy se řídí §36 a §178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. O přijetí rozhoduje ředitelka školy. Ve školním roce 2019/20 mohou být otevřeny dvě třídy o maximálním počtu 30 žáků na třídu. Přednostně budou přijaty děti, které mají trvalý pobyt v Ostrožské Nové Vsi. V případě, že počet přijatých žádostí překročí stanovenou kapacitu, rozhodne o přijetí los.

Mgr. Alena Horáková, ředitelka školy


03.04.2019

Den vodydenvody2019

Voda je jednou ze základních podmínek pro život. Žáci druhého a třetího ročníku základní školy měli možnost oslavit Den vody jedinečným způsobem. Ve středu 20.3. se zúčastnili exkurze zařízení plaveckého bazénu v Uherském Hradišti, kde taky měli na závěr dne výuku plavání. Zaměstnanec správy bazénu je provedl s odborným výkladem zařízením pod bazény. Děti jeho výklad velmi zaujal, a tak mu kladly spoustu otázek, na které ochotně odpovídal. Pokračovali jsme v relaxačním koutku programem se stejným zaměřením, jež pro žáky připravila organizace Trnka ze Starého Města. Tady se děti dozvěděly zajímavosti o množství vody na naší planetě a jak s vodou hospodařit.
Ve stejný den žáci ještě navštívili Slovácké muzeum, kde pro ně byl připraven program o Velikonocích, doplněný prohlídkou stálé expozice a výrobou velikonoční dekorace – kuřátka v košíčku.
Tento den se dětem líbil, byl pro ně velmi přínosný.

Mgr. Jitka Šilhavá

voda2019 kuratko2019


29.03.2019

Spolu hravě o dopravěshod2019

Dopravní výchova se může vyučovat různě. Pro naši školu jsme si vybrali program zaměřený na bezpečnost silničního provozu s názvem „Spolu hravě o dopravě“, jehož hlavním aktérem je Ziggy Horváth. Interaktivní pořad, vytvořený a realizovaný ve spolupráci s krajským koordinátorem bezpečnosti silničního provozu (BESIP) a odborníkem z oboru speciální pedagogiky, je určen žákům od 1. do 9. třídy. Už z názvu je patrné, že dopravní předpisy a pravidla pohybu na komunikacích si žáci opakují a prohlubují formou soutěží a kvízů. Soutěže jsou doplněny živou hudbou s dopravní tematikou. Programu se zatím zúčastnili žáci 3. - 6. ročníků, ostatní třídy se můžou těšit v dubnu a květnu.

Jana Melichárková

více fotek ve fotogalerii


28.03.2019

Výukový program pro žáky 4. a 5. třídvp5-2019

Velmi zdařilý preventivní  výukový  program zažili naši žáci 20. března na DDM Pastelka v Uherském Ostrohu.
Děti byly nejprve  rozděleny  do pěti  skupinek . Poté zábavnou formou plnily úkoly týkající se zdravovědy, dopravní výchovy, ekologie, skládaly vývojové řady živočichů a poznávaly i jarní byliny.
Celý program byl doplněn svižným cvičením na trampolínách, kde se  děti  patřičně  zapotily a vyřádily. Odjížděly tak  domů  spokojeny.
Děkujeme tímto Domečku  za spolupráci a vstřícnost!

Mgr. Jitka Simerská

více fotek ve fotogalerii


26.03.2019

nš2019-škNovoveský šplhoun- školní kolo

Dne 15. 3. 2019 se uskutečnil již patnáctý ročník školního kola ve šplhu o tyči  "Novoveský šplhoun". Zúčastnili se ho žáci prvního až pátého ročníku.
Žáci prvního ročníku měli premiéru. Na seznámení se se závodem šplhali jen polovinu šplhadla.
Celkem se závodu zúčastnilo 20 dívek a 20 chlapců.
Z každé kategorie postupují do okrskového kola první dva závodníci. Všem úspěšným závodníkům blahopřejeme.
Okrskové kolo proběhne na naší škole v pátek 12. 4. 2019.

Mgr. Jarmila Valihrachová, vedoucí soutěže

více fotek ve fotogalerii


26.03.2019

Halová olympiádaho2019

Prvostupňoví příznivci atletiky se sešli ve Sportovní hale v Uherském Hradišti, aby porovnali své výkony s vrstevníky z 16 okolních škol. Soutěžilo se jak v jednotlivcích, tak i v rámci škol. Startující absolvovali atletické disciplíny, upravené pro vnitřní prostory – skok daleký z místa, hod tenisovým míčkem, sprint 30m, vytrvalostní běh a štafeta. Naše škola získala v těžké konkurenci dvě stříbrné medaile. Ve sprintu se prosadila Radka Hastíková z 5. ročníku a druhé umístění vybojovala štafeta dívek ve složení – Kateřina Lažková, Adéla Húsková, Karolína Kotačková a Radka Hastíková. Všem soutěžícím gratulujeme ke skvělým výkonům!!

Patricie Bobková


25.03.2019

sš letecká2019Návštěva SŠ letecké v Kunovicích

Ve dnech 12. února a 12. března jsme navštívili SŠ leteckou a zároveň areál výroby letadel v Kunovicích. Program obou dnů probíhal tak, že jsme se rozdělili na tři skupiny, které se následně střídaly na jednotlivých stanovištích. První den byly stanoviště následující: prohlídka areálu výroby, výroba stojánku na letadlo a zapojování elektrických obvodů. Přestávky mezi jednotlivými stanovišti jsme trávili v místní školní klubovně. Program druhého dne probíhal stejným systémem, jen s pozměněnými stanovišti. V první části nás čekala kromě prohlídky také montáž a demontáž některých částí letadla, na dalším stanovišti jsme vyráběli jinou podobu stojánku a zapojování elektrických obvodů se opakovalo. Celou tuto akci jsme vnímali jako příjemně strávené dopoledne a nahlédnutí do dalších možností studia.

Magdalena Lukešová, Klára Lekešová, 8.tř

více fotek ve fotogalerii


08.03.2019

zapis2019


04.03.2019

Okrskové kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 21. února se v Uherském Ostrohu konalo okrskové kolo recitační soutěže. Naši školu v DDM Pastelka reprezentovali vítězové školního kola přehlídky recitátorů. Ve třech soutěžních kategoriích (0.,1. a 2.) se 9 dětí naší školy „utkalo“ s recitátory okolních základních škol. V nelehké konkurenci se nám podařilo získat několik krásných umístění a dokonce 2 postupy do okresního kola, které se uskuteční v Uherském Hradišti 12. března 2019. Maximovi z 1.B a Elišce z 2.B přejeme hodně štěstí v dalším kole soutěže ?

0. kategorie
1. místo – Kateřina Pokorná, ZŠ Ostrožská Lhota
2. místo – Maxim Solovjov,  ZŠ Ostrožská Nová Ves
3. místo – Eliška Potrusilová, ZŠ Ostrožská Nová Ves
cena poroty – Natálie Šarová, ZŠ Uherský Ostroh

1. kategorie

rsokrk20191. místo - Eliška Mahdalíková, ZŠ Ostrožská Nová Ves
2. místo – Jan Prokeš, ZŠ Uherský Ostroh
3. místo – Veronika Křiváková, ZŠ Ostrožská Lhota
cena poroty – Ondřej Habanec, ZŠ Uherský Ostroh

2. kategorie
1. místo – Jana Bachanová, ZŠ Ostrožská Lhota
2. místo – Alena Šimčíková, ZŠ Ostrožská Lhota
3. místo – Elena Zacharová, ZŠ Uherský Ostroh
cena poroty – Kateřina Lažková, ZŠ Ostrožská Nová Ves

3. kategoriersokrk2019
1. místo – Lukáš Navara, ZŠ Uherský Ostroh
2. místo – Natálie Vávrová, ZŠ Uherský Ostroh
3. místo - Zuzana Křiváková, ZŠ Ostrožská Lhota

4. kategorie
1. místo – Marek Pospíšil, ZŠ Uherský Ostroh
2. místo – Kristýna Turčinová, ZŠ Uherský Ostroh
3. místo – Aneta Machálková, ZŠ Uherský Ostroh

Pavla Sedláčková


22.02.2019

Oznámení

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční 5.3.2019 v 16.00 hod. v mateřské škole v Ostrožské Nové Vsi.


21.02.2019

Olympiáda z anglického jazykaolaj2019-1

Stejně jako v předchozích letech se i letos naše škola účastnila každoroční anglické olympiády, která se konala nejprve formou školního kola v ZŠ Ostrožská Nová Ves a pak v jazykově zaměřené škole UNESCO v Uherském Hradišti formou okresního kola. Soutěž se dělila na mladší a starší kategorie. Vítězem mladší kategorie ve školním kole byla Simona Andrýsková na prvním místě, Šimon Svoboda na druhém místě a Klára Studničková na místě třetím. Simona Andrýsková postoupila dále do okr
olaj2019-2esního kola, kde získala 8. místo v soutěži.

Starší kategorii ve školním kole vyhrál Kryštof Čech, Magdalena Lukešová obsadila druhé místo a Jonáš Opravil skončil na třetím místě. Kryštof Čech poté v okresním kole obsadil 22. místo.

Všichni pracovali velmi zodpovědně na pečlivé přípravě a jejich úspěch byl zasloužený.

Mgr. Jacquelin Lažek


20.02.2019

Výuka brusleníbrus18-19-1

I v letošním školním roce probíhá v rámci tělesné výchovy výuka bruslení čtvrtých a pátých ročníků. V listopadu začali zkušenější páťáci, kteří se už loni naučili základům a letos své dovednosti dále rozvíjeli. Mnozí čtvrťáci vyjeli na bruslích teprve poprvé a dalo jim to hodně z
abrbrus18-19-2at. Nejenom samotné bruslení, ale také příprava na něj. Uběhlo pár týdnů a mnozí to válí na ledě jako zkušení bruslaři. Důležité je, aby svoje dovednosti prohlubovali i nadále, i když naše výuka v Uherském Ostrohu skončí. Přeji hodně úspěchů!

Patricie Bobková


20.02.2019

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽErs-šk2019

V úterý 12. února 2019 se konal další ročník přehlídky recitátorů 1. stupně naší základní školy.
Žáci recitovali ve 3 kategoriích, jejich výkony hodnotila porota ve složení: paní učitelky Markéta Vávrová a Jana Pašková,  předsedou poroty byl pan Miloslav Hanáček.
Ve třech kategoriích celkem soutěžilo 28 recitátorů, v každé kategorii pak porota vybrala 3 nejlepší.
Stejně jako každý rok, mohli i letos podpořit soutěžící jejich spolužáci, kteří svým hlasováním pak rozhodli o vítězích „divácké poroty“

V 0. kategorii (1.třída) se umístili:
1.místo: Maxim Solovjov z 1.B, který ve své kategorii získal i cenu divácké poroty.
2.místo: Eliška Potrusilová z 1.B
3.místo : Matyáš Boček z 1.A

V 1. kategorii (2. a 3. třída) získaly:
1. místo: Darina Ladmanová ze 3.A
2.místo: Eliška Mahdalíková ze 2.B
3.místo: Michal Jurásek ze 3.B

Diváckou trofej v této kategorii získala Kristýna Kolářová ze 3.B.

Ve 2. kategorii (4. a 5. třída) se umístili :
1.místo: Kateřina Lažková ze 4. třídy, která se v této kategorii také nejvíce líbila divákům.
2. místo: Barbora Světničková z 5. třídy
3. místo: Jakub Mahdalík ze 4. třídy

Všichni recitátoři zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci svých tříd ve školním kole této soutěže, vítězům jednotlivých kategorií gratulujeme k jejich úspěchům a přejeme hodně štěstí v okrskovém kole soutěže, které se bude konat 21. února 2019  v Uherském Ostrohu.

Pavla Sedláčková, organizátorka soutěže

více fotek ve fotogalerii


11.02.2019

mstr2019Kajakáři Ondřej Prchlík, Tomáš Cícha a Filip Váverka se spolu s dalšími svými oddílovými kolegy zúčastnili 2.února slovenského šampionátu v pádlování na trenažeru, jehož dějištěm bylo bratislavské nákupní centrum Avion. Zajímavá sportovní podívaná, na níž nechyběli držitelé olympijských medailí a světových titulů znamenala pro jediné zástupce z České republiky nečekané výsledky. Osmák Ondřej Prchlík vyhrál obě soutěžní tratě, jak kilometr, tak dvoustovku a stal se dvojnásobným mistrem Slovenska. Těsně pod stupni vítězů-čtvrtý a také pátý skončil sedmák Tomáš Cícha, Prchlíkův deblový spolujezdec Filip Váverka obsadil místa pátá.


08.02.2019

Mladý chemik – regionální kolomch-rk-2019

Soutěž Mladý chemik je určena žákům devátých tříd. V loňském školním roce se této soutěže zúčastnilo přes 15 tisíc žáků z celé ČR. Soutěž je finančně podpořena odbornou veřejností, firmami podnikajícími v chemickém průmyslu a Svazem chemického průmyslu. Regionální kolo této soutěže se konalo  11. prosince a  5. února na SPŠ v Otrokovicích. V prosinci si žáci ověřili své vědomosti v teoretické části soutěže, v únoru pak plnili úkoly ve školní laboratoři. Před zahájením druhé části regionálního kola navštívili žáci významnou firmu v regionu Continental Barum s.r.o. Tato exkurze byla velmi zajímavá.
Regionálního kola se zúčastnili tito žáci:  Lučný Patrik, Botek Jan a Hendrychová Elen.
Všem gratulujeme k dosaženým výsledkům.

Renata Němcová

více fotek ve fotogalerii


06.02.2019

zp2018-1Zasedání parlamentu

Jako každý rok, se i tentokrát odehrálo zasedání parlamentu v přítomnosti ředitelky školy. Na zasedání se řešil např. úklid ,školní jídelna
zp2018-2, bufet, školní dvůr, záchody, školní akce atd. O těchto tématech připravili žáci parlamentu prezentaci, kterou si ředitelka školy vyslechla a následně ji zhodnotila. Na této prezentaci pracovali žáci parlamentu celý prosinec. Dále se řešilo to, co se za rok 2018 povedlo a co se naopak nepovedlo. Ředitelka školy vyslechla naše požadavky a přijala nové nápady a poučila se z toho, co se podle žáků nepovedlo. Další takové setkání se odehraje za půl roku.

Martin Šálek

 


04.02.2019

Projektový den na SŠ letecké v Kunovicíchlet2018

Dne 18.12.2018 jsme se již tento rok podruhé vydali na Střední školu leteckou v Kunovicích. Byli jsme rozděleni do tří skupin. Každá skupina si zkusila tři pracoviště. První pracoviště byly dílny, zde jsme si vyráběli stojánky na letadlo. Druhé pracoviště byly elektrodílny, kde jsme jako minule zapojovali jednoduché elektrické obvody a třetí pracoviště bylo u školního letadla, kde jsme si mohli vyzkoušet demontáž podvozku kola, nasazování listu vrtule, vyjmutí nádrže na palivo a připojení hydraulických brzd. Tento projektový den se nám všem líbil.

Kryštof Čech, 9. třída

více fotek ve fotogalerii


23.01.2019

Společenský  ples

V sobotu 19.1. 2019 se ve sportovní hale uskutečnil tradiční Společenský ples. Ples zahájili žáci velmi vydařenou polonézou, kterou dojali všechny přítomné. Poděkování patří paní Bohdaně Krystkové a Michale Breznické, které se ujaly nacvičování, ale také našim žákům, kteří nás díky své píli a úsilí při nácviku překvapili bezchybným vystoupením. Krátkými tanečními vstupy se představila žákyně devátého ročníku Tina Šáchová, která je mistryní republiky ve standardních tancích. Velký podíl na hladkém průběhu plesu mělo SRPŠ, za což jim patří velký dík.

Mgr. Jana Pašková

ples2019-1 ples2019-2 ples2019-3


23.01.2019

vis2019Návštěva z VIS Bílé Karpaty

Ve čtvrtek 10. ledna 2019 se v rámci dopoledního vyučování zúčastnili žáci 1. stupně výukových programů, které nám přijeli do školy realizovat lektoři vzdělávacího informačního střediska Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou.
Nejmladší děti z 1. ročníku v programu Půda žije prozkoumali tuto složku neživé přírody a přesvědčili se, že půda je nenahraditelný přírodní zdroj, je domovem mnoha živočichů, rostlin a hub.
Druháci ve svém programu Včelí království nahlédli do včelího úlu a snažili se zjistit, jak to ve světě včel všechno krásně funguje.
Žáci 3. ročníku se v programu Smysly, nesmysly dozvěděli, že mnohá zvířata mají lepší smysly než člověk a ověřili si, jak fungují ty naše.
Dvouhodinový výukový program Odkud se bere jídlo byl určen žákům 4. a 5. třídy a ti se tak vydali na zajímavou cestu odhalování původu jídla, které máme na talíři.
Využívání nabídek výukových programů přírodovědných a ekologických center z našeho okolí je jednou z možností jak v naší škole realizujeme průřezová témata environmentálního vzdělávání školního vzdělávacího programu.

Pavla Sedláčková, koordinátorka EVVO

více fotek ve fotogalerii


23.01.2019

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V OSTROŽSKÉ NOVÉ VSI3s2019

Tři králové v Ostrožské Nové Vsi chodili 5. ledna 2019. Chodilo se za každého počasí. Začátek konání byl o třičtvrtě na devět v kostele. Chodilo velké množství žáků z naší základní školy. Účastníci se rozdělili do skupin a nachystali se na koledování. V obci se chodilo ve všech částech. Koledníci zpívali tradiční písničku. Také psali křídou na dveře počáteční písmena svých jmen, která mají žehnat domu a chránit ho. Všechny peníze šly na Charitu do Uherského Hradiště. V naší obci se vybralo celkem: 88 528 Kč.

text: Tereza Basovníková,6.A
ilustrace: Amálie Červenáková, 5. tř.


18.01.2019

ples2019


04.01.2019

Advent ve školeadš2018

Pokud se zeptáte žáků, jak u nás ve škole letos prožívají adventní čas, pravděpodobně vám odpoví, stříháním vloček, zimních krajin a další výzdoby, kterou si mohli vyzdobit svoji školu.
Další odpovědí by mohlo být pečení vánočního cukroví. Vánoční cukroví si společně mohla upéct každá třída, a jelikož máme ve škole krásnou novou kuchyňku, tak toho i všichni využili. Žáci tak kromě cukroví přispěli i příjemnou vůni, která provoněla celou školu. Řekněte, co by vás mohlo lépe naladit? Cukroví, které po poctivém ochutnávání žáků zbylo, pak putovalo do Buchtotéky, což je obchůdek s cukrovím, které se prodává každoročně na vánočních dílničkách.
Další příjemnou aktivitou před Vánocemi je procházení se po chodbách. A proč? No, protože z každé třídy zní jiná koleda, často i s doprovodem hudebních nástrojů.
V posledních dnech už jsou hodiny volnější, žáci se dozvídají o tradicích a vánočních zvycích, dostanou se i do kina a poslední den, si u stromečku popřejí krásné svátky, a pak už se jen těšit, až se tu zase potkáme v novém roce.


21.12.2018

Vánoční laťkavl2018-1

V předvánočním čase jsme v tělesné výchově pilně trénovali skok vysoký. Nejlepší skokani naší školy měli možnost přihlásit se do soutěže “Vánoční laťka“, která se již tradičně konala ve čtvrtek před Vánocemi. Všichni mohutně povzbuzovali své kamarády a vytvořili jim skvělou atmosféru. Rekord školy nebyl pokořen, ale někteří překonali své nejlepší výkony. Všem vítězům gratulujeme!!

Celkové výsledky :

Mladší žáci
1. místo  Sára Kolářová                            122cm                         
2. – 4. místo Nina Kellnerová,Nikola Balcarová, Klára Studničková    118cm                         
             
Mladší žáci
1. místo  Jakub Chmelař        126cm
2. místo  Tomáš Cícha        122cm
3. místo  Miroslav Lukáš    118cm


Starší žákyně                                                                    
1. místo  Tina Šáchová        130cm                         
2. místo  Kristýna Vlková    122cm                         
vl2018

Starší žáci
1. místo   Váverka Filip    158cm
2. místo  Světnička Adam    156cm
3. místo  Matěj Pšurný        145cm


20.12.2018

vd2018-1Vánoční dílničky v ZŠ

Již tradičně pedagogové ze základní školy připravili nejen pro své žáky, ale i pro veřejnost výrobu drobných vánočních dekorací ve „Vánočních dílničkách“. Spolu s nimi vypomáhali svým mladším spolužákům na jednotlivých stanovištích žáci 8. a 9. ročníku.
V adventním období, v pondělí 17. prosince, přišli žáci do školy bez batohů s učebními pomůckami, zato se sváteční náladou. Zahájení proběhlo ve školní jídelně, kde si taky všichni zazpívali koledy se školním pěveckým sborem. Pak se žáci i hosté (rodiče, prarodiče, bývalí
vd2018-2žáci naší školy) rozešli do jednotlivých dílniček. Skupinky dětí  1. ročníku doprovázeli opět jejich starší kamarádi z 8. a 9. ročníku. V každé učebně modrého a zeleného poschodí se všichni potkávali a měli možnost vyrobit si buď krásné svícínky, maličkosti ze včelího vosku, bižutérii, zápichy do květináčů, rámečky na fotografie, malované perníčky, voňavá mydélka, přáníčka či například stromečky ze šišek a kartonu.  A když si potřebovali odpočinout, šli do speciálně připravených relaxačních místností. Kdo měl chuť na cukroví, navštívil „Buchtotéku“ ve školní jídelně. Tady se nejen žáci, ale taky veřejnost, občerstvovali pečivem, které napekly jejich maminky nebo babičky. Tímto děkujeme všem rodinám za příspěvky ať už pečiva nebo čajů a jiných nápojů. Bylo to pro žáky velmi příjemné zpestření dopoledne.
vd2018-3Naše „Vánoční dílničky“ opět navštívily i děti a paní učitelky z mateřské školy. Společně jsme si zazpívali koledy a předškoláci si pochutnali na drobném cukroví. Později přišli za námi i bývalí zaměstnanci základní školy, kteří jsou již ve starobním důchodu. Slavnostní atmosféra se zpíváním koled se jim moc líbila. Všechny nás potěšilo, že se na naše dílničky přišla podívat i paní starostka J. Bedřichová s panem místostarostou J. Lažkem. Měli možnost vidět, jaká sváteční nálada vládne naší školou. Jsou to krásné tradice patřící u nás k adventu.

Mgr. J. Šilhavá

více fotek najdete zde »»»


20.12.2018

Krásné předvánoční setkání v naší školeduch2018

Zase po roce jsou tu Vánoce…..
Dne 17. prosince 2018 se konaly v naší škole tradiční dílničky. V tento den pozvala paní ředitelka Mgr. Alena Horáková bývalé kolegyně a správní zaměstnance. Velmi srdečně nás přivítala. Čekalo na nás milé překvapení. Podívali jsme se do tříd, kde děti pod vedením paní učitelek vyráběly různé dárečky na Vánoce. Navštívili jsme buchtotéku a pochutnali si na cukroví, které upekly maminky a babičky. Překvapením i bylo, že některé cukroví upekly děti s paní učitelkami v nové, krásné kuchyni, kterou se paní ředitelce podařilo zrekonstruovat. Kdo chtěl, prošel si školu a podíval se, co se vedení školy za rok zase podařilo vylepšit, opravit, zdokonalit. Pak už na nás čekalo vystoupení pěveckého sboru pod vedení paní učitelky Mgr. Jany Melichárkové. Vystoupení bylo úžasné! Děkujeme!

Následovalo příjemné povídání s paní ředitelkou, panem zástupcem, současnými kolegyněmi i správními zaměstnanci. Pozdravit nás, zavzpomínat na školu, popřát všem krásné Vánoce a hlavně hodně zdraví v roce 2019 přišla paní starostka Ing. Jaroslava Bedřichová a pan místostarosta pan Ing. Jaromír Lažek. Při výborném pohoštění čas rychle utíkal. Nastal čas rozloučení. Všichni jsme si navzájem popřáli radostné Vánoce a hlavně hodně a hodně zdraví, které potřebujeme. Na závěr krásného posezení, které jsme si opravdu užili, jsme dostali dáreček i přáníčko. Bylo to moc milé!

Mnohokrát děkujeme paní ředitelce, paní Petře Domanské, paní učitelce Jitce Šilhavé, paní Jitce Lukášové a panu Zdeňku Slachovi za přichystání krásného adventního posezení. Ohromné!!!
Všem pracovníkům školy přejeme hodně zdraví, úspěchů v práci s dětmi, vstřícné rodiče a budování dalších prostor ZŠ pro žáky naší základní školy.

Za bývalé zaměstnance Miroslava Vajdíková


19.12.2018

b-b2018SPORTÍK

Slovácká školní liga v B-ballu
Spolu se začátkem školního roku začala Slovácká školní liga v B-ballu, které se pravidelně účastní i žáci prvního stupně naší školy, ZŠ Uherský Ostroh, Boršice, Hluk a Snails Kunovice.
V letošním školním roce reprezentují naši školu dva týmy.
Tým A tvoří žáci 3. tříd ( Antálková, Bartková, Hrbáčková, Kašná, Kusáková, Bezděk, Jurásek, Dostál, Kozmík, Šácha, Žajdlík), kteří na turnaji zatím získávají své herní zkušenosti.
Tým B (žáci 4. a 5. tříd : Tomeček, Beníček, Tischer, Trávníček, Grebeníček, Obal, Hučík, Hlůšek a žák 3. třídy Kyselák) přijel své zkušenosti zúročit.
Na prvním turnaji 10. 10. 2018 vybojovali krásné 2. místo a v prosinci 11. 12. 2018 získali s pětibodovým rozdílem 1. místo.
Přejeme hodně elánu do dalších turnajů.ceps2018

ČEPS – cup
28. 11. 2018 se žáci prvního stupně také zúčastnili celostátního turnaje ve florbalu, ve kterém se utkalo 14 základních škol okresu Uherské Hradiště.
Naši chlapci Tomeček, Beníček, Grebeníček, Obal, Šácha, Hlůšek, Tischer, obsadili krásné 5. místo.

Mgr. Běhalová Lenka


14.12.2018

mch2018Mladý chemik

V pondělí  12. 11. 2018 proběhlo na naší škole 1. kolo soutěže Mladý chemik. Soutěž je určena žákům devátých tříd. V loňském školním roce se této soutěže zúčastnilo přes 15 tisíc žáků z celé ČR. Soutěž je finančně podpořena odbornou veřejností, firmami podnikajícími v chemickém průmyslu a Svazem chemického průmyslu. V letošním školním roce si školní kolo vyzkoušelo 15 našich žáků a 3 z nich postoupili do dalšího kola.

Postupující žáci:

1. Lučný Patrik
2. Botek Jan
3. Hendrychová Elen

Regionální kolo se konalo 11. prosince na SPŠ v Otrokovicích. Všichni naši žáci prokázali dobré znalosti v teoretické části soutěže a postupují do dalšího kola, které se bude konat v únoru. To je budou čekat praktické úkoly ve školních laboratořích.
Přejeme jim hodně úspěchů v dalším kole.

Renata Němcová

více fotek ve fotogalerii


12.12.2018

Mikuláš potěšil dětimik2018

Dne 5. 12. jsme se proměnili za Mikuláše, andílky a čerty. Tato svatá trojice se vydala, směr Jednota. Postupně nás navštěvovali žáci prvního stupně a přišla za námi jako vždy vzorná mateřská škola a další děti. Za to, že byli hodní a dodrželi to, co minulý rok slíbili, dostali od andělů malou mikulášskou nadílku. Ovšem někteří svůj slib od minula nedodrželi, a tak je čerti museli hodit do pytle. Ale za písničku či básničku je andílci vytáhli. Doufáme, že po této zkušenosti se hříšníci polepší a všichni dodrží to, co slíbili.

Klára Lekešová


10.12.2018

svd2018


10.12.2018

Adventní zpívání

V sobotu 1. prosince se v Ostrožské Nové Vsi konala již tradiční akce Adventní zpívání s rozsvícením vánočního stromu, na které vystoupil i pěvecký sbor naší školy. Děvčata se představila pásmem lidových a folkových koled. Na pódiu se vystřídala řada dalších dětských i dospělých zpěváků a muzikantů. Po společné závěrečné koledě se všichni přesunuli od místního historického domku k nazdobenému vánočnímu stromu, který na závěr paní starostka rozsvítila.

Mgr. Jana Melichárková


10.12.2018

Vybíráme si střední školu a budoucí povolánívsš2018

V rámci projektu volba povolání pro 9. třídu jsme navštívili několik škol a firem, ve kterých jsme měli příležitost seznámit se s jejich fungováním a možnostmi, které nám nabízí.
Dne 6.11. jsme navštívili Střední školu leteckou v Kunovicích. Ve škole jsme byli rozděleni do skupin, ve kterých jsme se prostřídali na 3 pracovištích. První pracoviště byly dílny, zde jsme si vyrobili stojan na letadélko. Druhé pracoviště bylo “školní letadlo”, kde nám ukázali, popsali a vysvětlili vše kolem  letadla L-410. Třetí pracoviště byla elektro dílna, tady jsme sestavovali jednoduché obvody v elektrolaboratoři. A na závěr jsme šli do výrobní haly firmy Aircraft Industries, kde jsme viděli celou firmu za chodu. V úterý 18.12. nás čeká ještě jeden projektový den na této škole.
Ve středu 14.11. byla naše třída v Uherském Hradišti na Burze středních škol. Zde se představily  školy z celého kraje. Kromě samotné prezentace škol jsme si mohli například vyzkoušet virtuální realitu, střelbu na terč nebo ochutnat cukroví.
V pátek 16.11. jsme se společně s 8. třídou zúčastnili “Technického  jarmarku”, v rámci kterého jsme se podívali do dvou firem. První firmou byl  Thermacut, který vyrábí díly na svařování a plazmové řezání. Druhou firmou byly Třinecké železárny, které se zabývají opracováním kovů. V těchto firmách jsme si mohli projít celé pracoviště.
V úterý 20.11. se naše třída podívala na Střední průmyslovou školu a obchodní akademii  v Uherském Brodě. Jako první nás uvítal pan ředitel, pak nás pan zástupce seznámil se školou formou prezentace. Vzápětí jsme si část školy prošli, podívali jsme se do odborných učeben, školního kina, tělocvičny, budovy High-Tech s nejnovějšími vymoženostmi. Tato škola se nám líbila, protože byla moderní a nová.
Ve středu 5.12. jsme jeli na Střední školu průmyslovou, hotelovou a zdravotní do Uherského Hradiště. Absolvovali jsme zde tři různá stanoviště. První bylo Planetárium Morava v rámci průmyslové školy. Poté jsme šli na zdravotní školu, kde nám ukázali první pomoc a zdravotnické nástroje, které se používají v tomto oboru. Jako poslední jsme byli ve “školní restauraci”. Tady nás obsluhovali studenti hotelové školy a servírovali nám míchané nápoje a palačinky. Celý den jsme si užili.

Kryštof Čech

více fotek ve fotogalerii


04.12.2018

Výměnný pobyt

V čtvrtek 29. 11. 2018 začal devítidenní výměnný pobyt našich žáků v Německu, který je součástí projektu, který podpořil Česko-německý fond budoucnosti. Podporu jsme získali v rámci výzvy Téma roku 2018.
V pořadí už šestý projekt je tentokrát zaměřen na česko-německé vztahy a nese název Vize dobrého sousedství.
Naši školu reprezentují žáci sedmého, osmého a devátého ročníku.
Partnerskou školou je opět Gymnázium Romaina Rollanda v Drážďanech.

Mgr. Adéla Botková

Všechny projektové aktivity můžete sledovat na facebookové stránce ZŠ Ostrožská Nová Ves:
https://www.facebook.com/Z%C5%A0-Ostro%C5%BEsk%C3%A1-Nov%C3%A1-Ves-400786703652907/
Fotky k projektovým aktivitám:
https://zsonves.rajce.idnes.cz/


30.11.2018

vko2018Výchovný koncert

Ve čtvrtek 29.11. se celá naše škola zúčastnila výchovného koncertu Ziggyho Horvátha se svou skupinou, kterou tvoří většina hudebníků skupiny Fleret. Koncert začal vánočními písničkami a koledami, které si mohli všichni společně zazpívat. V průběhu koncertu Ziggy vyprávěl o vánočních tradicích, vztazích mezi lidmi a o pohodě před Vánocemi. Název koncertu byl “Od koledy k muzikálu”, proto zde zazněla i píseň z muzikálu Jesus Christ Superstar. Jako přídavek jsme si vytleskali rockové písničky, při kterých jsme si mohli zatančit.

Kryštof Čech


30.11.2018

Fyzikální soutěž „Náboj“fsn2018

Letos podruhé jsme se zapojili do mezinárodní matematicko- fyzikální soutěže „Náboj“. Do regionálního kola, které se konalo 23.listopadu ve Zlíně, jel školu reprezentovat tým žáků devátého ročníku ve složení Patrik Lučný, Elen Hendrychová, Matěj Kotačka a Michal Denkocy. Konkurence byla veliká, v soutěži většinou vyhrávají týmy z gymnázií. Našemu týmu se podařilo získat 6.místo, což považujeme za dobrý úspěch. Velice se nám tato soutěž líbila a to i ze strany organizátorů. Doufáme že v této soutěži budou pokračovat i naši mladí spolužáci.

Michal Denkocy, 9.ročník


29.11.2018

spč2018Staré pověsti české   

Ve středu 14.11. přijeli do Ostrožské Nové Vsi Pernštejni z Pardubic. Tato skupina historického šermu sehrála představení o Starých pověstech českých, které zhlédli žáci 1. i 2. stupně naší školy. Představení začalo pověstí O praotci Čechovi. Díky pověstem nám vysvětlili, jakým způsobem se dostali Slované na naše území. Představení bylo nejen zábavné, ale i poučné a nám se moc líbilo.

Kryštof Čech, 9.tř.


27.11.2018

Dopravní hřiště

Tak, jako bývá zvykem každý rok, i letos naši žáci 4. třídy navštívili dopravní hřiště v Uherském Hradišti. 
Do Uherského Hradiště  vyrazili v pátek 16. 11.  Výuka probíhala ve dvou částech. První byla část teoretická, kde se děti seznámily se základními pravidly silničního provozu, učily se poznávat dopravní značky, vyhodnocovat některé dopravní situace, chování na komunikacích a spoustu dalších cenných informací.
V druhé části, praktické, se děti přesunuly na dopravní hřiště, kde už pro ně byla připravena kola. A to, co se naučily v teoretické časti, si mohly vyzkoušet v praxi. Žáci zjišťovali, jak je obtížné v praktických situacích využít své teoretické znalosti.
V rámci dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích získávají děti základní rozsah znalostí pravidel provozu na pozemních komunikacích a praktické dovednosti, které pak uplatní při řešení situací v provozu na silnicích.

Barbora Knedlíková


22.11.2018

Dětská vědecká konferencevkon2018

V naší škole podporujeme a rozvíjíme nadané žáky. Děti mají možnost pracovat v různých kroužcích, zapojovat se do projektů. Organizujeme exkurze a workshopy. Umožňujeme žákům se účastnit na  soutěžích a olympiádách.

Letos podruhé měli  možnost dva žáci  prvního stupně  reprezentovat školu na Dětské vědecké konferenci, která se konala 20. 11. 2018 v Uherském Hradišti . Tuto akci pořádá Academic  school pod záštitou Oniverzity Palackého Olomouc  a ve spolupráci s Mensou ČR. Letos to byl Karel Jahodík a Jakub Mahdalík ze 4.ročníku. Účast na konferenci je umožněna pouze žákům, kteří mají mimořádný a dlouhodobější zájem o nějaký obor. Oba chlapci se na ni nejprve museli pečlivě připravit a  vypracovat prezentace na téma, kterému  se delší dobu věnují. Karel Jahodík se zaměřil na téma Letadla, Jakub Mahdalík zpracoval  prezentaci  o zlatu.

Už při přípravě prezentací si vyzkoušeli práci vědeckého pracovníka. Sbírali, třídili a zpracovávali informace. Při prezentaci si pak vyzkoušeli a posilovali dovednost zaujmout posluchače, stručně řečeno „umět své znalosti prodat“.

Pro Karla i pro Jakuba byla účast na konferenci výbornou zkušeností a určitě i motivací pro další badatelskou činnost.

Mgr.Alena Horáková

více fotek ve fotogalerii


22.11.2018

Putovní pohár mladých přírodovědcůmp2018-1

Žáci pátého ročníku, ve složení Karolína Kotačková, Lukáš Beníček, Sára Wilimová, Radka Hastíková a Jiří Trávníček, reprezentovali naši školu v přírodovědné soutěži, která se konala ve Starém Městě.  Porovnávali svoje vědomosti s dalšími týmy mp2018-2základních škol v oblasti ekologie, teraristiky, poznávali a třídili  rostliny, koření, plody, živočichy. Společně uspěli též v teoretickém testu znalostí a umístili se tak z 28 týmů na krásném 14. místě. Těmto žákům patří velká pochvala za nadšení, přípravu, spolupráci a reprezentaci naší školy!

Mgr. Jitka Simerská


20.11.2018

100cr100 let Československa

Dne 25.10. 2018 se v Ostrožské Nové Vsi pokládaly věnce na Pomník obětem a Pomník 2. světové války u příležitosti oslav vzniku 100. výročí Československa. Od obecního úřadu vyšel slavnostní průvod s muzikou. Kladení věnců se zúčastnili i hasiči. Členové novinářského kroužku recitovali báseň Cestička k domovu. Díky školnímu sboru zazněla i Masarykova oblíbená píseň Ach synku, synku. Na závěr tohoto slavnostního odpoledne pronesl projev i pan starosta.

Šimon Svoboda, 6.B


20.11.2018

HALLOWEEN U NÁS VE ŠKOLEhallo2018

Dne 31.10.2018 se u nás konal Halloween. Členové školního parlamentu se sešli s paní učitelkou Lažkovou v tělocvičně. Byli ve strašidelných kostýmech a připravili si pro 1. stupeň program. Ten se skládal z prezentace v učebně a zábavných aktivit v tělocvičně. Žáci 1.stupně soutěžili o nejlepší masku třídy. Zvítězili: Niky Morava, Michal Červenák, Michal Jurásek, Lea Suchaňová, Jiří Trávníček.
Na jednom ze stanovišť se lovily bonbóny  z vnitřností (ze špaget). Na dalším stanovišti se házely míčky a trefovalo se jimi do dír. Na třetím stanovišti se chytala jablka z mísy s vodou. Na čtvrtém stanovišti si dva kamarádi svázali nohy a skákali do určité vzdálenosti. Na pátém stanovišti si vždy vlezl jeden člověk do pytle a závodil s několika dalšími, kdo rychleji uběhne půlku tělocvičny.
Všem se to moc líbilo a všichni se těšíme na příští rok.

Martina Navrátilová, Aneta Miklíčková, Karolína Húsková (6.B)

více fotek ve fotogalerii


20.11.2018

Logická olympiáda

Letos se naše škola už pošesté  zapojila  do celostátní soutěže „Logická olympiáda“, kterou organizuje společnost Menza.  Jedná se o unikátní soutěž, ve které žákům nestačí jen naučené znalosti, ale naopak se od nich vyžaduje  samostatný a kreativní přístup, logické uvažování. Základního kola, které proběhlo ve škole dne 11.10.2018, se zúčastnilo 16 žáků druhého stupně a čtyři žáci prvního stupně. Konkurence byla velká, v celé republice se do soutěže v kategorii B žáků druhého stupně zapojilo  17 156 řešitelů, z našeho kraje to bylo 1127 dětí, mladších dětí prvního stupně se v celé republice zapojilo 11 616, v našem kraji 463 dětí. Nejúspěšnější řešitel základního kola mladší kategorie A žáků prvního stupně byl Karel Jahodík ze 4.ročníku, nejlepší z kategorie B žáků druhého stupně byl Patrik Lučný z 9.ročníku. Patrik se svým výkonem probojoval do krajského kola. které se konalo 2.listopadu ve Zlíně. Z padesáti účastníků krajského kola se umístil na krásném 11.místě. Jen o kousek mu unikl postup do celostátního kola, kdy postupovalo z každého kraje 5 soutěžících.
Vítězům patří gratulace a všem zúčastněným pochvala a přání úspěchu v příštím ročníku.

Mgr.Alena Horáková


16.10.2018

Běhy v Hroznové Lhotě

Již tradičně patřil začátek října běhům Emila Zátopka v Hroznové Lhotě. Žáci prvního stupně běží Zátopkovu pětku - štafetový závod na 200 metrů. Hoši a dívky druhého stupně absolvují štafetový půlmaratón, takže každého z 21 účastníků čeká kilometrový okruh. Mladší žáci obsadili v těžké konkurenci šesté místo, druhostupňáci zabojovali a v rámci vesnických škol získali bronzové medaile za vítěznou Velkou nad Veličkou a domácí Hroznovou Lhotou. Všem běžcům děkujeme za dosažené  výkony.

Patricie Bobková

Zp2018 z5-2018

více fotek zde »»» a zde »»»


15.10.2018

Ohlédnutí za adaptačním pobytemap2018

19. - 21. 9. jsme odjeli na adaptační pobyt do krásného areálu u lesa, kde byly moc hezké pokoje a velké ohrady s koňmi. Areál byl za vesnicí Březůvky u Zlína. Jeli jsme tam, abychom se naučili pracovat v týmu a abychom v kolektivu více spolupracovali. Kvůli nemoci s námi nejeli dva spolužáci, což byla velká škoda. Pobyt nám určitě pomohl k tomu, že jsme se více poznali a více jsme spolupracovali. Moc dobře nám tam vařili. Jídlo nám moc chutnalo.

Tereza Basovníková, 6. A

více fotek najdete zde »»»


11.10.2018

Další Puchar Polski Południowej z polských Katovic

Dalimil Knotek, Tomáš Cícha, Nikola Gavalová, Ondřej Prchlík, Jan Pavlíček, Josef Húsek a Michal Pjajčík spolu se sportovci z Kojetína, Přerova a KVS Hranice získali v polských Katovicích pod hlavičkou Moravy další trofej marszałka województwa śląskiego. Kajakáři Josef Húsek, Ondřej Prchlík a Tomáš Cícha byli také oceněni jako nejlepší ve svých věkových kategoriích....

puchar1-2018 puchar2-2018


08.10.2018

app2018Atletický přebor Polešovice

V rámci evropského týdne sportu se ve čtvrtek 27.září 2018 v základní škole Polešovice uskutečnil již tradiční atletický čtyřboj pro žáky 1.stupně. Závodu se zúčastnilo 10 škol z celého okresu (ZŠ Velehrad, Ořechov, Nedakonice, Ostrožská Nová Ves, Uh.Ostroh, Osvětimany, Kunovice - Červená cesta, Zlechov, Jalubí, Polešovice). Závodilo se ve dvou kategoriích – mladší a starší, chlapci, dívky. Malí atleti museli zvládnout běh 50m, 300m, skok z místa a hod medicinbalem. Ti starší zase bojovali v běhu na 50m, 300m, skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem. Všichni si potom zaběhli vložený závod štafet. Ti nejlepší obdrželi diplomy a medaile, věcné ceny, vítězné štafety získali poháry. Všechny děti dostaly náramky s logem závodu.
A ani naši malí atleti se neztratili. Starší žákyně ve složení Radka Hastíková, Adéla Hůsková, Kateřina Lažková, Nikola Bräuerová vybojovaly 1. místo ve štafetovém běhu a získaly diplom a pohár. Starší žáci ve složení Adam Tomeček, Vojta Tischer, Rudolf Obal, Matyáš Hučík bohužel o pár vteřin skončili na 4. místě. Ve své kategorii pak Radka Hastíková obdržela bronz – celkové 3. místo.
Všem zúčastněným děkuji za podaný výkon a přeji další úspěchy ve sportovních aktivitách.

Mgr. Lenka Běhalová

více fotek ve fotogalerii


04.10.2018

Září – „měsíc náborů“fotn2018

V pátek 21. září se v areálu FK Ostrožská Nová Ves uskutečnila akce FA ČR „Měsíc náborů“. Akce se zúčastnili žáci 1. – 3. tříd naší základní školy a také děti z mateřské školy. Pro děti bylo připraveno asi 10 stanovišť, kde si pod dohledem jak mládežnických trenérů místního klubu tak také jejich příznivců a přátel vyzkoušeli nejenom různé fotbalové dovednosti, ale formou různých her i svoje pohybové, koordinační nebo silové dovednosti. Za zvládnuté úkoly na jednotlivých stanovištích postupně získávaly děti „body“ do svých kartiček, které byly v závěru akce proměněny za věcné i sladké odměny. Mimo jiné se žáci mohli také setkat s prvoligovými hráči fotbalového klubu 1. FC Slovácko, kteří kdysi v jejich věku se sportem začínali právě na novoveském fotbalovém hřišti. Od těchto fotbalových celebrit mnozí z nich získali také autogram. Celé sportovní dopoledne se velmi vydařilo i díky krásnému, téměř letnímu počasí. Rádi bychom tak touto cestou ještě jednou poděkovali především panu Machalovi a panu Obalovi, ale i celému týmu, který pro naše děti tuto akci připravili. Věříme, že akce „Měsíc náborů“ má smysl a přivede k fotbalu a ke sportování vůbec další talenty.

Mgr. Pavla Sedláčková

více fotek ve fotogalerii


03.10.2018

Den otevřených dveří u příležitosti Evropského dne jazyků

Evropský den jazyků připadá na 26. září. My jsme tento den oslavili ve čtvrt
ek 27. září, kdy jsme dveře naší školy opět otevřeli veřejnosti.
Slavnostní zahájení probíhalo ve školní jídelně. Žáci 3. – 9. ročníku si připravili program, ve kterém dostali příležitost prezentovat sv
é jazykové dovednosti.
edj2018-1Příležitost ukázat nejen jazykové dovednosti pak dostali žáci osmého ročníku. Připravili si pro své spolužáky prezentace, ve kterých je seznámili se svými zkušenostmi a zážitky z loňského výměnného pobytu. Během celého dopoledne se celkem pětkrát postavili před své spolužáky a rodiče, kteří školu navštívili. Poznali, že není až tak jednoduché veřejně vystoupit a zaujmou posluchače svým povídáním. Úkolu se však zhostili velmi zodpovědně a jejich příprava se jim vyplatila. Prezentace o Německu, Drážďanech, škole Romaina Rollanda a programu posledního výměnného pobytu byly opravdu zajímavé. Snad všichni budeme vzpomínat na to, jak se nám ve čtvrtek procházela po škole Angela Merklová, Heidi Klum, bratři Grimmové a jiné zajímavé osobnosti.
Všem žákům, kteří se na programu tohoto dne podíleli, patří dík a pochvala.

Adéla Botková

edj2018-2 edj2018-3


03.10.2018

Výměnné pobyty na naší škole pokračují i v letošním školním roce

Gymnázium Romaina Rollanda je naše partnerská škola v Drážďanech, se kterou jsme během šesti let uspořádali už pět výměnných pobytů. Ty uskutečnili díky projektům podpořeným Česko-německým fondem budoucnosti.
Z reakcí samotných účastníků projektů víme, že je hodnotí velmi pozitivně. Často píší o výborné příležitosti a životní zkušenosti, která je posunula v životě dál, nejen co se jazyka týče. Přestože sepsání každého projektu a také průběžné i závěrečné zprávy je věc náročná, byli to právě samotní žáci, kteří nás utvrdili v tom, že tyto projekty mají smysl. Proto jsme v červnu 2018 podali další projektovou žádost. S napětím jsme očekávali, zda ji správní rada vyhodnotí jako projekt hodný finanční podpory.
Radostná zpráva nás zastihla v polovině září. Naše žádost byla úspěšná a náš v pořadí už šestý projekt, který je tentokrát zaměřen na budoucnost česko-německých vztahů, může odstartovat.
I letos jsme podávali žádost v rámci výzvy Téma roku. V roce 2018 oslaví Česko-německý fond budoucnosti 20. výročí svého založení. Za dobu svého působení podpořil uskutečnění mnoha projektů a přispěl k rozvoji vzájemného porozumění a nových přátelství. Kulaté výročí je impulsem k reflexi dosažených výsledků, ale také k diskuzi a budoucnosti česko-německých vztahů v měnícím se světě. Tomuto tématu bychom se rádi věnovali i v našem projektu, který nese název Vize dobrého sousedství, aneb dobré vztahy nejsou samozřejmostí, je třeba do nich investovat, podporovat je a kultivovat je.
I tentokrát dostane více než 20 žáků příležitost účastnit se dvou devítidenních výměnných pobytů, jedenkrát jako host v německé rodině a jedenkrát jako hostitel svého výměnného partnera. Naši žáci vyjedou do Německa od 29. listopadu do 7. prosince 2018. Poprvé budou mít příležitost zažít atmosféru drážďanských vánočních trhů. Hostiteli budeme našim partnerům od 13. do 21. června 2019.

Adéla Botková


27.09.2018

pro18-19Projekty v základní škole

Ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020 se žáci ZŠ Ostrožská Nová Ves zapojí do realizace projektu Zlínského kraje na podporu odborného vzdělávání. Cílem projektu je posílení polytechnického vzdělávání na všech stupních škol. Žáci se seznámí s leteckou výrobou formou teoretických prezentací, práce v dílnách a u školního letadla, a to v rámci své pravidelné výuky v dopoledních hodinách. Mimo to se žáci mohou zúčastnit volnočasových programů v podobě modelářského kroužku, airsoftového kroužku a jiných aktivit, které budou probíhat v odpoledních hodinách. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
V rámci tohoto projektu se naši žáci zúčastnili ve středu 12. září sportovního dopoledne pořádaného Střední školou leteckou v Kunovicích. Na programu byl půlmaraton. Jednotliví žáci běželi asi 400 metrů dlouhý okruh, předávali si navzájem štafetu a bojovali o co nejlepší čas za celý tým své školy. Žáci 8. třídy naší školy obsadili v kategorii základních škol 1. místo. V čase, kdy nezávodili, si mohli pod odborným dohledem vyzkoušet střelbu na cíl z airsoftové zbraně. Kromě sportovních aktivit byla žákům umožněna prohlídka firmy Aircraft Industries,a.s., v jejímž areálu závod probíhal. Tato exkurze byla pro žáky 8. třídy také motivační v rámci volby povolání a výběru střední školy.

Ing. Renata Němcová

více fotek ve fotogalerii


21.09.2018

edj2018


14.09.2018

Máme novou cvičnou kuchynick2018

Jako každý rok se škola o prázdninách opravovala a připravovala na zahájení nového školního roku. Na prvním stupni se rekonstruovala učebna pro budoucí prváčky, v další učebně proběhly stavební úpravy z důvodu zvětšení prostor. Do dalších dvou učeben prvního stupně byly  instalovány interaktivní tabule. Škole byla schválena žádost o navýšení kapacity školní družiny, takže se připravila učebna pro třetí oddělení. Na druhém stupni se podařilo vyčlenit samostatnou učebnu pro výuku dílen, které plánujeme v tomto roce vybavit novým nábytkem. Největší radost ale máme z nové cvičné kuchyně. Díky ní mají žáci krásné prostory pro výuku vaření. Po loňském vybudování školní zahrady, kde probíhá výuka pěstitelství, se podařil další krok ke zkvalitnění  výuky praktických činností a můžeme tak děti lépe připravovat pro život.

více fotek ve fotogalerii


04.09.2018

1ABzah2018Slavnostní vítání prvňáčků

V pondělí 3. záři jsme zahájili nový školní rok. Pro naše prvňáčky se jednalo o důležitý a výjimečný den, proto i jejich uvedení do školních lavic probíhalo slavnostně. Žáci devátého ročníku se zodpovědně ujali svých malých spolužáků a doprovodili je do školní jídelny. Zde byli slavnostně přivítáni zástupkyní sboru pro občanské záležitosti, panem starostou Ing. P. Botkem, paní místostarostkou Mgr. J. Bedřichovou a paní ředitelkou Mgr. A. Horákovou. Deváťáci pak zavedli své svěřence do krásně připravených prvních tříd, kde je přivítaly paní učitelky Mgr. Denisa Hanáčková a Mgr. Blanka Španělová. Po milých úvodních slovech se paní učitelky s dětmi seznámily, rodičům sdělily základní organizační záležitosti a plni dojmů a očekávání z dalších školních dnů se s úsměvem na rtech rozloučili. 

Mgr. Jana Pašková

více fotek zde »»»


31.08.2018

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2018/19 bude 3.9.2018. Školní družina nebude v tento den z organizačních důvodů v provozu.


14.08.2018

Foto tříd 2017/2018

zde »»»


29.06.2018

Slavnostní vyřazení deváťákůsv9-2018

Nastal den loučení. Žáci devátého ročníku se sešli na školním dvoře, aby slavnostně převzali svá poslední vysvědčení na základní škole. Panovala zvláštní atmosféra plná vzrušení a očekávání. Ceremoniál vedla paní Hana Glacová, dalšími zúčastněnými byli pan starosta Pavel Botek, paní místostarostka Jaroslava Bedřichová, ředitelka školy paní Alena Horáková a třídní učitelka Patricie Bobková. Milé bylo rozloučení prvňáčků s deváťáky. Pod vedením paní učitelky Jarmily Valihrachové
a Jitky Šilhavé si připravili krátká vystoupení na rozloučenou a potěšili své starší spolužáky malým dárkem. Poté byly předány pochvaly a ocenění jak třídní učitelkou, tak ředitelkou školy. Za vynikající studijní výsledky byli oceněni Denisa Andrýsková, Jakub Botek, Eliška Hanáková, Alžběta Horňáková, Michaela Hrušková, Adéla Janoštíková, Radek Kalný a Kateřina Trávníčková. Za sv9-2018-2úspěšnou reprezentaci školy v jazykových olympiádách byla oceněna Eliška Hanáková, v matematických soutěžích Michaela Hrušková. Za práci pro třídu získali pochvalu Alžběta Klasová, Eliška Hanáková a Jakub Botek. Za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích získali pochvalu Natálie Andrýsková, Adéla Janoštíková, Jitka Konečná, Růžena Štětinová, Jakub Botek, Patrik Blažek, Jiří Falešník, Přemek Horký, Tomáš Jurásek, Daniel Kreisl a Adam Krystek. Na závěr třídní učitelka předala všem deváťákům jejich poslední vysvědčení na základní škole. Denisa Andrýsková a Jakub Botek se za třídu rozloučili se všemi učiteli a poděkovali za všechno, co ve škole prožili. Teď už jen správně a šťastně vykročit vstříc své budoucnosti.  

Patricie Bobková

více fotek najdete zde »»»


29.06.2018

Fotky z fotbalového turnaje najdete zde »»»


29.06.2018

Hodnocení ZŠ za 2. pololetí školního roku 2016/2017 najdete zde >>>


29.06.2018

Den strávený na loděnicidl2018

Dne 22.6. si žáci 3.-6. tříd mohli zkusit kayak a dračí loď na kanoistickém areálu v Ostrožské Nové Vsi. I když nám počasí moc nepřálo, odvahu zkusit si vyjet na vodu našlo celkem 78 žáků. Ti, co udělali kolečko na kayaku bez toho, aby se vykoupali, dostali medaili. I když se většina z nás na lodi neudržela a spadla do vody, moc nás to bavilo. Děkujeme organizátorům za možnost navštívit areál loděnice.

Klára Studničková, Simona Andrýsková


29.06.2018

v6-2-2018Výlet  6. ročníku do Čejkovic

Dne 25.5. 2018 jsme byli na výletě v Čejkovicích. Měli jsme exkurzi v bylinné továrně Sonnentor. Říkali nám o historii Sonnentoru a o tom, jak se vyrábí jejich produkty. Dali nám na památku sáček čajů a nabídli nám, že si můžeme koupit i další produkty. Někteří z nás se vyfotili na rozhledně. Hned poté jsme mohli nakrmit oslíka a ovečky. Procházeli jsme zámkem a šli se podívat na dům T. G. Masaryka. Navštívili jsme Templářské sklepy Čejkovice, kde jsme si později mohli koupit skleničky pro rodiče, jako dárek z výletu. Na oběd jsme byli ve zdejší škole, kde jsme později měli čas zahrát si hry. Ve školním bazénu bylo spoustu zábavy. Zdejší kuchařky nám přichystaly svačinu a hned poté nás paní zástupkyně provedla školou. Všem se výlet líbil. Asi nejvíc nás zaujal bazén a sklepy.

Simona Andrýsková, Klára Studničková (6. ročník)


28.06.2018

bd2018Branný den

Dne 25.6. 2018 se na fotbalovém hřišti v Ostrožské Nové Vsi uskutečnil branný den, kterého se zúčastnili žáci od třetí do deváté třídy. Po hřišti bylo rozmístěno pět stanovišť, na kterých se žáci střídali, a proto byli rozděleni do pěti skupin. Naše skupina byla na prvním stanovišti zdravovědy, které bylo rozděleno na dvě části. Zde jsme si mohli vyzkoušet první pomoc. Na druhém stanovišti jsme navštívili chemické oddělení, na kterém jsme si mohli vyzkoušet chemický plášť a plynové masky. Třetí stanoviště bylo zaměřeno na evakuaci. Tady jsme si zahráli hru na téma evakuace. Čtvrtým stanovištěm se pro nás stala střelnice, zde jsme si zastříleli na terč. Poslední stanoviště  se nazývalo POKOS a týkalo se přípravy občanů k obraně státu. Po ukončení programu jsme měli rozchod u hřiště.

Eliška Žaludková a Kristýna Vlková

více fotek zde »»»


28.06.2018

v8-2018Výlet 8. třídy

V úterý 26 června jsme se vydali na výlet do brňenského JumpParku. Byl zde trampolínový park od stěny ke stěně. Tento JumpPark je největším trampolínovým parkem ve střední Evropě! Výlet se nám líbil.

Kryštof Čech


28.06.2018

Závěrečné zasedání žákovského parlamentu

Dne 21.6. se konala poslední schůzka žákovské parlamentu, které se zúčastnila i paní ředitelka. Jednali jsme o zlepšení chodu školy. Paní ředitelce jsme předložili své nápady a projednali s ní i nedostatky, na kterých jsme se se svými spolužáky ze tříd shodli. Všechny návrhy jsme probrali a s kompromisy jsme dospěli ke konečnému závěru, který členové parlamentu tlumočili ve svých třídách.

V. Pólová, 9. tř.


25.06.2018

Fyzikální kroužek ve hvězdárněfk-hv-vnm2018

Celoroční práci jsme ukončili výletem do hvězdárny ve Veselí nad Moravou. V úterý 19. června jsme vyrazili na kole, což se nám moc líbilo. Bylo krásné počasí, takže už i cestu jsme si užili.  Během ní jsme si zopakovali zdroje energie, viděli jsme fotovoltaickou elektrárnu a vodní elektrárnu na řece Moravě. Ve hvězdárně jsme si prohlédli pozorovatelnu s dalekohledem. Pak pro nás byl připraven výukový program o vesmíru a naší sluneční soustavě. Na závěr výletu jsme si pochutnali na zmrzlině a vyrazili zpátky k domovu. Výlet se nám líbil.

Klára Studničková, Ivana Řiháčková, 6. ročník

více fotek ve fotogalerii


25.06.2018

rk2018Vodácký kroužek

Školáci se zájmem o pádlování se už několik let (od roku 2011) mohou přihlašovat do vodáckého kroužku. Ten probíhá zpravidla každý pátek a většina jeho žáků se posléze stává i členy úspěšného oddílu kanoistiky TJ Ostrožská Nová Ves. Chlapci a děvčata se v kroužku seznamují s pádlováním na různých typech lodí, za chladného počasí pak rozvíjí svoje pohybové dovednosti v tělocvičně základní školy i v areálu loděnice, kde mají k dispozici posilovnu včetně pádlovacích trenažérů případně běhají v okolních terénech. Pozoruhodné je, že řada školáků z vodáckého kroužku se posléze stává úspěšnými sportovci, ať už v kanoistickém oddíle (Kateřina Pjajčíková, Veronika Húsková, Ondřej Prchlík, Filip Váverka a další), tak v jiných sportovních odvětvích (golfista David Hatlák).

Mgr. Vít Pjajčík


21.06.2018

Školní drondvur2018dron

V naší škole se snažíme zdokonalovat žáky ve využívání moderních technologií. Žáci přímo ve vyučování používají různé stavebnice, ve fyzikálním kroužku nebo v kroužku mladých debrujárů pracují s roboty. Letos škola získala sponzorským darem dron. Děti si s ním vyzkoušely létat, dokonce i natáčet a zpracovávat video. Nejšikovnější žáci pořizovali opravdu zajímavé záběry. Velmi zdařilé je video o naší škole, které bylo promítnuto na Akademii školy. Autorem je Patrik Lučný z 8.ročníku.

Alena Horáková

více fotek ve fotogalerii

video najdete zde »»»


19.06.2018

paso2018Pasování na čtenáře

Blíží se konec školního roku. Žáci prvního ročníku se připravovali na slavnostní pasování na čtenáře, které se uskutečnilo 23. května. Letos poprvé v krásných prostorách nové knihovny. Děti přišla podpořit i paní ředitelka. Každý z prvňáků přečetl kousek daného textu. Pak už paní místostarostka pasovala děti na čtenáře. Žáci stvrdili svým podpisem na Pasovací listinu, že s knihami budou zacházet vzorně a s úctou. Následovala zábavná část. Za dětmi přišel známý kouzelník, svými kousky všechny nadchl. Celé pasování mělo sladkou tečku - slavnostní dort. Poděkování patří paní knihovnici, která celou akci pro naše prvňáky připravila.

Vyučující prvního ročníku


15.06.2018

Sportovní úspěch naší žákyněaerob062018

Velkého úspěchu dosáhla naše žákyně Kateřina Lažková ze 3.třídy, která se už od předškolního věku věnuje aerobiku. Letos se Katka zapojila do soutěže AEROBIC MASTER CLASS. Jedná se o soutěž jednotlivců pro závodníky registrované v Českém svazu aerobiku a fitness. Celá soutěž je rozdělena na několik kol pro jednotlivé věkové kategorie. Z každého kola vždy postupuje 15 nejlepších děvčat na mistrovství ČR. Katka soutěžila v kategorii 8-10 let. Na mistroství České republiky se nominovala v Ostravě, kde získala stříbrnou medaili. Mistrovství ČR proběhlo v Praze, ve své kategorii soupeřila Katka se 78 děvčaty a v této velké konkurenci si vybojovala  krásné 6. místo. Katce patří velká gratulace a přání mnoha dalších sportovních úspěchů.

Alena Horáková

více fotek ve fotogalerii


13.06.2018

DD UO 2018Den otevřených dveří v DD Uh. Ostroh

Žáci I.B navštívili 1. června při příležitosti dne otevřených dveří dětský domov v Uh. Ostrohu. Cestovali jsme autobusovou linkou. Po příchodu na místo se nás ujala Marjánka, holčička bydlící v tomto zařízení. Provedla nás celou budovou a velmi zajímavě nám vysvětlila chod dětského domova. V celé budově jsou tři byty, ve kterých se vychovatelé starají o svoji skupinu dětí podobně jako v klasické rodině. Děti si ve své kuchyni společně vaří, chystají svačiny do školy, v prádelně perou a žehlí drobné prádlo, v jídelně se s vychovateli připravují do školy. O velké prádlo se stará teta hospodyňka. K dispozici mají i výtvarnou dílnu a malou tělocvičnu. V pokojích bydlí zvlášť kluci a děvčata. Sourozenci bydlí spolu. Po prohlídce budovy jsme se přesunuli na hřiště, kde nám některé děti zacvičili na svoje oblíbené písničky. Pak si prvňáci zahráli fotbal a využili i lanovou stavbu tzv. pavouka. Celý dětský domov je krásně moderně zařízený, našim žákům se moc líbil. Všichni si ale uvědomili, že nejdůležitější je jejich rodina a milující rodiče.

Mgr. J. Šilhavá

více fotek ve fotogalerii


12.06.2018

Exkurze v Řeznictví U Kusákůu kusaku2018

V rámci předmětu Volba povolání jsme s žáky 8. ročníku navštívili místní Řeznictví U Kusáků. Bohumil Kusák, jeden z majitelů, nás nejdříve seznámil s historií prodejny a pak nás provedl celým provozem. Naše prohlídka začala v místech pro ustájení zvířat a pokračovala přes porážku, mrazáky, bourárnu, udírnu, místnost pro zpracování masa a masných výrobků až do kuchyně a odtud jsme prošli do samotné prodejny. Asi nejzajímavější byla udírna, kde se právě dodělávaly klobásky. Podle slov pana Kusáka se zde snaží zachovávat tradiční postupy a používat přírodní ingredience, aby výrobky byly kvalitní a chutné. Zpět do školy jsme se vraceli plni dojmů a nejrůznějších vůní.

Mgr. Jana Melichárková


08.06.2018

Školní družina

Ani během měsíce června v naší družině nezahálíme a vytvořili jsme  si názornou mapu Ostrožské Nové Vsi a našich domečků. A kdyz už nas to nebaví ve třídě, tak řádime na dvoře, hrajeme různé hry nebo si jen tak hazime s balónem nebo skáčeme gumu. A to nejenom ke Dni děti :-)

Ale stejně se už všichni těšíme na prázdniny :-)

Mgr.N.Gabrhelová a A.Pilčiková Dis.

šd-06-18-1 šd-06-18-2


08.06.2018

Odměna pro vítěze sběru papíru

Již potřetí za sebou se vítězi ve sběru papíru stali žáci 5.A a 5.B. Dosáhli tak pomyslného zlatého hattricku a odměnou jim letos byl velký dort, na kterém si všichni moc pochutnali.
Vydrží jim toto nasazení i do příštího školního roku nebo předají svou zlatou štafetu někomu dalšímu .... ?
Každopádně GRATULUJEME !!!

Mgr. Pavla Sedláčková

sb-v-2018-1 sb-v-2018-2


31.05.2018

obědy2018


29.05.2018

Rytíři na Buchlověvýlet2AB-2018

V úterý 22. května se žáci 2. ročníku vypravili na svůj školní výlet. Coby rytíři putovali chřibskými lesy k pevnosti hradu Buchlova. Rytíři se stali složením rytířské přísahy, které předcházel nelehký úkol, se kterým si ale všichni nakonec dobře poradili a mohli se tak pro tento den pyšnit titulem rytíře.
Cesta lesem k hradu Buchlovu byla pro některé už první výzvou, ale i přes pár oblíbených dotazů „kdy už tam budem“  jsme za necelou hodinku bez sebemenších obtíži dorazili na parkoviště pod hradem. Posilněni pořádnou svačinou jsme se s chutí pustili do plnění dalšího úkolu. V lese se ukrývaly uzamčené hrady v podobě poštovních obálek s různými symboly. Do těchto se ovšem rytíři mohli dostat pouze po získání klíče, což byla kartička se stejným symbolem jako na obálce, taktéž ukrytá někde v lese. A protože les je často druhým domovem každého rytíře, i s tímto si děti poradily velmi dobře, do uzamčených hradů se dostaly a z nich si pak odnesly obrázky rytířské výstroje. Bohužel se našli i tací, kteří k dobývání těchto hradů využili i nečestné postupy a tyto pak bylo třeba osvobodit. Na to byl čas ale později, teď jsme se vydali na nádvoří hradu, kde už nás čekal pan průvodce v dobovém kostýmu a sídlem hrabat Berchtoldů z Uherčic nás provedl.
V závěru naší prohlídky jsme si poslechli legendu o Černé paní hradu Buchlova, která každou noc vystupuje v celé své děsivé kráse z nejtemnějšího kouta komnaty a vydává se na obchůzku hradu a jeho blízkého okolí. Díky nečestnému chování některých rytířů při hledání klíčů v lese tak hrozilo, že Černá paní opustí své komnaty ještě dříve, než se setmí a poputuje s námi zpět do naší školy. To jsme ale nechtěli dopustit. A tak jsme cestou do Buchlovic sbírali v lese kameny, malé i velké, aby jich bylo dost na postavení věže, ve které Černou paní uvězníme. A co by to byli za rytíři, kdyby se nesemkli dohromady a společně tak přemohli zlé síly. I tento poslední úkol jsme ale zvládli, rytířská čest byla zachráněna a Černá paní zůstala zazděná na svém hradě.

Pavla Sedláčková 2.A, Lenka Běhalová 2.B


25.05.2018

ak 2018Akademie Den matek

Dne 16.5.2018 se konala Akademie školy ke Dni matek. Akademie začala krátkým videem prezentujícím naši školu. Dále vystoupili žáci 1. stupně. Nižší ročníky svým maminkám zazpívaly nebo zatančily. Naopak žáci 5.A si přichystali scénky. Třída 5. B předvedla známou show 5.B má talent. Jako předposlední vystoupení se předvedli žáci 4. ročníku, kteří maminkám zatančili a poděkovali prostřednictvím své prezentace . Na závěr zatančili žáci 9. ročníku polonézu.

Program:

1) Video o škole
2) Pěvecký sbor
3) 1.A
4) 1.B
5) Školní družina
6) Dramatický kroužek
7) 2.A+B
8) Debrujáři
9) 3.třída - aerobic
10) 5.A scénka
11) 5.B Má Talent
12) 4.třída - tanec, prezentace
13) 9. třída - Polonéza
 
Kryštof Čech, Patrik Lučný, Kristýna Vlková 

více fotek zde »»»


23.05.2018

Turistický kroužek - Přes Velehrad do Boršictk-ve-bo 2018

V sobotu dne 19. 5. jsme naposledy v tomto školním roce vyrazili s turistickým kroužkem do terénu. Vyjeli jsme z Ostrožské Nové Vsi s poněkud zataženou oblohou, naštěstí se počasí brzo umoudřilo a my opět prožili prosluněný den na kole. Projeli jsme přes Uh. Hradiště na Velehrad, dále jsme pokračovali přes Tupesy a Zlechov do Boršic u Buchlovic. V Boršicích jsme se občerstvili na Haldě a přes Kostelany, Kunovským lesem kolem novoveských jezer jsme se ubírali k domovu. Ujeli jsme kolem 40 km, všem účastníkům patří náležitá pochvala.

Mgr. Markéta Vávrová

více fotek ve fotogalerii


17.05.2018

vylet 1AB 2018Ráj bylinek a zdravé stravování

Žáci prvního ročníku základní školy se vydali společně 9. května na školní výlet. Všichni se moc těšili na nové zážitky. Autobusem odjeli od ZŠ se svými třídními učitelkami nejdříve do Čejkovic do moderního závodu na zpracování čajů a koření SONNENTOR. Tady pro ně byla připravena zážitková exkurze s programem provoněným bylinkami – „ Raráškův bylinkový ráj“. Dvě asistentky si nás vyzvedly už na parkovišti firmy a seznámily děti s malými pomocníky rarášky. Zde chutnaly dětské čaje, podle čichu poznávaly známé bylinky, shlédly krátký film o vzniku a práci firmy.  Plnily zábavné „Raráškovy úkoly“ a pak je asistentky společně se třemi rarášky provedly provoněnými sklady bylin, kde se děti seznámily s výrobou porcovaného čaje od bylinky až po čajový sáček. Venku si zasoutěžily házením na terče a vyrobily si i vlastní bylinkový čaj, který dostaly sebou s drobnostmi domů.   Poté jsme pokračovali v cestě do Veselí nad Moravou do ekologického zařízení VIS Bílé Karpaty. Na děti čekal program Ministerstva zemědělství „Z farmy na náš stůl“, aneb zdravě – hravě o původu a zpracování potravin. Po úvodní společné hře se prvňáci rozdělili do čtyř skupin a každá připravila pro celý ročník ochutnávku zdravé svačiny – vyrobili pomazánku ze zakysané smetany a mrkve, namazali ji na celozrnné pečivo; oloupali připravené ovoce a vyrobili z něj nápoj; ze smetany udělali máslo, natřeli jím celozrnné pečivo a dozdobili okurkou; pomocí speciálního mlýnku vyrobili ovesné vločky a připravili jednoduchou kaši. Všichni pracovali s nadšením a tak také ochutnávali. Výlet jsme zakončili točenou zmrzlinou na pěší zóně. Počasí nám přálo a všichni jsme prožili krásný zážitkový den.

Mgr. J. Šilhavá, Mgr. J. Valihrachová

více fotek ve fotogalerii


17.05.2018

sber2018


15.05.2018

Fyzikální workshopfw2018

Ve čtvrtek 24.dubna měli členové fyzikálního kroužku možnost navštívit základní školu ve Starém Městě a sdílet svoje zkušenosti s žáky této školy. Zajímavá byla jak prohlídka školy, tak workshop pokusů, který byl pro žáky připraven. Z následujících postřehů našich žáků je zřejmé, že se jim tato exkurze líbila a obohatila jejich fyzikální znalosti.

Alena Horáková

„ Ve fyzikální učebně pro nás byly připraveny tři pokusy. Zkusili jsme sublimaci mleté kávy, pevnost skořápky vajíček, ale nejlepší pokus byl s otisky prstů, které jsme snímali na podložní sklíčko. Otisk jsme zviditelnili v kádince pomocí sekundového lepidla.“ Klára Studničková, Ivana Řiháčková, 6.ročník

Zaujal nás pokus, který se týkal přechodu pevné látky na plynnou. Nejlepší na tom bylo, že jsme sublimaci neprováděli s žádnou nedostupnou chemikálií ale s obyčejnou mletou kávou.“ Aneta Lukášová, Šárka Vaníčková,  7.ročník

„ Líbila se mi prohlídka školy, na školním dvoře měli posilovací stroje a čapí hnízdo, ve kterém mají kameru a mohou pozorovat život čápů na obrazovce na chodbě.“  Ondřej Prchlík, Jakub Stloukal,  7.ročník

„ Nejvíc nás bavil pokus s vajíčky. Zkoušeli jsme, jakou hmotnost vydrží syrové vajíčko,  jak rozeznám vařené vajíčko od syrového….“ David Daněk, Patrik Lučný, Kryštof Čech,  8.ročník

„ Nejlepší byl školní dvůr a posilovací stroje, kde děcka můžou být o přestávkách a hrát třeba volejbal. Pokusy nám předváděl velmi hodný pan učitel, nejvíce nás bavila sublimace kávy.“ Michal Denkocy, Jiří Machálek,  8.ročník

„Nejlepší byl pokus s otisky prstů, které jsme si dokonce odnesli na památku domů.“ Elen Hendrychová, Ester Nováková,  8.ročník

více fotek ve fotogalerii


03.05.2018

ak2018Pozvánka na Akademii ZŠ

U nás v družince nezahálíme ani na konci školního roku, pilně se připravujeme na naši Akademii, která se bude konat už 16.5. ve středu v 17 hod. a to v krásných prostorách kulturního sálu. Moc se na Vás všechny těšíme, básničky už umíme, písničky ladíme a ani ručičky nezahálí, už máme dárečky pro maminky i pozvánky na tu slávu jsou hotové :)

Moc se na Vás těšíme

Mgr. N.Gabrhelová a A.Pilčiková

plakát zde »»»


30.04.2018

Přehled přijatých žáků do 1. ročníku ve školním roce 2018/2019

najdete zde »»»


27.04.2018

DEN ZEMĚ V PARKU ROCHUSdz2018

Letošní Den Země jsme oslavili již s dvoudenním předstihem. Podobně jako v předcházejících letech jsme svátek naší planety strávili v přírodě. V pátek 20. dubna jsme se vydali do přírodně-kulturního areálu parku Rochus, který byl kdysi dříve vojenským cvičištěm a dnes představuje zelený ostrov tvořený mozaikou křovin a lučních porostů uprostřed intenzivně zemědělsky obhospodařované a urbanizované krajiny.
Hned ráno jsme vyjeli od školy do Uherského Hradiště a od zimního stadionu jsme se Vinohradskou ulicí vydali nahoru směrem k Rochusu. Po přibližně 2 km procházky jsme přišli ke správní budově tohoto areálu, kde už na nás čekali pracovníci parku. Po krátké přestávce svačinu jsme se nejdříve šli podívat k barokní kapli sv. Rocha, která je dominantou celého areálu a významným poutním místem. Kaple byla vystavěna jako připomínka morové rány, která v roce 1680 postihla Uherské Hradiště.
Odtud jsme se pak vrátili zpět do místního skanzenu, muzea lidové architektury, kde jsme se mimo jiné mohli vrátit v čase do vesnického prostředí konce 19. a začátku 20. století.
Tady jsme se rozdělili do 5 skupin a začal zábavně naučný výukový program, který si pro nás zaměstnanci parku Rochus připravili. Zatímco si to žáci 2. stupně vykračovali na rozhlednu Rovnina, ti mladší z naší školy měli příležitost projít si a prohlédnout jednotlivá stavení a dozvědět se tak mnoho zajímavého ze života našich předků. Asi nejzajímavějším stanovištěm, kde se děti mohly opravdu „vyřádit“, byla výroba cihel z hlíny, tzv. kotovic, které byly v té době běžným stavebním materiálem.
Krátce po 11. hodině jsme s dětmi 1. stupně naši exkurzi na Rochusu zakončili. Přibližně ve stejném čase se z výšlapu na rozhlednu Rovnina vraceli žáci 2. stupně, kteří nás tak vystřídali na svém výukovém programu, který byl i pro ně připraven v areálu skanzenu.
Počasí nám tento den skutečně přálo, už dopoledne se teploty vyšplhaly ke 20´C a my jsme si tak oslavu svátku naší planety moc příjemně užili.

Pavla Sedláčková, organizátorka akce

více fotek ve fotogalerii

další fotky zde »»»


26.04.2018

Pythagoriáda

Dne 6.4. 2018 proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Z 28 žáků, kteří se zúčastnili, byli 3 úspěšní řešitelé - Šimon Svoboda z 5. ročníku, Magdalena Lukešová a Ondřej Prchlík ze 7. ročníku. Všichni postupují do okresního kola , které se uskuteční 29.5. 2018 ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Vzhledem k obtížnosti zadaných úloh se dá předpokládat, že do okresního kola budou pozváni i vítězové ostatních kategorií, i když nedosáhli počtu devíti bodů stanoveného pro úspěšné řešitele.

Bližší výsledky v příloze.

Mgr. Miroslava Prchlíková, Mgr. Jarmila Bachanová


24.04.2018

dsv2018Den s vědcem

Cílem vzdělávání by nemělo být jen naučit děti znalostem a dovednostem, velkým úspěchem je, když se podaří probudit v dítěti zájem o některý obor, ve kterém se žák chce sám vzdělávat. K takovým nadaným dětem na naší škole patří Karel Jahodík ze 3.třídy. Ve škole navštěvuje kroužek Debrujárů, reprezentoval školu na Vědecké konferenci, zajímá se o fyziku, chemii, techniku i mimo školu. Díky svému nadání, zájmu a aktivitě se Kájovi splnil sen. Dne 5.dubna navštívil Ústav anorganické chemie Akademie věd České republiky v Praze. Strávil zde den s britským vědcem Dr. Michaelem G. S. Londesboroughem, Ph.D, který v Akademii věd pracuje a patří k těm vědcům, kteří se snaží propagovat vědu na veřejnosti, v médiích a mezi mládeží. Kája se díky pozvání tohoto vědce dostal  do laboratoře Ústavu jaderné fyziky oddělení syntéz, což je podle Kájových slov ráj fyziků a chemiků. Mohl zde nejen obdivovat špičkové vybavení, laser, spektrometr, digestoř, magnetický analyzátor, ale asistoval i při experimentu s borany, jejichž výzkumu se Dr. Loundesborough věnuje. Společně analyzovali vzorek, který označili jako karel001. Analýzu tohoto vzorku podepsanou Dr. Londesboroughem si Kája odnesl spolu s obrovským zážitkem domů. Na takový den určitě nikdy nezapomene. Já věřím, že Káju nadšení pro vědu neopustí a jednou sám bude velkým vědcem. Přeji mu na této dlouhé cestě hodně úspěchů a všichni mu držíme palce!

Alena Horáková

více fotek ve fotogalerii


24.04.2018

Turistický kroužek – Strážnice v sedletk2018-str

V sobotu 21. 4. jsme opět vyrazili na výlet. Tentokrát jsme jeli na kole přes Uherský Ostroh, Moravský Písek a Bzenec, kde jsme se zastavili i v lomu. Ve Strážnici jsme byli kolem poledne.  Tady jsme se občerstvili a pokračovali jsme přes Veselí nad Moravou domů. Počasí nám opět přálo a všichni hladce ujeli přes 40km.

Markéta Vávrová

více fotek ve fotogalerii


20.04.2018

mšzš2018Předškoláci v ZŠ

Ve čtvrtek 12.4. přišli předškoláci z MŠ v doprovodu svých paní učitelek a paní ředitelky na pozvání do ZŠ aby se před zápisem do první třídy následujícího školního roku seznámili se školním prostředím. Strávili zde jednu vyučovací hodinu, při níž se jim věnovaly třídní učitelky prvního ročníku Mgr. J. Valihrachová a Mgr. J. Šilhavá spolu se svými žáky a učitelkami MŠ. Hodina v obou třídách probíhala podobně. Po srdečném přivítání se budoucí školáci posadili na místa svých kamarádů a ti jim pak postupně ukazovali, co všechno mají v aktovkách a k čemu to slouží. Potom jim půjčili své pastelky a pomohli s vykreslením připraveného obrázku, který si na památku odnesli sebou domů. Následovala společná četba pohádky „Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?“. Kdy se školáci střídali ve čtení a všichni společně odříkávali známé texty. Na závěr se ještě předškoláci pochlubili několika písničkami a prvňáčci je seznámili se svou oblíbenou písničkou „Jojojo, nenene“. Byl to krásný společně strávený čas.

Mgr. J. Šilhavá

více fotek ve fotogalerii


20.04.2018

Novoveský šplhoun- okrskové kolo první stupeňnš1-ok2018

V pátek 13. 4. 2018 se uskutečnil třináctý ročník okrskového kola Novoveský šplhoun. Závodu se zúčastnilo 56 závodníků ze čtyř škol - ZŠ Kunovice - Červená cesta, ZŠ Uherský Ostroh, ZŠ Ostrožská Lhota a domácí ZŠ Ostrožská Nová Ves.

V celkovém pořadí jednotlivců se umístili:

1. místo- Monika Šišperová – čas: 4,41s - ZŠ Uherský Ostroh
2. místo- Tomáš Cícha- čas: 4,54s - ZŠ Ostrožská Nová Ves
3. místo- Patrik Stuchlík- čas: 4,59s - ZŠ Uherský Ostroh

V soutěži družstev obsadila první místo ZŠ Uh. Ostroh. Druhá skončila ZŠ Ostrožská Nová Ves. Třetí místo obsadila ZŠ Kunovice- Červená cesta.
Všem závodníkům, kteří byli úspěšní ve své kategorii a vybojovali medaili gratulujeme. Již  připravujeme a těšíme se na čtrnáctý ročník.

Mgr. Jarmila Valihrachová- vedoucí soutěže

více fotek ve fotogalerii


17.04.2018

pp2018Zásady první pomoci

Ve středu 4. dubna k nám přijeli žáci ze Střední zdravotnické školy v Uherském Hradišti. Měli pro nás připraveny ukázky poskytování základní první pomoci. Ukázky probíhaly na 4 stanovištích, na kterých jsme se ve skupinkách střídali. Na každém stanovišti jsme dělali různé činnosti. Učili jsme se jak pomoci, když najdeme například ležet někoho na ulici, také jak ošetřit zlomeninu pomocí šátku nebo jak zastavit krvácení. Vyzkoušeli jsme si i vakuové dlahy.

Chtěli bychom moc poděkovat paní učitelce a žákům, kteří byli tak ochotni a přijeli k nám do školy, aby nás něco nového naučili.

Elen Hendrychová, 8. třída

více fotek ve fotogalerii


12.04.2018

Poznej a chraň!pach2018

Ekocentrum Trnka v Uherském Hradišti ve spolupráci s Ekocentrem Čtyřlístek pořádá každý rok soutěž Poznej a chraň. Soutěž je určena pro děti se vztahem k přírodě a soutěží zde tříčlenná družstva. V mladší kategorii jsme měli letos 3 družstva, ve starší kategorii 2 družstva.

Mladší kategorie :

1. Kotačková Karolína, Hastíková Radka, Beníček Lukáš
2. Dostálová Ema, Kolářová Sára, Zálešák Lukáš
3. Kroča Zdeněk, Svoboda Šimon, Navrátilová Martina

Starší kategorie :

1. Smištíková Štěpánka, Zelinka Matyáš, Kupec Lukáš
2. Opravil Jonáš, Prchlík Ondřej, Stloukal Jakub

Do krajského kola naši žáci nepostoupili, ale soutěž si užili, srovnali si své znalosti s žáky z  jiných škol a naučili se i něco nového.

Renata Němcová

více fotek ve fotogalerii


11.04.2018

špp2018Školení první pomoci pro prvňáky

Žáci prvního ročníku ZŠ se v prvouce učí o dopravě ve městě i na vesnici. A od toho se odvíjí téma bezpečnosti a postupu při přivolání pomoci k nehodě, zranění, trestnému činu nebo požáru.  A proto obě třídy navštívil 21.3. záchranář a lektor ZZS Zlínského kraje. Dětem představil kamaráda velkého plyšového medvěda Míšu, který sloužil jako figurant v jednotlivých situacích ohrožení lidského života. Důraz byl kladen na přivolání dospělé osoby a znalost telefonních čísel hasičů, záchranné služby a policie. Žáčci se záchranářem nadšeně spolupracovali a na závěr dostali všichni za krásnou práci nejen pochvalu, ale i diplom a přívěšek z reflexního materiálu. I tato netradiční forma výuky přispěla k bezpečnosti dětí.

Mgr. J. Šilhavá

více fotek ve fotogalerii


10.04.2018

Informace k organizaci a průběhu zápisu do I. ročníku 2018/19

Zápis do I. ročníku školního roku 2018/19 proběhne v úterý 17.4.2018 od 13.00 hod. do 17.00 hod. v budově prvního stupně ZŠ Ostrožská Nová Ves. Při formální části zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dítěte. Se souhlasem zákonného zástupce proběhne ověření školní zralosti dítěte, na základě kterého zákonný zástupce obdrží doporučení Desatero pro rodiče a děti s přehledem dovedností, které má mít dítě před vstupem do ZŠ.
Pokud se zákonný zástupce rozhodne požádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, musí tak učinit písemně. Součástí písemné žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Kritéria pro přijetí žáků do první třídy ve školním roce 2018/19

Přijetí dítěte do 1. třídy se řídí §36 a §178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. O přijetí rozhoduje ředitelka školy. Ve školním roce 2018/19 mohou být otevřeny dvě třídy o maximálním počtu 30 žáků na třídu. Přednostně budou přijaty děti, které mají trvalý pobyt v Ostrožské Nové Vsi. V případě, že počet přijatých žádostí překročí stanovenou kapacitu, rozhodne o přijetí los.

Mgr. Alena Horáková, ředitelka školy


10.04.2018

Nejmenší čtenářinč2018

Žáci I.B v rámci výuky čtení navštívili v prvním školním pololetí starou místní knihovnu a nyní, ve druhém pololetí, i knihovnu novou. Byli velmi mile překvapeni krásným prostorem, uspořádáním i vybavením tohoto důležitého zařízení Ostrožské Nové Vsi. Po seznámení se s knihovnou,kterou nás provedla vedoucí paní Uherková, jsme měli možnost shlédnout výstavu obrazů M. Bauera. Poté se třídy ujala paní Pleváková z obecního úřadu Ostrožské Nové Vsi. Pokračovali jsme prohlídkou nového obecního úřadu, pošty i kina. Tam jsme exkurzi zakončili promítnutím krátké pohádky Pat a Mat. Ve třídě se žáci dohodli, že taky přispějí k výzdobě knihovny a společně vytvořili obrázek krajiny technikou enkaustika. Ten jsme zanesli do knihovny, kde jsme se náhodou potkali s panem Bauerem, jenž nás pozval na návštěvu jeho ateliéru. Toto pokračování naší exkurze bude jistě přínosem nejen do výtvarné výchovy.

Mgr. J. Šilhavá

více fotek ve fotogalerii


27.03.2018

os2018Ostrožský skřivánek

V neděli 18. března se uskutečnila v Uherském Ostrohu tradiční soutěžní pěvecká přehlídka Ostrožský skřivánek. V letošním roce naši školu reprezentovali malí zpěváčci – žáci 1. stupně: Nikol Zachová a Eliška Mahdalíková (1.B), Julie Helmichová (2.A), Jan Bezděk (2.B) a Jakub Mahdalík (3.tř.). Všichni krásně zazpívali, sklidili velký potlesk a odvezli si domů nejen drobné dárky, ale i plno hudebních zážitků, neboť mnozí z nich si poprvé zazpívali s cimbálovou muzikou.

Všem „zpěváčkům“ gratulujeme za skvělé pěvecké výkony a přejeme hodně radosti ze zpívání.

Jana Melichárková

více fotek ve fotogalerii


27.03.2018

Turistický kroužek – Luhačovicetk2018-luh

V sobotu dne 24. března jsme vyrazili opět vlakem do Luhačovic. Po lázeňském okruhu jsme přes pramen Ottovky přišli do Pozlovic, odtud jsme vykročili k přehradě. Při potoku jsme se vrátili zpět do Luhačovic na Lázeňské náměstí. Většina z dětí si odnášela lázeňské oplatky a jen dva odvážní hoši vyzkoušeli Vincentku přímo z pramene. Slovácký expres nás odvezl zpět.

Mgr. Markéta Vávrová

více fotek ve fotogalerii


26.03.2018

tš2018-1Úspěchy naší žákyně

V naší škole se snažíme podporovat nadané žáky a máme velkou radost z každého jejich úspěchu. K těmto talentovaným žákům patří i Tina Šáchová z 8. ročníku, která se už 8 let věnuje společenským tancům. Taneční základy získala v TK Rokaso v Uherském Hradišti, nyní trénuje v iDance Studiu ve Zlíně. Dne 4.3.2018 se zúčastnila se svým tanečním partnerem mistroství České republiky ve standardních tancích, kde společně vybojovali bronzovou medaili.

Gratulujeme a přejeme Tině hodně dalších úspěchů.

Alena Horáková

tš2018-2 tš2018-3 tš2018-4


26.03.2018

Novoveský šplhounnš-1s-šk

V pátek 16. 3. 2018 se uskutečnil na naší škole již 14. ročník závodu ve šplhu Novoveský šplhoun- školní kolo. Závodili žáci a žákyně 1. – 5. ročníku. Žáci prvního ročníku šplhali do poloviny šplhadla.
Z každé kategorie postupují do okrskového kola žáci a žákyně od 2. ročníku, kteří se umístili
na 1. a 2. místě.

Pro letošní školní rok jsou nejlepší šplhouni:
1. místo -Tomáš Cícha  5.A - 4,69 s.
2. místo – Adam Tomeček 4.r. - 5,42 s.
3. místo – Nikola Bräuerová  3. r. - 5,51 s.

Okrskové kolo proběhne rovněž na naší škole 13. 4. 2018.
Všem závodníkům, kteří se umístili na 1.- 3. místě blahopřeji. Postupujícím přeji hodně úspěchů
v okrskovém kole.

Mgr. Jarmila Valihrachová- vedoucí soutěže


22.03.2018

Matematický klokan                

Jako každý rok se i letos zúčastnili žáci naší školy celostátní matematické soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN, která se uskutečnila v pátek 16. 3. 2018. Do soutěže se zapojilo 131 žáků 2. – 9. ročníku. Úlohy byly letos hodně náročné. Vyžadovaly řádné přečtení, pochopení zadání  a nebo nákresů, správné vyřešení. Vše se muselo zvládnout za 60 minut. Všichni žáci se snažili, někomu se dařilo více, někomu méně.
Děkujeme za účast, nejlepším blahopřejeme.

Mgr. Jarmila Bachanová  

Výsledková listina:

Kategorie  Cvrček
1.    Hučík Matyáš, 3.tř.
2.    Mahdalík Jakub, 3.tř.
3.    Křiváková Karolína, 2.A

Kategorie Klokánek
1.    Svoboda Šimon, 5.B
2.    Vojtek Martin, 5.B
3.    Navrátilová Martina, 5.B
3.    Hráčková Linda, 5.B

Kategorie Benjamín
1.    Lukešová Magdalena, 7.tř.
2.    Prchlík Ondřej,  7.tř.
3.    Zelinka Matyáš, 6.tř.

Kategorie Kadet
1.    Lučný Patrik, 8.tř.
2.    Jelénková Sára, 9.tř.
3.    Kotačka Matěj, 8.tř
3.     Trávníčková Kateřina, 9.tř.


21.03.2018

Novoveský šplhounns20182st

Dne 16.3. se na naší škole uskutečnil sedmý ročník Novoveského šplhouna. Soutěže se zúčastnily školy z Ostrožské Nové Vsi, Uherského Ostrohu, Kunovic a Ostrožské Lhoty. Žáci byli rozděleni do 4 kategorií: mladší žáci a mladší žákyně (6. a 7. ročník), starší žáci a starší žákyně (8. a 9. ročník). V loňském roce jsme si pohár nechali, a tak jsme doufali, že i letos bude výhra naše.

Pořadí nejlepších jednotlivců
1. místo (mladší žáci) - Filip Váverka - 3,00
2. místo (starší žáci) - Josef Húsek - 3,25
3. místo (mladší žákyně) - Kristýna Vlková - 5,10
2. místo (starší žákyně) - Adéla Janoštíková - 3,91

Celkové pořadí škol
1. místo - ZŠ Ostrožská Nová Ves
2. místo - ZŠ Uherský Ostroh
3. místo - ZŠ Kunovice Červená cesta
4. místo - ZŠ Ostrožská Lhota

Naše očekávání se tedy splnilo!
Všem šplhounům gratulujeme a těšíme se na osmý ročník.

Kryštof Čech, Patrik Lučný

více fotek ve fotogalerii


19.03.2018

rsok2018V recitaci jsme pokračovali i na okrskové a okresní úrovni
   
Ve čtvrtek 1. března 2018 se 15 žáků 1. stupně naší školy zúčastnilo okrskového kola recitační soutěže, které tradičně pořádal Dům dětí a mládeže Pastelka v Uherském Ostrohu. V konkurenci recitátorů z okolních základních škol se našim dětem podařilo získat 3 x postup do okresního kola. Těmi nejlepšími byli:
Adam Plevák z 1.B, který byl vítězem 0. kategorie, Gita Vrbíková z 1.A, která ve stejné kategorii získala pomyslnou stříbrnou medaili.
Na 2. místě v 1. kategorii se umístila také Julie Helmichová z 2.A.
Okresního kola se tyto děti zúčastnily v úterý 13. března 2018, konalo se v sále Reduty v Uherském Hradišti. I když se nám v tomto kole soutěže už nepodařilo získat postupové umístění, všichni tři si zaslouží velkou pochvalu za velmi úspěšnou reprezentaci školy.

Pavla Sedláčková, organizátorka recitační soutěže

více fotek ve fotogalerii


12.03.2018

Turistický kroužek – rozhledna Rovninarr2018

Dne 10. března jsme se opět vydali na pochod. Náš den jsme zahájili jízdou vlakem do Popovic. Pro mnohé bylo zážitkem samotné cestování přes UH. Hradiště a následná změna vlaku do Popovic. Z vlakového nádraží jsme se odebrali malým lesíkem, kolem kapličky se studánkou k amfiteátru Bukovina. Táhlým kopcem jsme se vyšplhali k rozhledně Rovnina. Jen ti nejodvážnější se odhodlali k výstupu na vrchol rozhledny, odkud byl nádherný výhled do okolí. Pak už nás čekala jen jednoduchá cesta z kopce do Mařatic přes vyvýšeninu Cyrila a Metoděje. Všechny v závěru čekalo zasloužené občerstvení v KFC. Čekání na zpáteční autobus jsme si zkrátili hrami v parčíku.

Mgr. Markéta Vávrová

více fotek ve fotogalerii


12.03.2018

Veselé zoubky

V měsíci březnu se děti z prvních tříd naší školy bavily prací při projektu „Veselé zoubky“. Preventivní program nám nabídla společnost DM drogerie, poskytla metodické materiály a poslala každému žákovi, který se projektu zúčastní, malý dárek – balíček s potřebami pro správnou péči o dětský chrup.
Děti si připomněly, co správná péče o jejich zoubky obnáší, dozvěděly se, jak zoubky vypadají i „uvnitř“, zopakovaly si, jaké potraviny zoubkům prospívají, a které jim naopak škodí. Své znalosti si ověřily při vyplňování pracovní listů.

Mgr. Jarmila Valihrachová

 


07.03.2018

oč2018I češtinu zvládáme výborně!

Před Vánocemi již tradičně proběhlo školní kolo Olympiády z českého jazyka. Letošního ročníku se zúčastnilo 12 žáků 9. třídy. Dvě nejúspěšnější žákyně postoupily do okresního kola, které se uskutečnilo 29.ledna na ZŠ Sportovní v Uherském Hradišti. Účast letos byla vysoká, celkem soutěžilo 57 žáků základních škol a gymnázií.
Obě naše dívky zaslouží velkou pochvalu, neboť v tak obrovské konkurenci se Sára Jelénková  a Eliška Hanáková neztratily a umístily se na krásném 8. a 14. místě.

Mgr. Jana Melichárková


26.02.2018

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

Ve čtvrtek 15. února 2018, v týdnu před jarními prázdninami, se konal jubilejní 10. ročník přehlídky recitátorů 1. stupně naší základní školy.
Žáci recitovali ve 3 kategoriích, jejich výkony hodnotila porota ve složení: paní učitelky Kateřina Zháňalová a Andrea Stužková,  předsedou poroty byl pan Josef Vaškových, ředitel Domu dětí a mládeže v Hluku.
Ve třech kategoriích celkem soutěžilo 34 recitátorů, v každé kategorii pak porota vybrala 3 nejlepší.
Stejně jako každý rok, mohli i letos podpořit soutěžící jejich spolužáci, kteří svým hlasováním pak rozhodli o vítězích „divácké poroty“  ?

V 0. kategorii (1.třída) se umístili:
1.místo: Eliška Mahdalíková z 1.B, která ve své kategorii získal i cenu divácké poroty.
2.místo: Sára Kolajová z 1.A
3.místo : Tereza Janoštíková z 1.A

V 1. kategorii (2. a 3. třída) získaly:
1. Místo: Kateřina Lažková ze 3. třídy
2.místo: Julie Helmichová ze 2. třídy
3.místo: Lea Sucháňová ze 3. třídy

Diváckou trofej v této kategorii získal Tobiáš Dostál ze 2. třídy.

Ve 2. kategorii (4. a 5. třída) se umístili :
1.místo: Tereza Basovníková z 5.A
2. místo: Šimon Svoboda z 5.B
3. Místo: Karolína Húsková z 5.B

Z recitátorů této kategorie se divákům nejvíce líbil Šimon Svoboda z 5.B.

Všichni recitátoři zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci svých tříd ve školním kole této soutěže, vítězům jednotlivých kategorií gratulujeme k jejich úspěchům a přejeme hodně štěstí v okreskovém kole soutěže, které se bude konat 1. března 2018 v Uherském Ostrohu.

Pavla Sedláčková, organizátorka soutěže


15.02.2018

Jazykově nadaní žáci v naší školejnz-1

K takovým žákům patří Eliška Hanáková z devátého ročníku, která se v letošním školním roce zúčastnila hned tří jazykových olympiád, a to olympiády v českém, anglickém a také německém jazyce. Úspěšně prošla školními koly a postoupila do kol okresních.
Největšího úspěchu dosáhla v německém jazyce.
Okresní kolo této olympiá
jnz-2dy proběhlo 14. února 2018 v Uherském Brodě. Eliška soutěžila v kategorii II. A pro žáky osmých a devátých ročníků. Zde poměřila své jazykové znalosti a dovednosti s dalšími 15 žáky.
Eliška si vedla ve všech jazykových disciplínách moc dobře a získala krásné třetí místo. Gratulujeme!
Účast v každé olympiádě vyžaduje nejen poctivou práci v hodinách nebo ve školním klubu, je třeba i domácí příprava a ochota dělat ve volném čase něco navíc. Všem žákům, kteří kus svého volného času investují do sebevzdělávání, patří pochvala a obdiv. Věříme, že si jim tato investice v budoucnosti vyplatí.

Adéla Botková


15.02.2018

Bojovaly jsme o postup do republikového kola soutěže Mladý chemik!

Soutěž Mladý chemik je v  naší škole předkládána každoročně žákům devátých tříd, s čímž tři nejúspěšnější řešitelé postupují do dalšího kola. Tento rok jsme to byly my, Sára Jelén
ková, Alžběta Horňáková a Kateřina Trávníčková.  mch2018
Díky tomu jsme se zúčastnily 1. části regionálního kola, které se konalo v Otrokovicích na Střední průmyslové škole, kde se vyučuje aplikovaná chemie. Toto kolo bylo teoreticky zaměřeno a skládalo se ze šedesátiminutového testu. Z tohoto kola poté postoupilo 30 nejlepších žáků, mezi které jsme opět patřily i my.        
Ve  2. části regionálního kola, tedy v regionálním finále, jsme měly téma krystaloh
ydráty. V této části jsme si vyzkoušely práci v laboratořích, takže jsme měly možnost nahlédnout do praktické části chemie.                                                                                                                                                                            Z toho kola jsme ale bohužel ani jedna nepostoupila do dalšího, republikového, kola.                                  
Všechny jsme vděčné, že se nám tato příležitost naskytla a mohly jsme se stát součástí této soutěže. Ale hlavně jsme rády, že jsme si mohly chemii vyzkoušet zase trochu jinak.

Sára Jelénková, Alžběta Horňáková

více fotek ve fotogalerii


15.02.2018

lk2018-2Lyžařský kurz 2018

Lyžařský kurz se uskutečnil 5.2.-9.2. 2018. Žáci 7. a 8. třídy se vydali do Filipovic v Jeseníkách. Ubytovali jsem se v hotelu Stará pošta. Bylo nás 35 a byli jsme rozděleni do tří skupin. Sjezdovka byla doslova “za rohem,,. Stačilo přejít silnici. Na sjezdovce byla sedačková lanovka i lanovka s kotvou a pomou. Budíček jsme měli v 7:30, pak v 8:00 následovala snídaně. Lyžovali jsme od 9:00 do 11:30, pak byl ve 12:30 oběd, od 14:00 do 16:00 jsme se vydali znovu na svah, večeře byla v 17:30. Večer jsme měli volnou zábavu nebo společný program. V 22:00 jsme museli být každý na svém pokoji. Ve 22:30 kontrolovaly paní učitelky, jestli jsme všichni na svých pokojích a ve svých postelích. O zábavu bylo postaráno, ale lyžák mohl být delší.

Kristýna Vlková, Eliška Žaludková a Filip Váverka, 7. tř.

celý text zde »»»


13.02.2018

Fašank ve školní družiněfašd2018

V rámci tradic, tentokrát v duchu Fašanku, jsme si spolu s dětmi po obědě vytvořili masky na obličej. Někteří, aby své tváře proměnili na nějaké to zvíře nebo pohádkovou  či jinou postavu zvolili druhou z variant a to barvy na obličej. Všem dětem, které se zapojily do fašankové atmosféry se masky velice podařily. Nakonec jsme se všichni na památku vyfotili při dovádění ve školní tělocvičně.
Školní družina také v zimních měsících nezapomíná na pobyt na školním dvoře. A když zrovna napadne i sníh, děti v plném nasazení stíhají nejen stavit sněhuláky, ale také neopomenou využít sníh k pořádné koulovačce.

Alena Pilčíková, DiS

více fotek ve fotogalerii


13.02.2018

Olympiáda v anglickém jazyce

V listopadu u nás proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Nejlepší výkon v obou disciplínách – konverzaci a popisu obrázku předvedla žákyně Eliška Haňáková z 9 třídy, obsadila první místo a postoupila do okresního kola. Na druhém a třetím místě skončily Kateřina Trávíčková a Michaela Hrušková také z 9. třídy.
Okresní kolo se konalo 7. února na Základní škole UNESCO v Uherském Hradišti. V silné konkurenci téměř 30-ti soutěžících se Eliška umístila na krásném sedmém místě. Gratulujeme jí k výbornému výkonu a děkujeme za čas, který věnovala pečlivé přípravě.

Jacquelin Redl

ao2018-1 ao2018-2


12.02.2018

šp2018Školní ples

Letošní ples SRPŠ, který proběhl v sobotu 20.ledna, byl opět velmi vydařený. Velký úspěch mělo tradiční předtančení žáků devátých tříd. Letos ho s žáky nacvičila paní Bohdana Poláchová. Publikum nadchla nejen choreografie pro čtrnáct párů, ale obdivné pohledy sklízely i romantické šaty děvčat a mladistvý outfit chlapců. Příjemné bylo i  překvapení , které žáci předvedli  formou moderního tance. Paní Bohdaně Poláchové bych chtěla tímto ještě jednou velmi poděkovat.
Velký dík patří i všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci plesu.  Především jsou to rodiče, kteří dlouho před zahájením plesové sezony ve svém volném čase zajišťují tombolu, hudbu, pohoštění, vstupenky, kteří připravují sál a na plese zajišťují služby pro hosty plesu. Velmi si vážím jejich práce a podpory. Zvláštní poděkování bych chtěla vyjádřit paní Jolaně Andrýskové, která celou přípravu plesu každoročně koordinuje.
Školní ples je nejen společenská událost, na které naši deváťáci poprvé symbolicky vstupují do společenského života obce, ale výtěžek plesu významně pomáhá škole k realizaci různých akcí nebo soutěží. SRPŠ tak přispívá na dopravu na plavání pro naše  druháky a třeťáky,  výuky bruslení ve 4. a  5.ročníku, adaptační pobyt žáků  6.ročníků, lyžařský kurz žáků 7. a 8. ročníků, na odměny žákům devátých ročníků za vynikající studijní výsledky nebo  pro žáky, kteří reprezentují školu v různých soutěžích.
Ještě jednou děkuji všem za aktivní práci a podporu školy.

Alena Horáková, ředitelka školy

video z plesu najdete zde »»»


06.02.2018

Sedmáci a osmáci vyrazili na lyžařský kurz

Aktuální zpravodajství můžete sledovat na Facebookových stránkých ZŠ Ostrožská Nová Ves

https://www.facebook.com/Z%C5%A0-Ostro%C5%BEsk%C3%A1-Nov%C3%A1-Ves-400786703652907/?ref=bookmarks

nebo zde »»»


06.02.2018

Deváťáci se prezentovali skvěle!

Minulou středu se v Langhans - Centrum Člověka v tísni konal seminář s žáky naší deváté třídy >JAK PRACOVAT S PŘEDSUDKY<, a to v rámci mezinárodního projektu Positive Messengers to Counter Online Hate Speech.

V ranním bloku proběhly aktivity pod vedením paní lektorky a pedagožky Vlasty Urbanové. Inspirativní byl i workshop "Slam poetry" s režisérem a slamerem Bohdanem Bláhovcem (Bohdan Bláhovec), během něhož jsme se mimo jiné naučili, jakým způsobem je možné vyjádřit veřejně svůj názor.

Odpoledne bylo věnováno ´živé knihovně´. "Vypůjčit" jsme si z ní místo knížky mohli jednoho ze tří lidí - Evu, Dorotku nebo Alexe. Všichni tři se věnují dobrovolnické práci. Eva pravidelně pomáhá v uprchlickém táboře v Řecku, Dorotka doučuje děti romského původu a Alex poskytuje péči umírajícím lidem v jejich domácím prostředí v Cestě domů. Mohli jsme se jich ptát na vše, co nás zajímalo v souvislosti s jejich prací.

Seminář se velmi vydařil. Naši deváťáci sklidili velkou pochvalu, prezentovali se jako mladí lidé, kteří umí diskutovat a umí vyjádřit svůj názor.

V Praze jsme strávili společně dva dny. Kromě semináře jsme navštívili Pražský hrad, stihli jsme poslední den, kdy byly vystaveny klenoty. Nenechali jsme si ujít ani návštěvu v Národním divadle a představení Maryša.

Fotky najdete zde »»»


Průběh našeho výjedzu můžete sledovat také na Facebookové stránce ZŠ Ostrožská Nová Ves

https://www.facebook.com/Z%C5%A0-Ostro%C5%BEsk%C3%A1-Nov%C3%A1-Ves-400786703652907/?ref=bookmarks


29.01.2018

Společenský ples 2018sp2018

Tento rok se konal další ročník školního plesu, který každý rok zahajují deváťáci svým předtančením. Na parketu letos stálo mnoho párů, 14 dívek a 15 kluků, ale jeden žák deváté třídy si zatančit nemohl, protože se mu hned ze začátku zkoušení přihodila nehoda. Oblečení měli letos všichni sladěné do světle růžové, nezapomnělo se ani na detaily - růžové klučičí ponožky, kšandy a motýlky. Žáci 9. třídy si pro diváky přichystali půlnoční překvapení v podobě moderního tance. Všichni se moc dobře bavili.

text: E. Žaludková, foto: S. Andrýsková

více fotek najdete zde »»»


15.01.2018

 

ples2018

 


08.01.2018

bunč2017Turistický kroužek - výprava na Bunč

Nový rok jsme oslavili i s turistickým kroužkem, a to první výpravou v sobotu 6. ledna na sluncem ozářený Bunč. Cestovali jsme nejprve autobusy do Jankovic, odkud jsme pokračovali náročnějším, hlavně blátivým a místy namrzlým terénem k vrcholu. Restaurace na Bunči byla zavřená, proto jsme museli využít vlastních zásob. Sestupovali jsme po modré značce prudce a kluzce až po asfaltovou cestu, která nás dovedla až na Salaš. Odtud jsme opět cestovali autobusem do Uh. Hradiště, kde jsme se neúspěšně pokusili doběhnout na brzký vlak do Ostrožské Nové Vsi. Hodinové čekání jsme si zpestřili bistrem v Prostřední ulici a procházkou městem. Ve tři hodiny jsme výpravu ukončili na vlakovém nádraží v Ostr. Nové Vsi.

Všem účastníkům pochodu právem náleží velká pochvala.
Mgr. Markéta Vávrová

více fotek ve fotogalerii


04.01.2018

Vánoční dílničkyvdíl2017

V předvánočním čase naše škola pořádá již tradičně Vánoční dílničky. V pátek 8. prosince byly v prostorách budovy 1. stupně připraveny jednotlivé dílny, které mohly nejen děti, ale i veřejnost navštívit a vyrobit si různé vánoční drobnosti. Velkým lákadlem pak byla buchtotéka, za kterou patří  poděkování maminkám a babičkám našich žáků.  Vše proběhlo v příjemné atmosféře a my se těšíme na vánoční setkání zase za rok …

kolektiv zaměstnanců školy

poděkování »»»

více fotek najdete zde »»»


28.12.2017

Vánoční laťka

Dne 21.12. se konala "Vánoční laťka". Soutěžilo 29 dětí (18 chlapců a 11 dívek). Vítězem se stal Jakub Botek, který skočil 165cm. Soutěžil jen 2. stupeň ve 4 kategoriích (mladší dívky, starší dívky, mladší chlapci, starší chlapci).

Mladší dívky - 1. Kristýna Vlková (122cm).
Starší dívky - 1. Adéla Janoštíková (145cm).
Mladší chlapci - 1. Jonáš Opravil (149cm).
Starší chlapci - 1. Jakub Botek (165cm).
Vítězům i všem zúčastněným gratulujeme ke skvělým sportovním výkonům.

Váverka, Vlková, Žaludková

vl2017-1 vl2017-2 vl2017-3

více fotek najdete zde »»»


28.12.2017

Vikingové

Dne 11.12.2017 se pro žáky naší školy v tělocvičně uskutečnil program „Vikingové”. Dva pánové nám ukázali, jak žili Vikingové, ale také např. jak se oblékali, čím se zabývali, jaké používali techniky boje. Někteří si mohli i vyzkoušet, jaký byl jejich výcvik. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací. Některé informace, co se o nich povídají mezi lidmi, nejsou pravdivé. Např.: neměli přilby s rohy, nenosili u sebe oboustrannou sekeru atd. Viděli jsme dokonce boj dvou Vikingů.
                               
S. Andrýsková, Š. Smištíková

vik2017-1 vik2017-2 vik2017-3

více fotek najdete zde »»»


22.12.2017

vb2017Vánoční besídka ve školní družině

Ve čtvrtek dne 21. prosince proběhla ve školní družině Vánoční besídka. Zúčastnilo se jí téměř 60 družinových dětí. Začínali jsme už ve 12 hodin a v průběhu hodinového vystoupení se představily děti se svými nacvičenými čísly. Některé děti vystupovaly sólově, a proto je musíme náležitě pochválit, byly to: Jakub Mahdalík ze 3. třídy (hra na flétnu), Julie Helmichová z 2. A (mažoretkové vystoupení), Eliška Mahdalíková z 1. B (zpěv). Na programu dále byly básně, písně, taneční a gymnastická vystoupení. Vše se odehrávalo u rozsvíceného vánočního stromečku, pod kterým si všechny děti mohly vybrat menší dáreček. Besídku jsme zakončili společnou písní Vánoce, Vánoce, přicházejí a několika dalšími koledami. Dětem a rodičům bychom chtěli moc poděkovat za spolupráci, trpělivost a celkovou podporu školní družiny. Těšíme se na další akce a vystoupení.

Mgr. Markéta Vávrová, Alena Pilčíková, DiS

více fotek ve fotogalerii


22.12.2017

1+2=6div2017

Dne 24. 11. 2017 navštívili žáci druhého stupně ZŠ Slovácké divadlo a zhlédli komediální divadelní hru Raye Cooneyho “1+2=6’’. Se svolením autora byla z původně dvou příběhů vytvořena jedna komedie, která  nás pobavila od začátku do konce. Žáci s nadšením ocenili nejenom děj, vtipnost, ale především herecké výkony. Po představení měli členové Novinářského kroužku možnost setkat se s herečkou Terezou Hrabalovou. Po skončení představení v hledišti Slováckého divadla proběhl velmi zajímavý rozhovor, který vedla Eliška Žaludková a Filip Váverka. O tom, jak vypadá život s divadlem se dočtete níže.

Mgr. Jana Pašková

rozhovor s Terezou Hrabalovou je zde »»»

div2017-roz div2017-plak


22.12.2017

enk2017Enkaustika

Jedná se o techniku, při níž se používají speciální žehličky a voskové pastelky. Žáci nynějšího šestého ročníku se s ní seznámili již v loňském školním roce, a proto letos mohli pomáhat svým mladším spolužákům z I.B při výrobě vánočních přáníček. Jedná se o žehličky, které se nahřívají jen na nízkou teplotu. Práce je tedy bezpečná. Výsledný efekt prvňáky natolik potěšil, že jsme v technice pokračovali i v další hodině praktických činností.

Mgr. J. Šilhavá

více fotek ve fotogalerii


19.12.2017

Karneval na leděknl2017

I v letošním školním roce si žáci čtvrtých a pátých tříd zpestřili hodiny tělesné výchovy výukou bruslení na zimním stadionu v Uherském Ostrohu. Celý listopad jsme věnovali základním dovednostem na ledě, týmovým soutěžím, zdatnější hoši zkoušeli hrát lední hokej. Závěrečné bruslení jsme pojali formou karnevalu. Rej masek, hry a veselí zavládlo na ledě. Všichni si to pořádně užili a už se těšíme na příští rok!

Mgr. Patricie Bobková

více fotek ve fotogalerii


15.12.2017

zp-1B-2017Zdobení perníků v I.B

Svátek svatého Mikuláše jsme oslavili ve třídě zdobením perníkových čertů a Mikulášů.  Všichni sladkou bílou hmotu taky ochutnali, protože to, co se jim při první zkušenosti s touto činností nepovedlo, velmi rádi neodstraňovali ubrouskem, ale jazýčkem. Výtvory si odnesli domů a snad jsme přispěli k tomu, aby se čertů již tolik nebáli.

Mgr. Jitka Šilhavá

více fotek ve fotogalerii


15.12.2017

Mikuláš 2017mik2017

Dne  5.12. se na Obchodním domě v Ostrožské Nové Vsi uskutečnil Mikuláš pro žáky prvního stupně základní školy a mateřské školky. Myslíme si, že tento rok se velice vydařil. Děti něco zazpívaly nebo řekly básničku a za odměnu dostaly malou sladkost. Nakonec jsme se všichni společně vyfotili.

Victoria Pólová

více fotek ve fotogalerii


14.12.2017

Krásné adventní setkání v naší škole

Dne 8. prosince 2017 se konaly ve škole tradiční dílničky. V tento den pozvala paní ředitelka Mgr. Alena Horáková bývalé kolegy a kolegyně. Velmi srdečně nás přivítala. Čekalo na nás milé překvapení. S kolegyněmi jsme se podívaly do tříd, kde děti vyráběly různé dárečky na Vánoce. Navštívily jsme buchtotéku a pochutnaly si na cukroví, které upekly maminka a babičky. Kdo chtěl, prošel si školu a podíval se, co asd2017všechno se vedení školy za rok zase podařilo vylepšit, opravit, zdokonalit. Pak na nás již čekalo vystoupení dramatického kroužku pod vedením paní učitelky Mgr. Markéty Vávrové. Dalším vystoupením byl pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Melichárkové. Poslední písničku – vánoční, jsme si i se sborem zazpívaly. Obě vystoupení byla úžasná! Děkujeme!!!  Následovalo příjemné povídání s paní ředitelkou, současnými kolegyněmi i správními zaměstnanci. Při výborném pohoštění čas rychle utíkal. Nastal čas rozloučení. Všechny jsme si navzájem popřály krásné Vánoce a hlavně hodně zdraví, které všichni potřebujeme. Na závěr krásného odpoledne, které jsme si opravdu užily, jsme dostaly dáreček a přáníčko.
Mnohokrát děkujeme paní ředitelce, paní  Petře Domanské a žákyním deváté třídy za přichystání krásného adventního posezení. Ohromné!!!
Všem přejeme hodně zdraví, úspěchů v práci s dětmi a budování dalších prostor ZŠ pro žáky naší základní školy.

Za bývalé kolegyně Miroslava Vajdíková


14.12.2017

Dílničky v SŠPHZ Uherské Hradištěsšphz2017

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště nabízí pro žáky základních škol dílničky, kde si můžou vyzkoušet různé aktivity. Žáci 6. a 7. třídy si letos vyzkoušeli návrh 3D modelu hrací kostky a jeho tisk na 3D tiskárně a výrobu háčku na dveře. S dílničkami byli žáci spokojeni. Další návštěvu střední školy pro ně plánujeme během března.

Ing. Renata Němcová

více fotek ve fotogalerii


06.12.2017

Soutěž Fyzikální nábojFn2017

V pátek 24.listopadu se ve Zlíně konala matematicko-fyzikální soutěž Náboj.  Jedná se o soutěž, která probíhá celorepublikově v krajských městech. Za naši školu soutěžil jeden čtyřčlenný tým z 8. třídy ve složení Michal Denkocy, Elen Hendrychová, Kryštof Čech a Patrik Lučný. Všichni navštěvujeme fyzikální kroužek a účast v takové soutěži je ideální příležitost, jak ověřit naše znalosti. Během soutěže nám byly zadávány  nejrůznější  logické, matematické, ale hlavně fyzikální úlohy. Naše družstvo skončilo na 13.místě. Důležitější než umístění pro nás je, že jsme si mohli vyzkoušet takový typ soutěže a měli jsme možnost  porovnat se s ostatními školami. Jsme rozhodnuti se příští rok opět zapojit a doufáme, že náš výsledek bude lepší.

Elen Hendrychová


05.12.2017

Adventní zpíváníaz2017

Rok se s rokem sešel a „ten vánoční čas, dočkali jsme zas“.

V sobotu 2. prosince se v Ostrožské Nové Vsi konala již tradiční akce Adventní zpívání s rozsvícením vánočního stromu, na které vystoupil pěvecký sbor naší školy a nově i dramatický kroužek. Nebyli jsme však jediní, kromě nás se představila řada dalších dětských i dospělých zpěváků a muzikantů. Letošní mrazivé počasí dovolilo jen těm nejotužilejším, aby vydrželi až do konce programu a po společné závěrečné koledě se přesunuli od místního historického domku k nazdobenému vánočnímu stromu, který byl na závěr rozsvícen.

Mgr. Jana Melichárková

více fotek ve fotogalerii


29.11.2017

vd2017


29.11.2017

tk11-2017Turistický kroužek

V sobotu 25. 11. jsme se naposledy v tomto kalendářním roce vydali na pochod. Tentokrát jsme obešli štěrk a část vodárenské nádrže. Všichni přibližně 9km vycházku zvládli ve slušném tempu. Na závěr jsme se zastavili ve Slováckém dvoře. Další výprava bude na začátku ledna a tentokrát se pokusíme zdolat Bunč a Brdo.
 
Mgr. Markéta Vávrová

více fotek ve fotogalerii


28.11.2017

Dětská vědecká konferencedvk2017

V rámci podpory nadaných žáků se 4 žáci naší 3.třídy účastnili 6.ročníku „Dětské vědecké konference“ konané 14.11.2017 v Uherském Hradišti na Academic school.
Adam Hübner a Karel Jahodík si připravili prezentace, které měli možnost na konferenci přednést. Adam Hübner měl připravenu přednášku z fyziky na téma: Hmota a částice, Karel Jahodík si připravil prezentaci o Sluneční soustavě. Oba dva velmi úspěšně své poznatky na konferenci odpřednášeli. Povzbuzovali je dva další spolužáci Jakub Mahdalík a Matyáš Hučík, kteří si v rámci kroužku debrujárů připravili své první pokusy a vykročili na cestu za věděním po vzoru svých spolužáků. Ve třídě jsme malým vědcům drželi palce, aby se jim prezentace povedla. Chtěla bych touto cestou poděkovat oběma žákům, jejich rodičům i paní ředitelce za příklad pro další děti, které by do budoucna chtěly kromě základního vzdělávání udělat něco navíc. Bádat, hledat, psát, zkoušet a objevovat. Těšíme se na další žáky, kteří by se k nám v příštím roce přidali.

Mgr. Denisa Hanáčková

prezentace najdete zde »»» a zde »»»

videa najdete zde »»»


24.11.2017

hal2017Halloween

V rámci svátku Halloween  proběhl  v pátek 3.11. pro žáky I. stupně strašidelný den plný zábavných úkolů a soutěží v naší tělocvičně. Během dopoledne si děti ve svých  kostýmech zasoutěžily, vyzkoušely nejen projít překážkovou dráhu a šplh, ale také splnit nejrůznější úkoly jako je házení na terč, skákání v pytli či tvůrčí činnost např. skládání a doplňování obrázku, malování na obličej , domalování halloweenského strašidla a jiné. V odpoledních hodinách  tělocvična patřila ještě dětem ze školní družiny. V připravených kostýmech využily již připravených zábavných stanovišť a prožily tak zajímavé hravé odpoledne plné dovádění.

Andrea Stužková

více fotek ve fotogalerii


21.11.2017

Návštěva Střední školy letecké v Kunovicích a Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Uherském Brodě

sšlJako každý rok, tak i letos, nás žáky deváté třídy, čekají přijímací zkoušky na střední školy. Pro inspiraci jsme vyrazili na exkurzi na dvě střední školy. První školou byla Střední škola letecká v Kunovicích. Zde nás čekala prezentace nejen o Střední škole letecké, ale i o Středním odborném učilišti a gymnáziu ve Starém Městě a o Střední škole MESIT v Uherském Hradišti. Po prezentacích následovala prohlídka školy a pracovních prostorů. Druhou školou byla Střední průmyslová škola a Obchodní akademie v Uherském Brodě. Zde jsme byli s exkurzí velice spokojeni. Po úvodní prezentaci od pana ředitele nás opět čekala prohlídka školy, ale také účast v některých vyučovacích hodinách. Obě školy se nám velice líbily.

Jakub Botek, Natálie Andrýsková, Adéla Janoštíková

více fotek ve fotogalerii


16.11.2017

Školská rada

 

Výsledky voleb do Školské rady z řad zákonných zástupců ze dne 14.11.2017:

1. Veronika Dostálová

2. Jolana Andrýsková

3. Blanka Vaníčková

Školská rada bude v novém složení pracovat od 1.1.2018


16.11.2017

bk2017Návštěva vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty v naší škole

V pondělí 6. listopadu přijeli do naší školy lektoři vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty. Se svými vzdělávacími programy zamířili za těmi nejmladšími, prvňáčky a druháky.

V 1.A se děti v programu Housenka a její kabátek dozvěděly, co všechno se musí stát, aby se z malinkého vajíčka vyvinul nádherný křehce vypadající motýl. Ve vedlejší třídě 1.B si žáci při návštěvě u hospodáře Holinky uvědomili, že život na tradičním statku má své kouzlo ale i své starosti. Druháci ve svém programu Včelí království nahlédli do včelího úlu, aby zjistili, že královna klade vajíčka a k tomu stále rozdává úkoly a jak to tam uvnitř vlastně všechno funguje.

Pavla Sedláčková, koordinátorka EVVO

více fotek ve fotogalerii


16.11.2017

lo2017Logická olympiáda

Letos se naše škola se už popáté  zapojila  do celostátní soutěže „Logická olympiáda“, kterou organizuje společnost Menza.  Jedná se o unikátní soutěž, ve které žákům nestačí jen naučené znalosti, ale naopak se od nich vyžaduje  samostatný a kreativní přístup, logické uvažování. Základního kola, které proběhlo ve škole ve středu 11.10.2017, se zúčastnilo 27 žáků. Letos poprvé se zapojili i tři žáci prvního stupně. Konkurence byla velká, v celé republice se do soutěže v kategorii B žáků druhého stupně zapojilo  20 722 řešitelů, z našeho kraje to bylo 1529 dětí. Nejúspěšnější řešitel základního kola byl Patrik Lučný z 8.ročníku, který se svým výkonem probojoval do krajského kola, které se konalo 3.listopadu ve Zlíně. Patrik se z padesáti účastníků  krajského kola umístil na krásném 8.místě. Jen o kousek mu unikl postup do celostátního kola, kdy postupovalo z každého kraje 5 soutěžících.

Vítězům patří gratulace a všem zúčastněným pochvala a přání úspěchu v příštím ročníku.

Mgr.Alena Horáková


13.11.2017

Volby členů do Školské rady

Volby členů do Školské rady z řad rodičů proběhnou v úterý 14.11.2017 od 15.00 -  17.00 hodin v zádveří hlavního vchodu budovy Základní školy. Volební lístky se jmény kandidátů obdrží rodiče předem prostřednictvím svých dětí.


10.11.2017

Cyklovýlet druhákůc2-2017

Ještě než nám babí léto řeklo definitivně "sbohem", využili jsme posledních slunečných dnů a ve středu 18. října 2017 jsme se vydali na výlet na kolech. Naším cílem byl nedaleký OK bar u Leteckého muzea v Kunovicích. Krátce před osmou hodinou jsme se všichni sešli před školou a po zopakování zásad bezpečné jízdy jsme vyrazili. Celý "peleton" 33 žáků vedla paní učitelka Běhalová, ze zadních pozic na bezpečnost a hladký průběh jízdy dohlížela paní učitelka Sedláčková. Snad i díky nižším ranním teplotám jsme, ve snaze rozproudit v tělech krev a zahřát se, do pedálů šlápli opravdu s vervou a přibližně za půl hodiny plynulé jízdy jsme bez sebemenších zádrhelů přijeli do Kunovic. Odměnou za skvělou jízdu byla svačina z vlastních zásob, po které jsme se pak pustili do plnění úkolů. Prověřili jsme si tak znalosti z prvouky, na řadu přišla ale i hudební výchova - tancovali jsme mazurku, nechyběla ani tělesná výchova s prvky běžecké abecedy nebo o něco náročnější chůze po laně mezi stromy. Zábavná byla hra "Evoluce", při které jsme se i zasmáli. Třešínkou na dortu byl pro děti okamžik, kdy se otevřely dveře místní restaurace a děti si tak mohly nakoupit sladkosti či jiné dobroty, ti více horkokrevní neodolali dokonce nanuku. Takto posilnění jsme se krátce po 11. hodině vydali na zpáteční cestu.
Původně krátkou zastávku v parku v naších lázních jsme nakonec trošičku protáhli, protože ve chvíli, kdy jsme se brodili v moři nádherně zbarvených listů, k nám přišla paní ředitelka lázní a kromě toho, že pro každého z nás měla lázeňský oplatek, nabídla nám i prohlídku interiéru lázní. Mohli jsme se tak podívat do místní restaurace, ale i do prostor bazénů nebo tělocvičny, kam chodí klienti cvičit. Dokonce jsme nahlédli i do ordinace pana doktora a pracovny sestřiček.
Po této zajímavé exkurzi jsme už ale nasedli na svá kola a znovu šlápli do pedálů, abychom stihli včas oběd ve škole. Výlet se nám opravdu vydařil, všichni druháci si zasloužili velkou pochvalu s jedničkou z tělocviku a společně se už teď budeme těšit na jaro, až svá kola po zimě zase provětráme.

Třídní učitelky 2.A a 2.B, Pavla Sedláčková a Lenka Běhalová

více fotek ve fotogalerii


09.11.2017

part2017Partyzánský samopal

Nevlídné počasí před podzimními prázdninami předznamenalo, že se blíží žáky oblíbená bojovka
„O partyzánský samopal“. Do Ostrožské Lhoty se sjelo deset škol z blízkého i vzdálenějšího okolí, které vytvořily 56 smíšených týmů. Trať byla pořádně změklá, ale zkušení běžci už věděli, na co se mají připravit. Někteří začátečníci situaci podcenili, zapomněli si náhradní přezutí a cestu domů absolvovali s parádními nánosy na botách.
Naši školu reprezentovala čtyři družstva žáků 6. – 9. ročníků. Na stanovištích i v běhu si nejlépe vedlo družstvo deváťáků. Po sečtení všech výsledků padl na náš tým černý Petr. Již podruhé si ze Lhoty odvezl bramborovou medaili. Samozřejmě i to byl velký úspěch! Čtveřici ve složení Adéla Janoštíková, Jitka Konečná, Josef Húsek a Radek Kalný blahopřejeme a ostatním přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

Mgr. Patricie Bobková

více fotek ve fotogalerii


08.11.2017

Stolní tenis

Letos poprvé pořádalo Dolní Němčí okresní kolo ve stolním tenisu. Naši školu reprezentovalo družstvo starších žáků ve složení Matěj Pšurný, Danek Kreisl a Tomáš Jurásek. Tato kategorie byla nejpočetnější, proto došlo k rozdělení týmů do dvou skupin. Naši postupně porazili Bojkovice, Vlčnov, Strání a na závěr je tak čekal boj o zlato s vítězi druhé skupiny - Dolním Němčím. Bohužel místní byli nad jejich síly, ale pochvalu a poděkování si zaslouží i za krásnou stříbrnou příčku!

Mgr. Patricie Bobková

st2017-1 st2017-2 st2017-3


07.11.2017

Turistický klubtur-ant

V sobotu 4. 11. jsme opět vyrazili do terénu. Tentokrát jsme jeli autobusem do Ostrožské Lhoty, odkud jsme již pokračovali po svých na sv. Antonínek a zpět do Ostrožské Nové Vsi.  Odměnou pro všechny byla dobrota v cukrárně U Budařů a zastávka na pěkném hřišti ve Lhotě. Všichni túru kolem 10km zvládli na výbornou. Na konci listopadu se budeme těšit na další pochod.

Mgr. Markéta Vávrová

více fotek ve fotogalerii


18.10.2017

pk2017Přírodovědný klokan

Ve středu 11. října se opět uskutečnilo na naší škole školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. Tuto soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci a Jednotou českých matematiků a fyziků. Cílem této soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. V kategorii Kadet soutěžili žáci 8. a 9. třídy.

Nejlepší  řešitelé :

1. místo  
Patrik Lučný 
8. třída
2. místo Radek Kalný 9. třída
3. místo
Jakub Botek 9. třída

V okresním kole pak obsadil Patrik Lučný 7. místo.  Za toto krásné umístění mu gratulujeme.

Ing. Renata Němcová


17.10.2017

Turistický klub na koletknk2017

V sobotu 14. 10. jsme vyrazili s turistickým klubem na první cyklo-výlet. Vydali jsme se od naší školy po cyklostezce přes Uherský Ostroh do Veselí nad Moravou. Při zpáteční cestě jsem se zastavili na ranči Mississippi, kde děti obdivovaly domácí zvířata, největší oblíbenec byl bezesporu oslík. Počasí nám přálo a výlet jsme si patřičně vychutnali. Na listopadový výšlap se už těšíme.
 
Mgr. Markéta Vávrová

více fotek ve fotogalerii


17.10.2017

ppmpPutovní pohár mladých přírodovědců

Dne 11. října se naše pětičlenné družstvo, tvořené žáky 5. tříd, účastnilo přírodovědné soutěže na Základní škole ve Starém Městě. Soutěž se skládala z teoretického testu s přírodovědným zaměřením a z praktických úkolů. Za jednotlivé části družstva získávala body. Náš tým získal 121,5 bodu a umístil se tak na 12. místě z 27. K velmi pěknému výsledku pětici gratulujeme.
 
Mgr. Markéta Vávrová

více fotek ve fotogalerii


13.10.2017

Běhy Emila Zátopkazpůl2017

První říjnový týden se nesl v duchu sportování. Žáci prvního i druhého stupně se zapojili do štafetových běhů Emila Zátopka v Hroznové Lhotě. V rámci Zátopkovy pětky absolvovalo dvacet pět běžců ze třetího až pátého ročníku trasu dvě stě metrů. Starší žáci museli dohromady zdolat půlmaratón, tedy každý z běžců kilometr. Bojovnost a nadšení přebily počáteční strach a tak se mladším podařilo získat čtvrté místo a starším dokonce bronzovou medaili v konkurenci sedmi vesnických škol.

Všem běžcům gratulujeme a děkujeme za důstojnou reprezentaci naší školy!

Mgr. Patricie Bobková

více fotek ve fotogalerii


12.10.2017

edj2017-2Den otevřených dveří a Evropský den jazyků

Ve středu 27. 9. proběhl na naší škole Den otevřených dveří a Evropský den jazyků. Tento den jsme zahájili slavnostně ve školní jídelně. Žáci devátého ročníku si připravili hymnu tohoto dne, tj. Ódu na radost, kterou nádherně zazpívali v německém jazyce, za houslového doprovodu Jakuba Botka a Denisy Andrýskové. Hoši z pátého ročníku pronesli pozdravy v několika evropských jazycích. „Ahoj“ zaznělo například Ukrajinsky, Švédsky, Italsky, Polsky, atd. Dále se představili žáci 3., 4. a 5. ročníku s připravenými anglickými písněmi a tanečky.

edj2017-1Tím ale Evropský den jazyků rozhodně nekončil. Žáci 6. – 9. ročníku, kteří se v minulém školním roce zúčastnili projektu v Anglii, prezentovali své zkušenosti a postřehy. Vše se odehrávalo ve dvou učebnách 2. stupně za dohledu Mgr. Botkové a Mgr. Redl. Nejen žáci prvního a druhé stupně, ale i veřejnost, se tak mohli dozvědět více o anglických školách, obnovitelných zdrojích energie, lidech i jídle. Na závěr hodiny si všichni zúčastnění vyzkoušeli taneček a ochutnali pravý anglický čaj a pomerančovou marmeládu.

Všem zúčastněným za podporu realizace i za samotné prezentování patří velké poděkování. Děkujeme.

Mgr. Markéta Vávrová


10.10.2017

adaptŠesťáci na adaptačním pobytu

Žáci šesté třídy se od středy 13. 9. 2017 do pátku 15. 9. 2017 zúčastnili adaptačního pobytu  v Březůvkách u Zlína. V okolí malebné přírody na ranči ukrytém v lesích se žáci naučili vzájemné toleranci, spolupráci a práci v týmu. Každý den si vyzkoušeli nepřeberné množství aktivit, her a soutěží. Počasí nám přálo, a tak jsme většinu času trávili venku. Při posledním večeru jsme nevěřili, jak rychle nám celý pobyt utekl. Odvezli jsme si spoustu zážitků, na které budeme dlouho vzpomínat.

Mgr. Jana Pašková

více fotek ve fotogalerii


03.10.2017

Atletický čtyřbojač2017

V pátek 25.9. 2017 se naši žáci 1. stupně zúčastnili atletického čtyřboje v Polešovicích za asistence Maxipsa Fíka a podpory atletického trenéra Jaroslava Vlčka. Závodu se zúčastnilo 10 základních škol. Asi 160 dětí soutěžilo v disciplínách – sprint 50m, skok daleký, hod míčkem, běh 300m, štafetový běh. Ti nejlepší byli oceněni z rukou Kačky Vávrové, české juniorské reprezentantky.
A jak jsme dopadli? Získali jsme čtyři bronzové medaile:
3. místo – Rudolf Obal, kategorie mladší chlapci
3. místo – Jakub Chmelař, kategorie starší chlapci
3. místo – Sára Kolářová, kategorie starší dívky
3. místo – Jakub Chmelař, Petr Běhávka, Adam Tomeček, Dominik Habarta, kategorie starší chlapci (štafetový běh).

Vítězům, ale i ostatním závodníkům děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme více skvělých úspěchů v tomto školním roce.

Mgr. Lenka Běhalová

Kompletní výsledky najdete zde »»»

Více fotek ve fotogalerii


03.10.2017

Deváťáci pomáhají

Nejstarší žáci základní školy pokračují v péči o ty nejmladší. Již druhý týden letošní školní docházky přišli deváťáci dvakrát do třídy I.B. Poprvé to bylo 1š.9. ve výtvarné výchově, kdy svým malým kamarádům pomáhali s přípravou pomůcek na práci s vodovými barvami i s malováním duhy a barevným otiskem ruky. Tyto krásné výkresy pak vystavili na nástěnku na chodbě u třídy. Druhá návštěva se uskutečnila ve stejném týdnu, ale v hodině praktických činností. Tam společně vyráběli hvězdu z barevných papírů. Výrobky navlečené na provázku zdobí okno učebny prvňáků. Z nadšení všech zúčastněných žáků i rodičů dětí I.B je zřejmé, že se tato společná činnost všem moc líbila. Vyučující obou ročníků budou ve spolupráci při různých příležitostech pokračovat v průběhu celého školního roku.

Mgr. Jitka Šilhavá

více fotek ve fotogalerii

pc2017-1 Vv2017-1
Vv2017-2
Vv2017-3


25.09.2017

zahradaŠkolní zahrada

V letošním roce se podařilo ve škole vybudovat školní zahradu. Došlo tak k plánované realizaci třetí části školního dvora. V roce 2014 byly postaveny první dvě části – tzv. dvůr her, který je dnes využíván především školní družinou a probíhají zde zahájení a ukončení školního roku. Druhá část tzv. dvůr sportu slouží především k výuce tělesné výchovy.  Nově vzniklá třetí část – školní zahrada se nachází v prostoru za tělocvičnou. Je opatřena zavlažovacím systémem s dešťovou vodou, kontejnery pro výsadbu rostlin, pergolou, pod kterou se nachází prostor pro uložení nářadí a může zde probíhat i samotná výuka. Žáci se zde budou nejen učit pracovat s půdou, starat se o rostliny, pěstovat zeleninu v předmětu pracovní činnosti- pěstitelství , ale díky trvalému osázení některých záhonů bylinami a rostlinami se zde budou žáci učit poznávat rostliny i během hodin přírodopisu. Byliny mohou dále využívat ve vaření. Pro děti bude vyučování v přírodě přínosem nejen kvůli propojení znalostí s praxí, ale i díky atraktivitě učit se mimo třídu. Je určitě lepší trávit více času na zdravém vzduchu než v učebnách. Výstavba školní zahrady byla zahájena v dubnu a k jejímu dokončení došlo na konci prázdnin tohoto roku. Celá akce byla financována z vlastních prostředků.

Alena Horáková

více fotek ve fotogalerii


22.09.2017

Slavnostní zahájení zah-1

Bylo pondělí 4. září. Počasí sice mnoho nepřálo, ale hlavně, že nepršelo. Před základní školou se scházeli rodiče s nastávajícími prvňáky, na které již čekali žáci devátého ročníku. Každý deváťák se ujal jednoho prvňáka a odvedl ho na školní dvůr. Za nimi vcházeli i rodiče. Následovalo slavnostní přivítání sborem pro občanské záležitosti, panem starostou Ing. P. Botkem, paní místostarostkou Ing. J. Bedřichovou a paní ředitelkou základní školy Mgr. A. Horákovou. Poté odvedli deváťáci prvňáky do jejich nově vybavených učeben připravených třídními učitelkami. Žáčci poprvé usedli do svých lavic, na nichž měli připraveny pomůcky na výuku, které si prohlíželi a odnesli domů. Po krátkém seznámení s třídní učitelkou rodiče vyslechli základní informace o průběhu a organizaci školního roku. Závěrem paní učitelky vyprovodily děti a jejich rodiče před budovu školy. Všichni už se těšili na zítřejší setkání.

I.A - Mgr. J. Valihrachová
I.B – Mgr. J. Šilhavá

více fotek ve fotogalerii


11.09.2017

Žijeme v mediální realitě

Ve čtvrtek 7. 9. 2017 jsme zahájili nový projekt, který podpořil Česko-německý fond budoucnosti. Projekt je tentokrát zaměřen na velmi aktuální téma "mediální realitu" a jeho součástí jsou opět dva výměnné pobyty. Ten první, při kterém Českou republiku navštíví studenti Gymnázia Romaina Rollanda z Drážďan, začal ve čtvrtek. Naši žáci a jejich výměnní partneři se tváří v tvář poprvé setkali v Praze, kde celý projektový program začal.

Odkaz na foto:
http://zsonves.rajce.idnes.cz/

Nově nás najdete také na Facebooku: ZŠ Ostrožská Nová Ves
https://www.facebook.com/Z%C5%A0-Ostro%C5%BEsk%C3%A1-Nov%C3%A1-Ves-400786703652907/

Adéla Botková


30.08.2017

Ředitelské volno

V pátek dne 29.9.2017 budou mít žáci naší školy ředitelské volno. Tento den nebude zajištěno stravování.


22.08.2017

Zahájení nového školního roku

Školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4.9.2017 v 8:00.

 


11.08.2017

Pro budoucí deváťáky

Sraz budoucích deváťáků kvůli slavnostnímu vedení prvňáčků se bude konat 29.8.2017 v 10:00 u naší školy 


02.07.2017

Hodnocení ZŠ za 2. pololetí školního roku 2016/2017 najdete zde >>>


02.07.2017

Celkové pořadí v soutěži ročníků ve sběru papíru červen 2017 najdete zde >>>


29.06.2017

Žákovský parlament

Dne 22.6.2017 se konalo poslední zasedání žákovského parlamentu s paní ředitelkou. Žáci si připravili podněty k diskuzi ohledně školního chodu, které byly velmi vhodně prezentovány. Nejčastějším tématem diskuze bylo stravování a využití školního hřiště. Paní ředitelka byla k podnětům vstřícná a jednotlivé body vždy důkladně s žáky probrala.

 

Andrea Stužková a Mgr. Markéta Vávrová 


29.06.2017

Školní družina

Ve školním roce 2016/2017 bylo zapsáno 50 dětí 1. – 3. Ročníku. Děti byly rozděleny do dvou oddělení. Ve druhém pololetí se o činnost dětí, jejich bezpečí a plnění cílů Vzdělávacího programu ŠD staraly dvě vychovatelky: v I. oddělení to byla Andrea Stužková, ve II. oddělení to byla Mgr. Markéta Vávrová. V průběhu celého školního roku žáci plnili úkoly celoroční hry : Soví škola – dětská univerzita. Měli jsme téma na každý měsíc a to například: lidské tělo, pět smyslů, řemesla a povolání, co to jsou peníze (finanční gramotnost), jak nakupovat, čas her a hraní…
Dne 16.5.2017 se konala besídka ke dni maminek. Děti recitovaly, zpívaly sólové i skupinové písně, zatančily rybí taneček, zahrály divadlo - Vašek cestovatel mezi lidojedy. U závěrečné písně vystoupil sólista Jakub Mahdalík, který zahrál úvodní melodií na zobcovou flétnu.

Andrea Stužková a Mgr. Markéta Vávrová 

Fotografie z besídky si můžete prohlédnout zde >>>


29.06.2017

Slovácký přebor juniorů

V letošním školním roce se tým softbalistů pohyboval na předních místech výsledkové tabulky. Před posledním venkovním turnajem panovalo značné napětí, jestli se podaří zase po letech získat titul. Vše nakonec dobře dopadlo a po čtyřech vyhraných zápasech bylo jasno. Konečně vítězství!

Ke zdárnému výsledku našeho týmu přispěl ještě individuální úspěch Renka Kučery, který byl nejrychlejší v dovednostní soutěži „běhu po metách“.

Gratuluji vítězům a doufám, že se příští školní rok k našemu týmu přidají další hráči.

Sestava týmu: Přemek Horký, Jirka Falešník, Michal Hendrych, Matěj Pšurný, Danek Kreisl, Marian Tvrdoň, Tomáš Jurásek, Renek Kučera, Adam Krystek, Filip Novák

Patricie Bobková

SP juniorů


29.06.2017

 

Krajské město Zlín

Žáci pátého ročníku vyrazili letos na školní výlet do krajského města Zlín. Nejdříve je autobus zavezl do zlínských filmových ateliérů, kde byli seznámeni s jejich historií. Následovala aktivní část exkurze, při níž si ve skupinách vytvořili vlastní animovaný filmový příběh. Tato část dne se všem líbila asi nejvíc. Pak nás autobus převezl do centra města. Ještě před komentovanou prohlídkou baťova věžáku 21 se třída přesunula na piknik do parku u zámku. Protože bylo velké vedro, přišel stín pod stromy dětem vhod. Velkým zážitkem byla i jízda prosklenou kanceláří T. Bati a výklad o významných zlínských objektech i historii, které byly hodně ovlivněny právě jeho rodinou. Na náměstí Míru se žáci vyfotili před magistrátem města a celý den završili návštěvou Zlatého jablka, kde měli možnost zhlédnout krátký film v 5D rozlišení a taky se ještě před odjezdem domů občerstvit. Podle vyjádření mých žáků byl výlet skvělý a výborný. S touto třídou se letos po pěti letech loučím. Všem přeju úspěšné pokračování v práci na druhém stupni základní školy.

Mgr. J. Šilhavá

Fotky najdete zde >>>

 


29.06.2017

Výlet 4.AB 1
výlet 4.AB 2
Výlet 4.AB 3
Další fotky najdete zde >>>


26.06.2017

Vystoupení pěveckého sboru

Celoroční činnost školního pěveckého sboru vyvrcholila vystoupením ve čtvrtek 22. 6. 2017 na školním dvoře. Bylo to poprvé, kdy se děvčata představila celé škole. Chtěly jsme všem předvést, jaké písničky zpíváme, a také nalákat nové členky na příští rok, neboť osm děvčat z 9. ročníku tentokrát vystupovalo naposledy. Věřím, že jsme všem zpříjemnily čtvrteční dopoledne a dobu před prázdninami.

Mgr. Jana Melichárková

Vystoupení sboru 2017


26.06.2017

 

Výlet na Kuželov

Letos se žáčci druhé třídy vydali na výlet do Kuželova. Cílem byl Kuželovský mlýn, který je ve správě Brněnského muzea. Navzdory horkému počasí jsme se vydali z Velké nad Veličkou na 4km pěší pouť. Odměnou za námahu bylo občerstvení v lese v podobě jahod a stínu. Po cestě jsme také mohli pozorovat různá zvířata a rostliny. Mohli jsme vidět a pohladit si kozy s kůzlaty a přes koleje nám na závěr výletu přeběhla srnka. Samotný Kuželovský mlýn byl velmi zajímavý. Dozvěděli jsme se i něco o tom, jak žili naši předkové. Unavení a žízniví jsme se vydali na zpáteční cestu. Velkou záchranou pro všechny, kterým došlo pití, byla dvoulitrová limonáda Jarečka Pavlíčka, kterou jsme schovali na nádraží ve Velké. Bylo moc hezké, že Jarek neváhal a celé pití dal k dispozici všem žíznivým výletníkům. Trocha odvahy, trocha úsilí a spousty zážitků, to přece patří ke správnému výletu. A to se letos určitě podařilo. Že se dětem výlet líbil, sepsaly ve svém slohu. A Adélka Hůsková s Mirečkou Juráskovou dokonce na náš výlet složily básničku, kterou nám pak ve třídě i zarecitovali.

 

Šli jsme jednou na výlet,  Viděli jsme kozy, Už jsme na mlýn došli,
jmenoval se mlýnek.  měly také vousy.   všichni jsme se sešli.
Měl takové ručičky, Viděli jsme posed, Chleba, rohlík, špekáček,
byly jako nožičky. spadnutý až po zem.  i párek je mňam.

 

Třídní učitelka Denisa Hanáčková

Výlet druháků 1
Výlet druháků 2

 


26.06.2017

Školní výlet 1.A a 1.B


Odměnou za celoroční práci během školního roku je pro všechny žáky školní výlet. A jestli si ho někdo zaslouží, pak prvňáci určitě. Za 10 měsíců odvedli obrovský kus práce a tak ani je odměna v podobě školního výletu neminula.
Ve středu 21. června jsme kolem půl deváté téměř v plném počtu vyrazili na vlakové nádraží. I když cíl naší cesty nebyl daleký, všichni jsme se moc těšili. Mířili jsme do Vnorov, kde nás z vlakového nádraží čekala ještě asi 2,5 kilometrová procházka do tamního přístaviště. Tady už na nás čekala pirátka Černá perla a její pirátský kolega Černý dráp. Ti nás hned na úvod seznámili s tím, co nás během celého pobytu v jejich přístavu čeká. A tak jsme si v průběhu dopoledne pod vedením Černé perly vyrobili pravé pirátské šátky, a také jsme sami, ve 4-členných skupinkách zvládli pohádkovo – pirátskou cestu lesem, při níž jsme plnili zadané úkoly. Některé z dětí tak poprvé zkusily, co to znamená pohybovat se předem neznámou trasou jen za pomocí barevných fáborků. I tento nelehký úkol ale nakonec zvládly všechny skupinky a do cíle dorazili všichni v pořádku. Odměnou téměř v závěru dopoledne nám byly vlastnoručně vyrobené pirátské šátky a musíme říct, že se nám opravdu moc povedly a navíc nám velice slušely. Ještě před tím, než jsme vydali na zpáteční cestu, tentokrát v podobě plavby skutečnou lodí (i když „jen“ po Baťově kanále), jsme si v areálu přístaviště zahráli zábavné hry, při kterých jsme si například mohli vyzkoušet, jak obtížné je pohybovat se v prostoru poslepu a být odkázaný jen na sluch. Na plavbu do Veselí nad Moravou se s námi vydal Černý dráp coby kapitán lodi, i pirátka Černá perla, která nám cestou pověděla mnoho zajímavostí jednak o Baťově kanálu a jeho historii, ale také o bobrech, kteří tady žijí a v neposlední řadě jsme si zpáteční plavbu zpestřili i zpíváním při kytaře.
Po necelé hodince plavby jsme bezpečně zakotvili v přístavišti ve Veselí nad Moravou, kde jsme se nakonec s našimi pirátskými kamarády rozloučili halasným pokřikem „HOJ, HOJ, HOJ !!! . Nezbývalo než se vydat na cestu k vlaku. Kolem půl čtvrté jsme v pořádku dorazili zpět k naší škole, kde už na nás čekali rodiče.
I když to byl výlet jen „za humny“, skutečně se nám vydařil a děti si ho moc užily.

Pavla Sedláčková a Lenka Běhalová, třídní učitelky 1.A a 1.B

Výlet prváků 1
Výlet prváků 2

 


22.06.2017

 

Den dětí

Oslava Dne dětí proběhla již po sedmé ve sportovním duchu. Žáci čtvrtých až sedmých ročníků odehráli fotbalový turnaj pořádaný FK Ostrožská Nová Ves. Počasí nám přálo, a tak si příjemnou atmosféru všichni užívali plnými doušky. Hráči na hřišti podávali skvělé výkony a diváci mohutně povzbuzovali z tribuny. O vítězství se mezi sebou utkali ti nejzkušenější - 7.A a 7.B. Převážně zásluhou Martina Ščuky vybojovala zlaté medaile třída 7.A.

Vítězům gratulujeme a všem účastníkům děkujeme za předvedené výkony!

Patricie Bobková

Den dětí

Další fotky najdete zde >>>


22.06.2017

 

Lhotský pohár

Trojboj v Ostrožské Lhotě skončil celkovým vítězstvím Ostrožské Nové Vsi!

Letos nám dopomohli k vítězství tenisté Barbora Slováková a Kryštof Čech, kteří ve své soutěži obsadili krásné druhé místo. Po sečtení druhého místa ve volejbalu a vítězství v softbalu si naše škola odvezla zlaté medaile.

Vítězům gratuluji a deváťákům, kteří byli vždy tahouny volejbalových a softbalových turnajů, přeji hodně dalších sportovních i osobních úspěchů! 

Patricie Bobková

Lhotský pohár


22.06.2017

Výuka vlastivědy na ZŠ

V závěru školního roku navštívili postupně žáci čtvrtého a pátého ročníku ZŠ v rámci výuky vlastivědy obecní úřad. Celou exkurzí je provedla odborným výkladem i s názornými ukázkami bývalá ředitelka ZŠ, nynější kronikářka Ostr. Nové Vsi, paní Mgr. M. Vajdíková, matrikářka paní H. Glacová i místostarostka paní J. Bedřichová. Seznámily žáky s prací starosty, místostarostky, zastupitelů i zaměstnanců obce. Paní Vajdíková přiblížila žákům taky práci kronikářky, matrikářka dětem ukázala staré i nové záznamy týkající se přírůstků i úbytků obyvatel. S paní místostarostkou je seznámily i s velkým odznakem, který bývá používán při obřadech na obecním úřadě. Děti se těší, že budou mít možnost už v příštím školním roce srovnat prostředí starého a nově vybudovaného Obecního úřadu v Ostrožské Nové Vsi.

Mgr. J. Šilhavá

Obecení úřad 1 Obecní úřad 2
Obecní úřad 3 Obecní úřad 4


19.06.2017

 

Milí rodiče, prarodiče, přátelé školy a ostatní spoluobčané!

PŘIJĎTE ODEVZDAT DO ŠKOLY STARÝ PAPÍR A PODPOŘTE TAK SVOJE DĚTI, VNOUČATA ČI PRAVNOUČATA, NETEŘE ČI SYNOVCE A VŠECHNY ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLY V CELOŠKOLNÍ SOUTĚŽI

SBĚR STARÉHO PAPÍRU V OBCI

A JAK TO UDĚLAT? JE TO VELMI JEDNODUCHÉ!!!

 V ÚTERÝ 27. ČERVNA 2017 MŮŽETE V PRŮBĚHU CELÉHO DNE,

A TO V ČASE OD 7.30 HOD – 15.00 HOD, PŘIVÁŽET DO ŠKOLY

JAKÉKOLIV MNOŽSTVÍ PEČLIVĚ SVÁZANÉHO STARÉHO PAPÍRU,

KTERÝ ODEVZDÁTE VE DVOŘE ŠKOLY (za branou od farní zahrady).

Celý náklad papíru vám bude zvážen a vy pak nahlásíte, ve prospěch kterého ročníku váš odevzdaný sběr zapsat.

ODEVZDÁVAT MŮŽETE JAK TISKOVINOVÝ PAPÍR (noviny, časopisy, letáky, apod.)

TAK I KARTONY – KARTONY VŠAK MUSÍ BÝT PEČLIVĚ ODDĚLENY OD „MĚKKÉHO PAPÍRU“ a budou ukládány do zvláštního kontejneru.

VĚŘÍME, ŽE BUDE-LI TO ALESPOŇ TROCHU

MOŽNÉ, ZAPOJÍTE SE DO NAŠÍ ŠOUTĚŽĚ AKTIVNĚ

A PAPÍR NÁM DO ŠKOLY PŘIVEZETE.

 

ZA VAŠI PODPORU PŘEDEM DĚKUJEME!!!

 

 


19.06.2017

 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE

NASTÁVAJÍCÍCH PRVŇÁČKŮ

 

- čtvrtek 22.června 2017 v 16,30 hod. v budově ZŠ

- základní škola – 1. stupeň – modré podlaží vpravo – interaktivní učebna

 

 


19.06.2017

 

Debrujárská dílna

Již tradičně svou práci v kroužku debrujáři završili svým vystoupením na debrujárské dílně. V letošním roce si naši debrujáři připravili další nové pokusy, které si připravovali během celého školního roku. Vedle některých oblíbených pokusů, jako je například výroba lávové lampy, se zde žáci 1. stupně mohli seznámit s novou elektrotechnickou stavebnicí Boffin. Kryštof Blažek si pro ně připravil jednoduchý obvod, který vydával zvuk sirény. Naopak opravdu fyzikální pokus si i s vysvětlením, připravil Filip Novák. Dokázal nám pomocí dvou vidliček a korku, že těžiště může být i mimo sklenici. Velmi efektní pokus s rukavicí a rozinkami si pak připravili David Mičola a Jakub Vrbík z 5.třídy. K nim se přidala i Verča Holasová se svou vodní sopkou a Michal Taťák s balónkem, který nám nad ohněm nepraskne. Naši 6.třídu reprezentovali David Otrusiník a Josef Galuška, kteří měli připraven pokus s vejci a zmiňovanou lávovou lampu. Vodní kolotoč roztočila Ester Nováková ze 7.třídy. Nakonec musím zmínit i Davida Žejdlíka, který nám ukázal pokus s hustotou kapalin a dokázal namíchat nápoj, který má 4 barevné vrstvy. Všechny pokusy si debrujáři dobře připravili. Těšíme se na jejich další pokusy.

Mgr. Denisa Hanáčková

Debrujárská dílna 1 Debrujárská dílna 2

Další fotky najdete zde >>>

 


18.06.2017

Pasování na čtenáře

Ač se to nezdá, uteklo to jako voda, a je tady téměř konec školního roku. A z malých prvňáčků, kteří až na výjimky, ještě před necelými 10 měsíci znali sotva pár písmenek, se stali „čtenáři“. Cestu od prvních písmen a slabik v živé abecedě přes jednoduchá slova a věty až po první krátké příběhy a pohádky ve slabikáři zvládly téměř všechny děti bez problémů. Dnes, na konci června, jsou z nich čtenáři, kteří už si můžou sami sáhnout po první knížce pohádek nebo příběhů dětských hrdinů.

Proto jsme s velkou radostí a snad ještě větším očekáváním přijali pozvání paní Uherkové z místní knihovny na slavnostní událost – „pasování na čtenáře“. A tak jsme se ve středu 14. června vydali do knihovny.

Vzali jsme si s sebou slabikáře, abychom mohli všem přítomným názorně předvést, že jsme se číst opravdu naučili. Během krátké chvilky přečetly děti 2 krátké pohádky, při které každý prvňáček přečetl kousek příběhu. Poté nastal slavnostní okamžik, kdy byly děti rukou paní místostarostky Jarmily Bedřichové pasovány na čtenáře. Několik pochvalných slov adresovaných dětem, coby malým čtenářům, zaznělo i z úst paní ředitelky Aleny Horákové, která na tuto oslavu přijala pozvání a přišla za námi.

Ke každé správné oslavě patří také dort, a proto nemohl chybět ani tady. Dvě velmi šikovné maminky, paní Křiváková a paní Vavříková, upekly dětem k této příležitosti nádherné a hlavně výborné dorty, na kterých jsme si všichni moc pochutnali.

Tento důstojný slavnostní akt pak vystřídala půlhodinka kouzlení s kouzelníkem Jirkou Hadašem, který svými čarovnými schopnostmi rozesmál všechny děti i jejich paní učitelky.

Paní Uherkové, paní místostarostce, kouzelníkovi a oběma maminkám moc děkujeme za úžasné dopoledne, které jsme si všichni užili, a všem „čtenářům“ přejeme, aby o prázdninách zažili alespoň jedno krásné dobrodružství s nějakým knižním hrdinou.

Paní učitelky 1.A a 1.B, Pavla Sedláčková a Lenka Běhalová

Pasování na čtenáře 1
Pasování na čtenáře 2 Pasování na čtenáře 3

Další fotky najdete zde >>>


16.06.2017

Dračí lodě ovládly týmy mladých

Slunce konečně zalilo náš kraj a my jsme mohli začít využívat přednosti naší vesnice. 9. 6. 2017 ovládly místní vodní ploch Čtverec dětské týmy na dračích lodích.

Zpočátku nebylo jednoduché ovládnout 250 kg těžkou loď. Ale všichni brzy pochopili, že jedině v jednotném týmu, který je plně koordinovaný, se lze rychle posunovat cíli. Nejlépe na tom byla posádka ZŠ Ostrožská Lhota, která plně ovládla závod. Druhé místo patřilo týmu Něco vostrýho (9. třída ZŠ Ostrožská Nová Ves) a třetí místo týmu Padesátjedničky (ZŠ Bílovice). Pod stupni vítězů zůstali Draci v hrnci (8. třída ZŠ Ostrožská Nová Ves), 2. tým ZŠ Bílovice a 6. místo obsadila posádka ZOČ (7. třída ZŠ Ostrožská Nová Ves). Zvláštní kategorii tvořily týmy středních škol. Zúčastnilo se Gymnázium Uherské Hradiště (2 týmy) a Mesit Uherské Hradiště. Z této kategorie si nejlépe vedl tým GUH Titanic, druhé místo obsadila Santa Maria (Mesit UH) a třetí místo Bismarck (GUH). V souboji nejlepších týmů ZŠ a SŠ ovládla závod ZŠ Ostrožská Lhota.

Chtěla bych také připojit poděkování nejen kantorek ze ZŠ Ostrožská Nová Ves, ale také poděkování přespolních škol.

Markéta Frantová

dl 1
DL 2

Další fotky najdete zde >>>


15.06.2017

 

Exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci

Koncem května se naši žáci z fyzikálního kroužku a kroužku debrujárů vydali do Pevnosti poznání v Olomouci. Jeli s námi i 4 žáci z druhé třídy, kteří vzpomínají na celou exkurzi s nadšením a rádi by se tam opět podívali. Pevnost poznání je 1. centrum popularizace vědy a výzkumu na střední Moravě, realizované Univerzitou Palackého v Olomouci. Nabízí 4 stálé interaktivní expozice, které jsme si postupně prošli. Začali jsme expozicí dějin, kde si děti mohly vyzkoušet i vojenské oděvy nebo se interaktivní formou dozvěděly, jak fungovalo opevnění Olomouce. Nejvíce jsme se těšili do expozice fyzikální, kde nás čekala spousta fyzikálních jevů pojatá opět interaktivní formou. Mohli jsme si zahrát 3D piškvorky nebo si vyzkoušet sestrojený gyroskop pro cvičení kosmonautů. Naproti fyzikální expozice si na své přišli biologové. Nejzajímavější bylo pozorování živočichů pomocí mikroskopů a 3D tiskárna, ze které si někteří žáci mohli odvézt i suvenýr. Nakonec nás čekala expozice světlo, tma. Kde jsme se opět vrátili také trochu k fyzice a optice. Spousta zajímavostí byla ještě obohacena chemickou dílnou, kterou si připravili studenti z přírodovědné fakulty. Na digitální planetárium, které je také součástí Pevnosti poznání, nám už nezbyl čas. Nejen proto bychom se do Pevnosti poznání rádi vrátili a obohatili naše vědomosti. Myslím si, že se exkurze vydařila a naplnila očekávání velmi příjemným a obohacujícím zážitkem.

Mgr. Alena Horáková, Mgr. Denisa Hanáčková

Pevnost poznání

Další fotky najdete zde >>>


13.06.2017

 

Fyzika na naší škole

V naší škole se snažíme podporovat děti se zájmem o přírodovědné a technické obory, rozšiřovat jejich znalosti a motivovat je ke studiu přírodních věd. Ideální je, když děti baví přímo vyučování fyziky. Proto co nejčastěji zařazujeme do výuky pokusy, měření, zajímavé prezentace a animace, využíváme počítače a interaktivní pomůcky, stavebnice, modely a soupravy, děláme laboratorní práce.

Důležité také je podchytit talentované žáky a děti se zvýšeným zájmem o fyziku. Právě takové děti pracují ve fyzikálním kroužku. Kroužek je určen pro žáky druhého stupně. Na pravidelných schůzkách děti řeší zajímavé fyzikální úlohy, trénují logiku díky různým hrám, ale hlavně se účastní soutěží, ve kterých si mohou porovnat své znalosti a dovednosti s žáky z jiných škol. Letos na podzim se členové fyzikálního kroužku zapojili do soutěže „Logická olympiáda“, v jarních měsících někteří absolvovali školní kolo fyzikální olympiády. Letos poprvé jsme se zapojili do celoroční soutěže Science games, která má za úkol objevit a podchytit mladé vědce. V této soutěži čtyři žáci dokonce reprezentovali školu v regionálním kole. Odměnou za celoroční práci určitě byla exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci.

Věřím, že práce v kroužku děti baví a těším se, že příští rok budeme v našem poznávání světa vědy pokračovat.

Alena Horáková

Další fotky najdete zde >>>

 


13.06.2017

 

Soutěž Integrovaného záchranného systému

Dne 16. 5. 2017 jsme se my, žáci osmé třídy, zúčastnili prvního ročníku pohybově vědomostní soutěže v bezpečnostně – branných disciplínách, která proběhla v Amfíku Bukovina v Popovicích. Do akce se zapojilo 19 týmů ze Zlínského kraje, které si otestovaly své vědomosti z dopravních, policejních, armádních a zdravotních znalostí.

Měli jsme zde možnost prozkoumat techniku a vozidla policie, armády, hasičů a záchranné služby. Soutěžili jsme v hodu granátem, překážkovém běhu, jízdě zručnosti nebo střelbě ze vzduchovky. S celní správou jsme odhalovali padělané výrobky. Pro holky bylo nejzábavnější oblékání výstroje Armády České republiky. Kluky nejvíce zaujala manipulace se zbraněmi. Náročný den ukončilo vystoupení příslušníků armády, kteří předvedli ukázky bojové přípravy, a vystoupení hasičů. I přes úraz jednoho z účastníků našeho týmu jsme celkově obsadili krásné sedmé místo.

Složení týmu: Jitka Konečná, Victoria Pólová, Přemek Horký, Jirka Falešník, Radek Kalný, Adam Krystek, náhradník – Daniel Kreisl

 

 


08.06.2017

 

Školní výlet Osvětim

Náš poslední školní výlet začal 11. května srazem před školou. Nasedli jsme do přistaveného autobusu a zanedlouho jsme už byli na cestě. Poslouchali jsme písničky, hráli karty, chvilkama spali, no hlavně jsme se bavili. Po pěti hodinách jsme dorazili do koncentračního tábora Auschwitz. Hned si nás vyzvedl pan průvodce, který nás následně provedl celým táborem a popsal nám denní režim a osudy lidí, kteří zde skončili. Silným zážitkem bylo zhlédnutí ubikací, spaloven a spousty věcí, které po vězněných zbyly.

Po perném dni jsme dojeli na naše ubytování. Zdejší kuchyň byla "nezapomenutelná". Polévka byla v podstatě neochucená voda a o rajské raději nemluvím. Další zajímavostí bylo třeba to, že jsme si museli sami povléct postel, což pro některé bylo celkem problémem, nebo to, že díky mizernému osvětlení jsme těžko poznali svou chatku, takže docházelo k častým omylům. Po umytí ve sprchách, které byly na náš počet kluků jenom dvě, jsme se sesedli v různých chatkách a debatovali až do večerky. Noc proběhla překvapivě hladce.

Ráno jsme se nasnídali, sbalili si věci a jeli do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně.

Naší poslední zastávkou byla exkurze v ruční papírně ve Velkých Losinách. Odtud už jsme jeli domů. Podle mě se výlet vydařil a všichni máme na co vzpomínat.

Petr Baný

Osvětim

 


08.06.2017

 

Tříletý projekt Fuelling the Future - Paliva budoucnosti je u konce

Poslední projektové setkání v Anglii ukončilo náš tříletý projekt Fuelling the Future – Paliva budoucnosti. Toto setkání a setkání koordinátorů všech partnerských zemí se uskutečnilo v Anglii. Zde jsme navštívili dvě partnerské školy: St John and Monica Catholic Primary School v Birminhgamu a St Mary´s Catholic Primary School ve Studley. Projektové setkání proběhlo v termínu od 20. – 27. května 2017.

Naši školu reprezentoval tým složený z žáků 6., 7. a 8. třídy, jmenovitě: Jonáš Opravil, Filip Váverka, Magdalena Lukešová, Aneta Lukášová, Elen Hendrychová, Kryštof Čech, David Daněk, David Jurásek, Eliška Hanáková, Michaela Hrušková a Adam Krystek.

Výjezdu se zúčastnila paní učitelka Radka Hučíková, Markéta Vávrová a Jitka Šilhavá. Tým doplnila paní Jitka Lukášová, která má na starosti organizační a finanční stránku projektu. Setkání koordinátorů, které se uskutečnilo ve stejném termínu, se zúčastnila Adéla Botková.

Žáci i učitelé odvedli velký kus práce. Přípravě se věnovali velmi zodpovědně a věnovali jí spoustu volného času a za to bych jim také touto cestou chtěla poděkovat. Příprava se vyplatila, a můžu tedy napsat, že tým naši školu reprezentoval velmi úspěšně. Naši žáci sklidili za prezentaci velkou pochvalu, byli jediní, kteří se nebáli mluvit při prezentaci před rodilými mluvčími „živě“. Také paní učitelky si připravily moc pěknou a zajímavou hodinu, kterou tentokráte zaměřily na větrnou energii.

Kromě návštěvy obou škol a účasti na vyučovacích hodinách byl program nabitý nejrůznějšími exkurzemi a prohlídkami zajímavých míst. Na nohou jsme byli někdy i déle než 12 hodin v kuse. Přesto, že jsme se domů vrátili unavení, byli jsme všichni plni zážitků, na které určitě hned tak nezapomeneme.

Jsme pyšní na to, že naše škola patří mezi ty, které účast v mezinárodních projektech podporují a učitelům nebo žákům takovéto zážitky umožňují.

Adéla Botková

Přečíst si názory dětí můžete zde >>>

Anglie 1
Anglie 2

Další fatky najdete zde >>>


06.06.2017

 

McDonald‘s Cup

Nadějný tým, ve složení Lukáš Beníček, Adam Tomeček, Erik Grebeníček , Rudolf Obal, Matěj Hučík, Martin Grebeň, Lukáš Kyselák a Adam Beneš, vybojoval ve 20. ročníku největšího fotbalového turnaje pro žáky prvního stupně základních škol krásné 3.místo ! Prokopali se tak okrskovým kolem a postoupili do kola okresního, kde si zahráli na velkém Městském fotbalovém stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti. Patronem letošního ročníku byl Pavel Nedvěd.

Všichni hráči si zasloužili velkou pochvalu za reprezentaci školy a získaný pohár.

Přejeme jim spoustu dalších úspěchů!

Poděkování patří též rodičům všech hráčů za výbornou spolupráci se školou, především za pomoc při organizaci panu Beníčkovi, Tomečkovi a rodičům Kyselákovým.

Mgr. Jitka Simerská

 

McDonald 1 McDonald 2


01.06.2017

 

Školní klub Sportovních her I. stupně

 

V rámci sportovních her I. stupně probíhá v tělocvičně naší školy  trénink softbalu. Věnují se mu chlapci i děvčata 2. - 5. tříd.

Své dovednosti jsme se snažili zúročit v turnajích, které proběhly ve sportovní hale v Kunovicích za účasti okolních škol. V jednotlivých turnajích jsme obsadili v listopadu 4. místo, v lednu 4. místo, v březnu 2. místo, v květnu 2. místo. V celkovém hodnocení jsme dosáhli bronzové příčky.

Týmu ve složení

žáci 5. třídy : Andrýsková S., Zelinka M., Studničková K., Řiháčková I. 

žáci 4. tříd : Hráček M., Habarta D., Chmelař J., Běhávka P., Basovníková T., Dostálová E., Habartová V.

žáci 3. třídy : Tomeček A., Beníček L.

žáci 2. třídy : Hlůšek M.

moooc gratulujeme.

 
Mgr. Lenka Běhalová

 

 


24.05.2017

Odložená OSLAVA DNE ZEMĚ

– turistická vycházka od hradu Buchlov pod Břesteckou skalu

Den Země jako mezinárodně uznávaný den připadá v kalendáři na 22. duben. Tento den je dnem věnovaným nejen naší planetě, ale vlastně i nám všem, a tak jsme se ho, stejně jako každý rok, chystali oslavit i v naší škole. Počasí této plánované celoškolní akci letos bohužel nepřálo v původně plánovaném termínu, kterým byl pátek 21. dubna. A tak jsme všichni vyrazili do Chřibů až o necelé tři týdny později, v úterý 9. května. Nejdříve jsme se nechali odvézt autobusy k hradu Buchlovu (žáci 1.stupně) a do Buchlovic (2. stupeň). Ti mladší si to z Buchlova namířili na Barborku a odtud pak dolů po červené směrem na Břestek. Žáci 2. stupně měli trasu delší, vyráželi z Buchlovic nejdříve k hradu Buchlovu a teprve pak stejnou trasou za námi až Pod břesteckou skalu. Postupně jsme se všichni vystřídali u připraveného ohniště a pochutnali si na opečených špekáčcích a jiných uzenářských dobrotách. V krásném areálu Pod břesteckou skalou jsme strávili necelé dvě hodiny, během nichž měly děti také příležitost k plnění přírodovědných úkolů a aktivit, které si pro ně na čtyřech stanovištích připravili zástupci školního parlamentu. Přestože to ráno moc nevypadalo, nakonec jsme se dočkali i sluníčka a celé dopoledne v krásné přírodě Chřibů jsme si moc užili. Kolem poledne jsme pak postupně odjížděli zpět do školy.

 

Pavla Sedláčková, koordinátorka akce

Den Země 2017


16.05.2017

 

Science games

Naše škola se snaží podporovat zájem žáků o přírodovědné a technické obory. Jednou z možností je zapojovat děti do soutěží s tímto zaměřením. Právě taková je celostátní soutěž Science games, do které se letos zapojilo 12 žáků naší školy z 2.-8.tříd. Základní kolo probíhalo v pěti kolech. Od listopadu do března žáci vypracovávali sérii úkolů z fyziky, astronomie, chemie, biologie. Úkoly byly přizpůsobeny věku žáků, kteří byli rozděleni do tří kategorií – první kategorie zahrnovala žáky 1.-2.třídy, druhá děti z 3.-5.třídy a ve třetí kategorii soutěžili společně žáci druhého stupně. Nejlepší řešitelé základního kola postupovali do regionálního kola, kde mohli změřit síly s dalšími úspěšnými soutěžícími z jiných škol. V každé kategorii do regionálního kola postoupilo pouze 15 soutěžících, celkem 45 dětí. Konalo se 13.května v Olomouci a z naší školy se probojovalo šest soutěžících! V první kategorii školu reprezentoval Matyáš Hučík a Adam Hubner z druhé třídy, ve třetí kategorii to byl Jonáš Opravil z 6.třídy, Kryštof Čech, Patrik Lučný a David Daněk ze sedmého ročníku. Kluci bojovali statečně, přestože se ani jednomu nepovedlo postoupit do celostátního kola, patří jim velká gratulace a pochvala.

Mgr.Denisa Hanáčková, Mgr.Alena Horáková

Science games

 


06.05.2017

Vystoupení ŠD ke Dni maminek

Dostavte se, prosím, s dětmi v úterý 16. 5. v 16:30 -16:45 do sálu Orlovny. Děti byly poučeny o kostýmu či oblečení na recitaci, budou se oblékat doma a na vystoupení přijdou již v oblečení.
Děti budou odcházet domů až po úplném závěru besídky (cca 45min), s rodiči.

Těšíme se na Vás

 

 


06.05.2017

 

Šplhoun II. stupně

Za účasti ZŠ Kunovice Červená cesta, Ostrožská Lhota, Uherský Ostroh a Ostrožská Nová Ves se uskutečnil již šestý ročník soutěže ve šplhu o tyči. Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií. Mladší žáci a mladší žákyně - 6. a 7. ročníky, starší žáci a starší žákyně - 8. a 9. ročníky. Bojovalo se jednak o umístění jednotlivců v dané kategorii, ale hlavně o celkové umístění v rámci škol. V loňském školním roce si putovní pohár pro vítěze odvezla ZŚ Kunovice, tak bylo otázkou, kdo zvítězí letos.
 

Celkové pořadí jednotlivců :

2. místo Štěpán Lažek
1. místo Adéla Janoštíková
2. místo Barbora Slováková
 

Celkové pořadí škol :

1. místo ZŠ Ostrožská Nová Ves
2. místo ZŚ Uherský Ostroh
3. místo ZŠ Kunovice Červená cesta

 

Všem úspěšným šplhounům gratulujeme a všem ostatním soutěžícím děkujeme, že přispěli svým výkonem k celkovému vítězství naší školy!

Patricie Bobková

Šplhoun 2.st

 

 


04.05.2017

 

Hodiny vaření jinou formou

V rámci hodin vaření jsme s žáky 7. tříd navštívili Gastronomické workshopy, které pořádá Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotní v Uherském Hradišti. Studenti 1. a 2. ročníku oboru barman - číšník pod vedením paní učitelky Maluškové si připravili ukázky zdravých míchaných nápojů. Po krátké prezentaci si každý z nás mohl namíchat jeden nápoj a z připravených ingrediencí vyrobit smoothie podle vlastních chutí. Připravené nápoje byly nejen chutné, ale i zdravé. Bylo to velmi příjemně strávené dopoledne a možná pro některé inspirace, jak se zdravěji stravovat.

Mgr. Jana Melichárková

Míchané nápoje 1 Míchané nápoje 2

 


28.04.2017

 

 

Okresní kolo biologické olympiády

Během dubna se uskutečnila okresní kola biologické olympiády v kategorii mladších a starších žáků. Téma pro tento školní rok bylo Detektivem v přírodě. V mladší kategorii se probojovala do okresního kola Elen Hendrychová ze 7. A, ve starší kategorii Alžběta Horňáková z 8. třídy. Pro účast v okresním kole musely obě dívky nejen zvládnout náročnou teoretickou přípravu, ale také zpracovat vstupní úkol, který se oběma velmi povedl a byl hodnocen plným počtem bodů. I když v celkovém umístění neobsadily dívky přední místa, pochvalu za odvedenou práci a za vzornou reprezentaci školy si jistě zaslouží. 

Renata Němcová

Biologická olympiáda

 

 

 

 


25.04.2017

Den maminek

Srdečně Vás zveme na vystoupení ŠD ke Dni maminek, které se uskuteční v úterý 16.5. 2017 v 17:00 na Orlovně.

Vstupné je dobrovolné.

Těší se děti a pedagogové ze ZŠ Ostrožská Nová Ves

den matek 1
den matek 2


21.04.2017

Přehled žáků přijatých do 1.ročníku najdete zde >>>


20.04.2017

 

Přírodovědná soutěž

V pondělí 3. dubna a ve čtvrtek 6. dubna 2017 se zúčastnilo 14 žáků naší školy přírodovědné soutěže: Poznej a chraň! Tématem letošní soutěže byla „Ochrana přírody ve Zlínském kraji“. Akce se konala v přírodovědném centru Trnka v Uherském Hradišti. Soutěžila tříčlenná družstva. Za mladší kategorii nás reprezentovali žáci čtvrtého a pátého ročníku, ve starší kategorii žáci šestého a sedmého ročníku. I když družstva do dalšího kola nepostoupila, děti získaly nové zkušenosti a dozvěděly se spoustu zajímavých informací.

Andrea Stužková a Radka Hučíková 

 

 


17.04.2017

Projektový den - Velikonoce

Pro žáky prvního stupně byl začátek nového týdne trochu neobvyklý. V pondělí 3. dubna bylo totiž pro ně připraveno projektové dopoledne na téma Velikonoce. Žáci byli rozděleni na dvě skupiny.
Na úvod  byla  pro děti připravena vědomostní soutěž Riskuj, která proběhla ve školní jídelně. Při této soutěži si mohli žáci ověřit své znalosti na téma jaro a Velikonoce. Pak se děti odebraly do modrého patra.
Ve zdejších třídách byly připraveny jednotlivé dílničky. V jedné dílně si děti vyzkoušely zdobení vajíčka z lineckého těsta. Každý mohl uplatnit svou fantazii. Někdo si výrobek odnesl domů, jiný se do svého výtvoru s chutí zakousl. V další dílně museli žáci trochu popřemýšlet, jak složit z malých dílů obrázek kraslic. I s tím si však děti poradily. Symbolem Velikonoc je i beránek. Toho si mohli žáci vyrobit z připravených šablon, vlny kartonu a motouzu.
Ani na pohyb se v projektovém dopoledni nezapomnělo. V závodě přenášení vajíčka na lžíci si žáci procvičili rychlost, obratnost i spolupráci v družstvech. Projektové velikonoční dopoledne uběhlo jako voda. Doufáme, že se nám podařilo naladit děti na nadcházející velikonoční svátky.

Děkujeme za spolupráci DDP v Uherském Ostrohu.

 

Jarmila Valihrachová


17.04.2017

Novoveský šplhoun - okrskové kolo - první stupeň

V pátek 7. 4. 2017 se uskutečnil dvanáctý ročník okrskového kola Novoveský šplhoun. Závodu se zúčastnilo 57 závodníků ze čtyř škol - ZŠ Kunovice- Červená cesta, ZŠ Uherský Ostroh, ZŠ Ostrožská Lhota a domácí ZŠ Ostrožská Nová Ves.

V celkovém pořadí jednotlivců se umístili:
1. místo- Michal Vojtek – čas: 4,22s-ZŠ Ostrožská Nová Ves.
2. místo- Patrik Stuchlík- čas: 4,78s- ZŠ Uherský Ostroh.
3. místo- Michal Merta- čas: 4,97s- ZŠ Kunovice- Červená cesta.

Po dvouleté odmlce získala ZŠ Ostrožská Nová Ves titul i v závodě družstev. Putovní pohár zůstává tedy doma. Druhá skončila ZŠ Uherský Ostroh. Třetí místo obsadila ZŠ Kunovice- Červená cesta.

Všem závodníkům, kteří byli úspěšní ve své kategorii a vybojovali medaili, gratulujeme. Již připravujeme a těšíme se na třináctý ročník.

 

Mgr. Jarmila Valihrachová- vedoucí soutěže


12.04.2017

Recitační soutěž a kroužek recitátorů

V rámci školního klubu měly děti 1. stupně možnost navštěvovat v průběhu 1. pololetí recitační kroužek. V něm jsme se s dětmi zaměřili především na výběr textů vhodný pro danou věkovou skupinu a zvláště pak na práci se zvolenými texty.

Děti, které pravidelně kroužek navštěvovaly se tak zároveň připravovaly na účast ve školním kole recitační soutěže. Letošní školní kolo recitační soutěže se konalo v týdnu před jarními prázdninami. Byl to už 8. ročník této tradiční přehlídky recitátorů 1. stupně naší základní školy. Žáci recitovali ve 3 kategoriích, jejich výkony hodnotila porota ve složení: paní učitelky Markéta Vávrová, Miroslava Vajdíková, a předsedkyní poroty byla paní učitelka Marcela Křiváková.

V 0. kategorii (1. třída) se umístili :
1.místo: Anežka Antálková
2.místoTobiáš Dostál, který ve své kategorii získal i cenu divácké poroty.
3.místo Julie Helmichová

V 1. kategorii (2. a 3. třída) získal:
1. místo Kateřina Lažková ze 2. třídy
2.místo Anna Kročováze 2. třídy
3.místo Jakub Mahdalík ze 2. třídy

Diváckou trofej v této kategorii získala Karolína Kotačková ze 3. třídy.

Ve 2. kategorii (4. a 5. třída) se umístili :
1.místo Šimon Svoboda ze 4.B
2. místo Štěpánka Smištíková z 5. třídy
o  3. místo se rozdělili recitátoři ze 4.B Aneta Miklíčková a Viktor Kolář

 

Z recitátorů této kategorie se divákům nejvíce líbila Štěpánka Smištíková z 5. třídy.

Do okrskového kola v Uherském Ostrohu, které se konalo 23. února, postoupili tentokrát všichni 3 umístění z každé kategorie. Ve velké konkurenci dalších tří škol se nám podařil velký úspěch v podobě postupu do okresního kola, který pro nás vybojoval Tobiáš Dostál z 1. A.

Okresního kola se pak zúčastnil o měsíc později v Uherském Hradišti, a protože nultá kategorie (prvních ročníků) už není z tohoto kola postupová, tím jeho účast a reprezentace naší školy v tomto kole skončila.

Všem dětem za reprezentaci školy v okrskovém i okresním kole děkujeme a přejeme spoustu dalších recitačních úspěchů.

Pavla Sedláčková, organizátorka soutěže


12.04.2017

Česky? Hravě! aneb I v češtině máme své olympioniky

S tímto motem pracují v naší škole kroužky češtiny, které probíhají vždy v ranních hodinách. Jsou pro děti lépe snesitelné než odpoledne, kdy se mohou věnovat spíše fyzickým aktivitám. Děti mohou využívat široké spektrum programů, se kterými mohou rozvíjet gramatické či komunikační dovednosti. Každý si v nich najde způsob, jak se procvičit v nejistých oblastech rodného jazyka nebo jak rozvinout svůj talent. Kroužky probíhají v malém počtu, takže každé dítě může konzultovat s přítomným učitelem svůj rozvoj. Navíc tým učitelek nejen českého jazyka využívá jedinečný způsob zápisů pomocí kroužkového bloku, ve kterém dítě kdykoliv může dohledat pozapomenutá pravidla. Vytváří si jakousi „svou učebnici základní školy“, která odpovídá systému jazyka. Má tam své poznámky, využívá své grafiky a fixuje si vědomosti dohledáváním ve „svém jedinečném systému“. Tato práce se osvědčuje i u dětí s různými stupni podpůrných opatření.

Tento způsob práce nese své výsledky. Dítě se učí systematicky pracovat, učí se analyzovat, kde jsou jeho silné stránky či slabiny, a vyhledává cestu, jak se s tím poprat. Každoročně pořádáme školní kolo olympiády v českém jazyce a vždy vysíláme zástupce do okresního kola. A máme úspěšné řešitele. V minulosti jimi byli Veronika Šálková - 2. místo (2014), Mário Herák, Jakub Lukeš – oba shodně 3. – 4. místo (2016). Letos obsadila 4. místo Eliška Hanáková. A to je teprve žákyní 8. třídy. Dalece předstihla soupeře z devátých tříd a z gymnaziálních škol. Moc jí gratulujeme a přejeme, ať se jí daří rozvíjet svůj talent tak, aby příští okresní kolo bylo ještě úspěšnější.

Markéta Frantová


10.04.2017

Zápis do 1.třídy

Dne 4. dubna  2017 se v naší škole uskutečnil zápis dětí do 1.třídy. Pro děti byla připravena cestička do školy, na které si mohly vyzkoušet své dovednosti. Ve třech skupinách se představilo 38 předškoláků. Děti byly velmi dobře připraveny. Zvládaly úkoly velmi dobře. Zato patří dík nejen mateřské škole, ale obzvláště rodičům, kteří pro tento slavnostní den děti také náležitě vystrojili.

Milí předškoláčci: „Těšíme se na Vás!“

Mgr. Denisa Hanáčková


06.04.2017

Školní klub SPORTOVNÍCH HER

V letošním školním roce probíhá v naší tělocvičně v rámci sportovních her druhého stupně střídavě trénink florbalu a odbíjené. Zatímco florbalu se věnují pouze chlapci, odbíjená přilákala i děvčata osmých a devátých ročníků. Své dovednosti se volejbalisté snažili zúročit v Uherském Ostrohu, kde v březnu proběhl turnaj za účasti okolních základních škol. Naši žáci vytvořili dva smíšené týmy a v boji s Kunovicemi a Uherským Ostrohem dosáhli zlaté a bronzové příčky. Všem medailistům k jejich úspěchu gratulujeme!

Složení týmů:

Tým A – celkově 1. místo

M. Hendrych, R. Kučera, D. Kreisl, N. Andrýsková, J. Konečná, R. Štětinová

Tým B – celkově 3. místo

M. Kyselák, J. Botek, M. Tvrdoň, M. Pšurný, K. Hastíková, T. Křiváková, B. Slováková

Mgr. Patricie Bobková

volejbal 14 volejbal 24

Další fotky najdete zde >>>

 


06.04.2017

Pro rodiče:

Vážení rodiče,

připomínáme Vám, že se v úterý 11.4.2017 konají schůzky SRPŠ v kmenových třídách. Začátek pro 1. stupeň bude 16.30, pro 2. stupeň 17.00. Budete informováni o prospěchu a chování Vašich dětí, o blížících se akcích (např. školní výlety atd.)
Budeme se na Vás těšit!!


05.04.2017

Projekt Erasmus+ s názvem „Paliva budoucnosti“ se blíží k závěru

Tři školní roky uběhly doslova jako voda a s koncem letošního školního roku se pomalu blíží i konec našeho projektu.

Poslední projektové setkání a setkání koordinátorů všech partnerských zemí se uskuteční v Anglii. Zde navštívíme dvě partnerské školy: St John and Monica catholic primary school v Birminhgamu a St Mary´s catholic primary school ve Studley. Projektové setkání proběhne v termínu od 20. – 27. května 2017.

Z bezpečnostních důvodů se dvou předchozích projektových setkání, která proběhla v Turecku, nezúčastnili žáci, pouze učitelé. Do Anglie se však chystá početná skupina našich žáků a bude jich celkem 11, což nás nesmírně těší.

Představujeme tým, který bude naši školu na setkání reprezentovat:

Jonáš Opravil, Filip Váverka, Magdalena Lukešová, Aneta Lukášová, Elen Hendrychová, Kryštof Čech, David Daněk, David Jurásek, Eliška Hanáková, Michaela Hrušková a Adam Krystek. Výjezdu se zúčastní paní učitelka Radka Hučíková, Markéta Vávrová a Jitka Šilhavá. Tým doplní paní Jitka Lukášová, která má na starosti organizační a finanční stránku projektu. Setkání koordinátorů, které se uskuteční ve stejném termínu, se zúčastní Adéla Botková.

Na projektovou návštěvu se už nyní začínáme poctivě připravovat. Učitelé mají za úkol odučit několik vyučovacích hodin v partnerských školách, tématem výuky budou obnovitelné zdroje energie, vyučovacím jazykem bude angličtina. Žáci mají za úkol připravit prezentace o naší škole, obci, o České republice a o našem regionu.

Adéla Botková

Tým Erasmus

 


05.04.2017

Připravujeme se na nový projekt z Česko-německého fondu budoucnosti

Už čtyřikrát byla naše škola úspěšná při žádosti o podporu projektů, které plánujme společně s naší partnerskou školou - Gymnáziem Romaina Rollanda v Drážďanech. Česko-německý fond budoucnosti podpořil naše projekty, které nesly postupně názvy: Hej, příteli, tvůj jazyk zní fakt skvěle (2012/2013), Být jiný neznamená být špatný (2013/2014), Ne na začátku může znamenat výhru na celý život (2014/2015) a Evropa 21. století aneb V jaké Evropě chceme žít (2015/2016).

Témata našich projektů si volíme tak, aby odpovídala výzvě Téma roku, kterou Fond budoucnosti každoročně vyhlašuje. V této výzvě se zaměřuje na aktuální témata společnosti. Tématem roku 2017 je podpora mediální kompetence. Diferencovaný a kritický přístup k využívání, konzumu a působení médií je téma, kterému bychom se v rámci našeho projektu měli věnovat.

Náš nový projekt, který bychom rádi realizovali ve školním roce 2017/2018, má název Žijeme v mediální realitě. Žádost bylo možno podat do 31. března 2017 a do konce června budeme čekat, zda Fond budoucnosti náš projektový záměr podpoří. Pokud ano, už v září 2017 navštíví naši školu 27 německých studentů se svými učiteli. První výměnný pobyt, který je pravidelnou součástí našich projektů, je plánován od 7. – 15. září 2017. Na konci školního roku v termínu od 7. – 15. června 2018 by pak vyjeli naši žáci na výměnný pobyt do Drážďan.

Nezbývá tedy než čekat a věřit, že snad i tentokrát Fond budoucnosti vyhodnotí náš projekt jako hodný podpory.

Adéla Botková


05.04.2017

Zúčastnili jsme se filmového festivalu Jeden svět 2017

Ve středu 22. března a v pátek 25. března 2017 se žáci naší školy zúčastnili festivalu dokumentárních filmů o lidských právech v kině Hvězda v Uherském Hradišti.

Umění spolupráce bylo tématem letošního festivalu. Jeden svět chtěl ukázat, že jednou z cest, jak řešit problémy a výzvy současného světa, může být právě spolupráce.

„Spolupráce je především vzájemná komunikace a sdílení. Zvykli jsme si, že slovo sdílet znamená rychle poslat dál příspěvek na Facebook, který jsme si ani pořádně nepřečetli. Vraťme se k původnímu smyslu slova sdílení. Znamená to dělit se, být ochoten sám sobě něco upřít a zvažovat důsledky své volby pro ostatní. Spolupráce není samozřejmost. Je to schopnost, které se postupně učíme. V poslední době se ale spolupráce stala uměním a ovládá ji jen málokdo.“ (Hana Kulhánkoá – ředitelka festivalu Jeden svět)

Žáci prvního stupně navštívili projekci Jeden svět dětem a zhlédli tři krátké filmy. Film Darované housle se zabýval tématy stáří, rodina, mezigenerační setkávání, 2. světová válka a holokaust. Film Kimaru a kuřata byl zaměřen na témata chudoba a vzdělávání a film Bětka a chytré hlavičky na témata rodina, stáří a aktivní občanství. Po promítání se žáci zúčastnili moderované besedy.

Žáci druhého stupně navštívili projekci filmu Děti online. Dvanáctiletý youtuber Zachy, třináctiletý vášnivý hráč počítačových her Oskar a patnáctiletá Nikola, která se stala obětí sexuálního agresora na sociální síti – to jsou mladí hrdinové, na jejichž příbězích měli žáci možnost vidět, jak těžké je dospívání i výchova dětí v době, kdy se většina zábavy i hrozeb přesunula do kyberprostoru. I po této projekci se žáci zúčastnili moderované besedy, jejímž hostem byl speciální pedagog, etoped se zaměřením na mezilidskou komunikaci, rizikového chování dětí a mládeže, lektor mnoha seminářů po celé České republice Mgr. Karel Opravil.

Festivalu jsme se zúčastnili již podruhé a jsme rádi, že jsme měli opět možnost zažít filmovou projekci, která podněcuje k zamyšlení nad aktuálními problémy a tématy, jež hýbou současným světem a společností.

Adéla Botková

Jeden svět 1 Jeden svět 2

Další fotky najdete zde >>>


04.04.2017

Informace k organizaci a průběhu zápisu do I. ročníku 2017/18

Zápis do I. ročníku školního roku 2017/18 proběhne v úterý 4.4.2017 od 13.00 hod. do 17.00 hod. v budově prvního stupně ZŠ Ostrožská Nová Ves. Při formální části zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dítěte. Se souhlasem zákonného zástupce proběhne ověření školní zralosti dítěte, na základě kterého zákonný zástupce obdrží doporučení Desatero pro rodiče a děti s přehledem dovedností, které má mít dítě před vstupem do ZŠ. Přijetí dítěte do 1. třídy se řídí §36 a §178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. O přijetí rozhoduje ředitelka školy. Ve školním roce 2017/18 mohou být otevřeny dvě třídy o maximálním počtu 30 žáků na třídu. Přednostně budou přijaty děti, které mají trvalý pobyt v Ostrožské Nové Vsi. V případě, že počet přijatých žádostí překročí stanovenou kapacitu, rozhodne o přijetí los. Pokud se zákonný zástupce rozhodne požádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, musí tak učinit písemně. Součástí písemné žádosti musí být doporučení z Pedagogicko psychologické poradny a doporučení dětského lékaře.

Mgr. Alena Horáková, ředitelka školy


03.04.2017

Matematický klokan

I my jsme se dne 17. 3. 2017 zapojili do celostátní matematické soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN. Ta je pořádána každoročně a píše se v celé republice ve stejný den. Na naší škole se do soutěže zapojilo více jak 100 žáků  2.- 9. ročníku.
V kategorii CVRČEK soutěžili všichni žáci 2. a 3.ročníku pod dohledem třídních učitelek. Ve 4. – 9. ročníku řešili matematické úkoly vybraní žáci. Výsledky našich žáků a počty získaných bodů se rok od roku zlepšují. Zmínit a pochválit musíme Patrika Lučného ze 7. ročníku, který získal ve své kategorii 102b (v okrese UH byl zařazen mezi 12 nejlepších řešitelů kategorie Benjamín z 1289 zúčastněných), a hlavně Adélu Varšíkovou z 5. ročníku se 114b (měla špatně vyřešen jen jeden příklad z 24), která mezi nejlepšími řešiteli okresu obsadila 3.-5. místo v kategorii Klokánek z 1875 zúčastněných. Ostatní bodové zisky nejsou tak výrazné, ale určitě chvályhodné, protože, přiznejme si, matematika není lehká a u málokoho je oblíbená.

Mgr. Miroslava Prchlíková

výsledky - klokan


31.03.2017

Školní družina a školní klub aneb nikdy se nenudíme

Rády bychom se s Vámi podělily o fotky ze školní družiny a školního klubu, které navštěvují žáci 1. – 4. třídy ZŠ Ostrožská Nová Ves. Činnosti probíhají podle mnoha kritérií, mezi které patří zejména plán školní družiny, ale velkou roli hraje roční období, počasí venku a určitě nesmíme zapomínat na samotnou náladu žáků a jejich zájmy, které jsou důležitou součástí při práci s nimi. Snažíme se reagovat na jejich momentální zájmy – v současnosti u žáků velmi „frčí“ pokémoni. U žáků se snažíme rozvíjet dramatické, pracovní, tělesné, výtvarné a hudební schopnosti. Mezi běžné činnosti dětí ve školní družině patří: netradiční výtvarné techniky – viz fotky, vědomostní soutěže, besídky, sportovní aktivity v tělocvičně a na školním dvoře, tanec, čtení pohádek a další.

Vychovatelky: Andrea Stužková, Mgr. Markéta Vávrová a Mgr. Kateřina Zháňalová

ŠD 1 ŠD 2

Další fotky najdete zde >>>


31.03.2017

Školní akce 6.třídy v Uherském Hradišti – očima žáků

Ve čtvrtek 9.3. jsme byli na výletě v Uherském Hradišti. Na výlet jsme jeli vlakem. Bylo to poprvé, co jsme jeli jako celá třída vlakem a bylo to super. Na výletě jsme poznali mnoho nových věcí. Čekali nás dvě návštěvy. Nejdřív jsme byli na střední průmyslové škole. Moc jsme se všichni těšili, co budeme na průmyslové škole dělat. Převlékli jsme se do pracovních úborů. Jedna skupina vyráběla hlavolam a druhá skupina olovničku. Svařovali jsme a brousili. Při vyrábění jsme měli prima učitele, se kterým byla sranda. Když jsme měli výrobek hotový, tak jsme měli přestávku a byli v bufetu. Mají tam výborný bufet. Poté jsme vyrazili do Galerie Slováckého muzea. Tak jsme se podívali na obrazy ze Slovácka. Naši prohlídku vedla starší paní. Dobrá byla hra, že jsme se dívali na obraz a měli jsme říct, co tam vidíme. Skoro celé třídě se nejvíc líbil obraz, kde byly holky v krojích a byla to asi jízda Králů. Ten obraz namaloval malíř Joža Uprka. Paní nám říkala, že by to mohla být i svatba. Ale spíš si myslíme, že to byla opravdu jízda Králů. Prohlédli jsme si všechny obrazy a na konci nám paní nabídla lízátko.Potom jsme měli rozchod na náměstí, kde jsme si všichni něco koupili. Vyfotili jsme se a šli jsme na nádraží. Po příchodu do školy jsme šli buď na oběd, nebo domů.

Žáci 6.třídy (Aneta, Kristýna, Klára, Eliška, Šárka, Jonáš a Ondřej)

UH - 9.3 Uh - 9.3. -2

Další fotky najdete zde >>>


28.03.2017

Provozní informace

Ve čtvrtek 30.3.2017 se ve školní jídelně nevaří z důvodu odstávky vody.


28.03.2017

 

Žákovský parlament

Zasedání žákovského parlamentu proběhne ve středu 29. 3. ve 14 hodin ve školní družině.

Mgr. Markéta Vávrová a Andrea Stužková

 

 

23.03.2017

Ostrožský skřivánek

V neděli 19. března se uskutečnila v Uherském Ostrohu tradiční soutěžní pěvecká přehlídka Ostrožský skřivánek. V loňském i v letošním roce se jí zúčastnily žákyně naší školy, které rády a dobře zpívají. Loni to byla Eliška Žaludková, žákyně tehdy 5. třídy, a letos Lenka Kupcová, žákyně 9. třídy. Obě dívky krásně zazpívaly, ale jelikož se jednalo o přehlídku, byly oceněny jen dárky. I tak oběma dívkám gratulujeme a přejeme hodně radosti ze zpívání.

skřivánek 1 skřivánek 2


23.03.2017

 

 

Výchovný nebo rockový koncert?

V pátek 17. března se celá naše škola přesunula do „orlovny“, kde už na nás čekal Ziggy Horváth se svou kapelou REBEL. Jelikož zdejší prostory jsou menší než kino (které se nově rekonstruuje), měli jsme obavy, že sem celá škola nevleze. Již první písničky koncertu s názvem „Rock co rok“ tyto obavy zahnaly, neboť ani děti, ani učitelky nevydržely sedět a začaly tančit. Na koncertě zazněly nejslavnější rockové „pecky“ kapel Olympic, Pražský výběr, Nirvana, Metallica a dalších. Ziggy představil tento významný hudební žánr od jeho vzniku až do dnešních dnů. Nezapomněl ani na zakladatele Chacka Berryho, legendární Beatles a řadu dalších osobností. Koncert byl skvělý a líbil se opravdu všem.

 

 

 


19.03.2017

 

Žákovský parlament

Dne 15.3. se opět rozeběhl žákovský parlament v téměř kompletní sestavě. Zasedání se zúčastnili třídou zvolení zástupci, a to od třetího do devátého ročníku. V programu se objevily seznamovací a brainstormingové aktivity, procvičili jsme paměť, postřeh a také cílené kladení otázek. Na další zasedání se budeme těšit.

Mgr.Markéta Vávrová a Andrea Stužková

Žákovský parlament 1 Žákovský parlament 2

 


03.03.2017

Vyzkoušeli jsme si to na vozíčku

Dne 10. 2. 2017 nás na Základní škole v Ostrožské Nové Vsi navštívili lidé z ParaCENTRA FENIX. Tito lidé pracují ambulantně s lidmi na vozíčku. Přijeli k nám, aby nás informovali o všech aspektech života na vozíku. Přivezli s sebou i 33letého muže, který je na invalidní vozík upoután od svých patnácti let. Navštívili nás, abychom se blíže seznámili s tím, co se stane s páteří osobě, která skončí na vozíčku, a ve které části páteře má poškození míchy největší následky. Obeznámili nás s nejčastější příčinou ochrnutí nohou. Je to skok do vody po hlavě, aniž byste se předem obeznámili s tím, jak je voda hluboká nebo jaké je její dno. Vyprávěli nám, že pro lidi upoutané na invalidní vozík je velmi důležité, aby byli soběstační (pokud je to možné). Měli jsme možnost vyzkoušet si jízdu na vozíčku. Zjistili jsme tak, že pokud má člověk ochrnuté nohy, sílu musí mít v rukách, aby se mohl pohybovat. Je smutné, když na vozíčku skončí cca 250 lidí ročně. Slovo měl i 33letý muž, který nám vyprávěl, že je jeden z těch mnoha případů, kteří k ochrnutí přišli skokem do mělké vody po hlavě. Nejhorší pro něj bylo, když se probudil a zjistil, že už se nikdy nepostaví. I pro mě to bylo velmi emotivní. Ale vyprávěl, že vášeň našel ve stavění lega. Jeho příběh byl smutný, ale tak to asi cítíme u každého člověka, který skončí na invalidním vozíku. Nikdy před tím jsem takovou akci neabsolvovala a byla jsem ráda, že teď jsme měli tu možnost. Celý program, který si pro nás připravili, se mi moc líbil a jsem ráda, že pozvání naší školy přijali. Do budoucna mi to přineslo ponaučení, že bych si vždy vše první měla rozmyslet, než se do něčeho hrnout po hlavě, protože to mnohdy může skončit špatně. Také jsem si uvědomila, že bych si měla lidí s hendikepem více všímat a pomáhat jim, když to budou potřebovat.

Sára Jelénková

 


01.03.2017

Masopust ve školní družině

V pátek 24.2. proběhl masopust ve školní družině. Děti se oblékly do připravených či vyrobených kostýmů a společně jsme zahájili masopustní rej tanečky. Dále jsme se odebrali soutěžit do tělocvičny. Pro žáky 1. a 2. tříd bylo připraveno 6 stanovišť, jako např. Opičí dráha, Kruhy, Přeskok přes bednu, Hod na cíl a další. Tato stanoviště měli na starosti žáci ze 3. a 4. tříd spolu s vychovatelkami. Všechny děti s radostí soutěžily a celá akce se dobře vydařila. Vice fotek si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Všem za spolupráci a aktivní zapojení děkujeme.

Mgr.Markéta Vávrová, Andrea Stužková a Mgr.Kateřina Zháňalová

Masopust 1 Masopust 2


28.02.2017

Zápis do první třídy

Vážení rodiče,

zápis do 1. třídy bude probíhat dne  4. 4. 2017 od 13. do 17. hod. v budově naší školy.

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se koná  2. 3. 2017 v 16. hod. v mateřské škole.

Těšíme se na Vás i Vaše děti!

 


22.02.2017

Oznámení:

Školní jídelna Ostrožská Nová Ves oznamuje strávníkům a jejich zákonným zástupcům, že v rámci dodržování vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, dochází od 1.3.2017 ke zvýšení cen stravného (stávající ceny jsou platné od roku 2012) - důvodem je neustálé zvyšování nákupních cen potravin. Nové limity pro jednotlivé kategorie strávníků od 1.3.2017 jsou:

7 - 10 let 24,- Kč
11 - 14 let
25,- Kč
15 let a více 27,- Kč
              


20.02.2017

 

Síň slávy vítězů okresního kola německé olympiády má nové členy

Ve středu 9. 2. 2017 se na Základní škole Na Výsluní v Uherském Brodě konalo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce.

Ze školního kola vzešli vítězové, kteří z prvního a druhého místa postoupili do kola okresního. Jakub Botek a Eliška Hanáková se utkali s vítězi z ostatních škol uherskohradišťského okresu, na kterých se vyučuje němčina jako druhý cizí jazyk. Soutěžili v kategorii II.A, která je určena žákům 8. a 9. ročníku.

Eliška měla možnost ukázat své konverzační dovednosti při tématu Mein Freund (můj přítel), Jakub si vylosoval téma Wohnen (bydlení). Právě tato konverzační část je jednou ze stěžejních, při které žáci mohou své jazykové znalosti, dovednosti a schopnost zareagovat na všetečné otázky porotců prokázat.

Eliška byla za svůj výkon oceněna třetím místem a Jakub svým projevem vybojoval prvenství s postupem do krajského kola, které proběhne 1. března 2017 ve Zlíně.

Přejeme mu tedy i v tomto kole VIEL GLÜCK, ale také VIEL SPAß!

Jakub a Eliška se zařadili do pomyslné síně slávy vítězů okresního kola. Prvenství se nám podařilo obhájit již popáté.

Školní rok 2012/2013: Anna Botková 1. místo, Veronika Šálková 2. místo

Školní rok 2013/2014: Anna Botková 1. místo, Natálie Bočková 2. místo

Školní rok 2014/2015: Natálie Bočková 1. místo

Školní rok 2015/2016: Mário Herák 1. místo, Jakub Lukeš 3. místo

Školní rok 2016/2017: Jakub Botek 1. místo, Eliška Hanáková 3. místo

německá olympiáda


10.02.2017

Volejbalový turnaj

Pololetní prázdniny se přiblížily, vysvědčení bylo rozdáno, a tak jsme se mohli věnovat sportovním aktivitám. Po roce jsme se opět sešli v novoveské sportovní hale, kde se odehrál volejbalový turnaj školních týmů. Bohužel chřipková epidemie nedovolila družstvu Ostrožské Lhoty, aby se soutěže zúčastnilo, a tak ve hře zůstaly týmy Kunovic, Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi. Naši hráči vytvořili dva týmy – osmáci a deváťáci, kteří nakonec bojovali o prvenství mezi sebou. Po úplně shodných dvou setech musel přijít ještě jeden, který rozhodl o zlatu. Nakonec zvítězili deváťáci, hlavně díky tvrdému podání Renka Kučery. Vítězům gratulujeme, ale oběma týmům děkujeme za skvělou podívanou, bojovnost a obětavost.

Patricie Bobková

 


02.02.2017

Pythagoriáda

Dne  31.1.2017 proběhlo  školní kolo 40. ročníku matematické soutěže, která je určena všem žákům  5.- 8. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Příklady rozvíjí mj. prostorovou představivost či logické uvažování. Soutěž má dvě kola školní a okresní.
Školního kola se  zúčastnilo celkem  47 žáků.

Nejlepšími řešiteli byli:

5. ročník: Varšíková Adéla

6. ročník: Lukešová Magdalena

7. ročník: Lúčný Patrik

8. ročník: Kalný Radek

Gratulujeme.

Výsledkovou listinu školního kola najdete zde >>>

 


01.02.2017

Němčináři měřili své jazykové znalosti

V pondělí 30. 1. 2017 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce.

Své jazykové znalosti poměřovali letos tři žáci osmého ročníku. Eliška Hanáková, Michaela Hrušková a Jakub Botek absolvovali tradiční jazykové disciplíny jako je poslech, popis obrázku a konverzace na vylosované téma.

V porotě zasedla paní učitelka Křiváková, Sedláčková a naše bývalá žákyně Natálka Bočková, která byla v minulých letech několikrát vítězkou okresního kola. Probojovala se i do kola krajského, kde se rovněž umístila na medailových pozicích.

Eliška, Míša i Jakub byli velmi vyrovnanými soupeři. Porota ale nakonec rozhodla na základě bodového hodnocení takto: Prvenství vybojoval Jakub Botek, druhé místo obsadila Eliška Hanáková a na třetím místě se umístila Míša Hrušková.

Všichni tři přípravě na olympiádu věnovali spoustu volného času, připravovali se nejen ve škole ale i doma. Naši žáci se učí němčinu od sedmého ročníku, výuku mají dvakrát týdně a mají tedy za sebou rok a půl studia. Přesto německým jazykem vládnou na velmi pěkné úrovni.

Elišce a Jakubovi přejeme v okresním kole VIEL GLÜCK!

Dovolte mi, abych závěrem připojila přísloví o tom, že … KOLIK ŘEČÍ UMÍŠ, TOLIKRÁT JSI ČLOVĚKEM. Myslím, že Eliška, Míša i Jakub mají tedy do života dobře našlápnuto. Věřím, že jazykové znalosti, které mají, zúročí třeba už na středních školách a možná i ve svém budoucím povolání.

 

Adéla Botková

Německý jazyk


01.02.2017

Program HASÍK

Dne 30.1. byl v rámci školní výuky realizován 1. blok preventivně výchovného a vzdělávacího programu pro děti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva – HASÍK.

Žáci 2. a 6. třídy měli možnost blíže se seznámit s prácí profesionálních hasičů, která nespočívá jen v hašení požárů, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Žáci se zábavnou formou dozvěděli více nejen o práci hasičů, ale také důležité informace o tom, jak postupovat při požáru, ale také při jakých jiných událostech potřebujeme právě hasiče a jak se v těchto situacích zachovat.

Vše měli žáci zprostředkováno pomocí názorných obrázků a fotografií, celý program byl velmi poučný.

Informace dětem předávali profesionální hasiči z Uherského Hradiště, kteří nejlépe znají problematiku požárů, dopravních nehod, ochrany obyvatelstva apod, a kterým touto cestou děkujeme.

Hasík


27.01.2017

Poděkování ředitelky školy za školní ples

Dne 21. ledna zahájil plesovou sezonu Ples školy a obce. Je to vždy velmi prestižní událost naší obce, kde se představují svým vystoupením žáci 9. ročníku naší školy a jejich vystoupení se stává lákadlem i pro přespolní veřejnost. Také letos deváťáci nezklamali a potěšili návštěvníky plesu skvělou podívanou. Pochvala a poděkování patří nejen deváťákům, ale především paní učitelce Markétě Frantové, která připravila choreografii a s žáky předtančení půl roku cvičila. Výsledek tančení určitě umocnily krásné šaty, které pro děvčata ušila paní Marie Kostrůnková.

Nemenší zásluhu na úspěchu plesu mají rodiče a příznivci školy, kteří se podílejí na veškeré přípravě plesu. Dlouho před vypuknutím plesového veselí chystají tombolu, oslovují sponzory, připravují celé aranžmá, hledají vhodnou kapelu, chystají sál, pracují v průběhu plesu.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem lidem, kteří svou prací, časovou investicí a nezměrným úsilím pomáhají v úspěšné realizaci plesu, starají se o vysokou návštěvnost a výdělek, díky němuž můžeme dětem přispívat na plavání, bruslení, adaptační pobyt, lyžařský výcvik, programy metodiky prevence a odměny pro úspěšné a reprezentující žáky.

Alena Horáková


27.01.2017

Plesové veselí vypuklo

Leden přišel a s ním i plesová sezona. Tu novoveskou jako každoročně zahájil ples SRPŠ a obce, který tuto zimu připadl na 21. leden. Na plese se také poprvé představili žáci 9. třídy se svým tanečním vystoupením. Letos byla choreografie laděna do latinskoamerického stylu, mohli jsme vidět sambu a salsu. Polonéza to byla poměrně netypická, nicméně u diváků, kterých na ples dochází každý rok více a více, se těšila velkému obdivu a nadšení. Tanečníky odměňovali potleskem během tance, oceňovali skoro až artistické figury a ladné pohyby dívek. Vystoupení připravovala i letos paní učitelka Frantová. Celou atmosféru choreografie dokreslily rudé šaty dívek, na kterých opět pracovala paní Kostrůnková. Ta také zhotovila ležérní, rozvázané motýlky chlapců.

Také je potřeba poděkovat rodičům nejen kvůli zakoupení šatů, ale vůbec kvůli podpoře, kterou děti určitě potřebovaly, aby mohly polonézu nacvičovat a poté s ní vystupovat. I SRPŠ, zejména pak jeho předsedkyně paní Jolana Andrýsková, si zaslouží dík a pochvalu za tak skvělé zorganizování celého plesu. Z výdělku bude těžit především naše škola. A nakonec, největší poděkování patří paní učitelce Frantové, bez které by se polonéza vůbec nemohla uskutečnit, a my bychom byli připraveni o nádhernou podívanou a deváťáci o skvělé zážitky a vzpomínky na jejich poslední rok na této škole.

Názory některých zúčastněných jsme zachytili v rozhovorech.

 

Eliška Hanáková, Denisa Andrýsková

ples 1 Ples 3 Ples 2

Rozhovory našich reportérek najdete zde >>>


24.01.2017

Pro rodiče:

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že se od druhého pololetí pozastavuje provoz ranní školní družiny. Podrobnější informace budou sděleny rodičům, kterých se tato informace dotýká.


17.01.2017

Ples SRPŠ

Plakát na ples SRPŠ najdete zde >>>


17.01.2017

Tříkrálová sbírka

V naší obci se 7.1.2017 konala tradiční tříkrálová sbírka. Každoročně se do ní zapojují i žáci naší školy, bez kterých by byla realizace velmi obtížná, proto jim patří velké díky.

tříkrálová sbírka

Další fotky najdete zde >>>

 


17.01.2017

Angličtináři soutěžili

V pátek 13.1. se sešli zájemci o soutěž v jazykové učebně, aby si poměřili síly v angličtině.

V této soutěži jde o to naučit se povídat o 9 základních tématech, popsat vylosovaný obrázek, konverzovat ve dvojici a také zvládnout poslechový test. V přátelské atmosféře soutěžili 4 žáci 8. a 9 třídy. Je třeba ocenit svědomitou přípravu všech zúčastněných. Porota bedlivě sledovala a bodovala všechny výkony. Nebylo jednoduché hodnotit, jelikož byly velmi malé rozdíly ve výkonu soutěžících. Zvítězit ale může jenom jeden a ten postupuje do okresního kola v Uherském Hradišti.

Celkové pořadí jsme vyhodnotili takto:

1. místo – Martina Mazurová – 9. třída
2. místo – Eliška Hanáková – 8. třída

3. místo – Petr Baný – 9. třída

4. místo – Marian Tvdoň – 9. třída

Oceňuji především zájem žáků o angličtinu, jako světový jazyk a hlavně píli a úsílí s jakým k soutěži přistoupili.
Všem zúčastněným srdečně blahopřejeme!!!!
Zapsala: Mgr. M. Křiváková

Soutěž AJ


11.01.2017

Pro rodiče:

Vážení rodiče,

do rukou se Vám dostaly lístky na ples SRPŠ. V předprodeji si můžete lístky zakoupit za cenu 50 Kč (cena lístku u vstupu na ples je 100 Kč). Toto můžete udělat i v případě, že nemáte v plánu ples navštívit, protože tím nepřímo podporujete své děti. Zisk z plesu se totiž využívá na sponzorování různých školních akcí - adaptační pobyt, lyžařský výcvik, zájezdy aj... Ať už se rozhodnete jakkoliv, lístky/finanční obnos prosíme přinést do pátku 13.1.2017, poté budou zbylé lístky v předprodeji u paní Lukášové a Vaše děti si je mohou ještě přikoupit.

Děkujeme!!!


09.01.2017

Pro rodiče:

Vážení rodiče,

připomínáme Vám, že zítra, tj. 10.1.2017, poběhne konzultační odpoledne k prvnímu pololetí. Na své děti se můžete zeptat u jednotlivých vyučujících v době od 16:00 - 17:00, nebo po telefonické domluvě kdykoliv během dne. Vyučující najdete v jejich kabinetech nebo v kmenových třídách. O prospěchu jste byli informováni předem formou lístečků v žákovských knížkách Vašich dětí.
Budeme se na Vás těšit!!

 


05.01.2017

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

Vypravili jsme se 9. 12. 2016 na tuto střední školu. Měli jsme tam zařízenou malou soutěž, kde jsme si mohli zasoutěžit v různých dovednostech - např. nandání pneumatiky na auto nebo zatloukání hřebíků, kde jste museli mít rychlost ale i dobrý čas. Byli jsme rozděleni na holky a kluky. Až jsme prošli všechna stanoviště, tak jsme přešli na jinou budovu a tam jsme se dozvěděli různé informace o CNC strojích a navíc jsme si mohli popsat propisku s pomocí laseru.

Michael Hendrych a Marek Ondračka, 9. třída

Soutěž zručnosti

 


04.01.2017

Vánoční laťka

Vánoční čas se přiblížil a my jsme se jako každý rok sešli v tělocvičně při soutěži ve skoku vysokém. Letos se přihlásilo 7 dívek a 18 chlapců soutěžících ve čtyřech kategoriích. Za zvučného povzbuzování publika se o zlato v nejsledovanější kategorii starších žáků utkali tři hoši z osmé třídy. Vítězně z tohoto souboje vyšel Jakub Botek, kterému se podařilo překonat laťku ve výšce 153 cm. Oceněným gratulujeme, ale pochvala patří všem, kteří se soutěže zúčastnili!

Mgr. Patricie Bobková

Vánoční laťka

Výsledkovou listinu najdete zde >>>

Další fotky najdete zde >>>

 


03.01.2017

Pro rodiče:

Vážení rodiče,

připomínáme Vám, že v úterý 10.1.2017, poběhne konzultační odpoledne k prvnímu pololetí. Na své děti se můžete zeptat u jednotlivých vyučujících v době od 16:00 - 17:00, nebo po telefonické domluvě kdykoliv během dne. 

Těšíme se na Vás!


21.12.2016

Krásné adventní posezení v ZŠ

Dne 19. 12. 2016 se konaly v naší škole tradiční dílničky. V tento den pozvala paní ředitelka Mgr. Alena Horáková i bývalé kolegyně ZŠ. Velmi srdečně nás přivítala. Čekalo na nás milé překvapení. Podívali jsme se do tříd, kde děti vyráběly různé dárečky na Vánoce. Navštívili jsme buchtotéku a pochutnali si na cukroví, které maminky, babičky napekly. Prošli jsme si školu a podívali se, co všechno se vedení škole za rok zase podařilo vylepšit, opravit, zdokonalit. Pak na nás čekalo vystoupení pěveckého sboru a mladých hudebníků pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Melichárkové. Byl to úžasný zážitek. Následovalo příjemné povídání s vedením školy i současnými kolegyněmi. Při výborném občerstvení čas rychle utíkal. Nastal čas rozloučení. Všichni jsme si navzájem popřáli krásné Vánoce a hlavně hodně zdraví, které všichni v roce 2017 potřebujeme. Na závěr krásného odpoledne, které jsme si opravdu užili, jsme dostali dáreček a přáníčko. Mnohokrát děkujeme paní ředitelce, panu zástupci, učitelům a správním zaměstnancům, za přichystání krásného adventního posezení.

Všem přejeme hodně zdraví, úspěchů v práci s dětmi a budování dalších prostor ZŠ pro výuku našich nejmenších.

Miroslava Vajdíková

Adventní posezení

Další fotky najdete zde >>>


21.12.2016

Vánoční dílničky 2016

 

V pondělí 19. prosince proběhly na naší škole již tradiční Vánoční dílničky. Dílničky byly zahájeny pro veřejnost v 8:30 ve školní jídelně. Všichni přítomní byli přivítáni pásmem koled doprovázených naší školní hudeckou kapelou. Poté se děti i dospělí odebrali k jednotlivým dílničkám, kde si mohli vyrobit krásné vánoční výrobky. Na výběr měli andílky z papíru, papírové hvězdy, rybičky z proutí, perníčky, marcipánové výrobky, výrobky ze včelího vosku, svícínky, hvězdičky z korálků a šperky paní Bané. A když byly děti unavené, mohly se odebrat do odpočinkové místnosti, kde se promítaly vánoční pohádky. Pro zájemce byla také přichystána soutěž v sudoku. Také je třeba zmínit, že letošní buchtotéka byla plná dobrot, za to musíme poděkovat hlavně Vám, rodičům. Nezbývá než poděkovat všem přítomným za skvělou atmosféru, která nás provázela po celý den.

Mgr. Jana Jurásková

Dílničky Dílničky 2
Dílničky 3 Dílničky 4

Další fotky najdete zde >>>

Seznam rodičů, kteří přispěli do buchtotéky, najdete zde >>>

 


15.12.2016

Pro rodiče a přátele školy:

Pozvánka na dílničky


14.12.2016

Kroužek robotiky

Již čtvrtým rokem se naši žáci mohou přihlásit do kroužku robotiky. Kromě toho, že si žáci v kroužku pohrají se stavebnicí LEGO, procvičí si také prostorovou představivost a naučí se jednoduché programování přes počítačový program NXT. O zábavu mají páťáci jistě na celý rok postaráno.

Mgr. Jana Jurásková

Robotika 1 Robotika 2 Robotika 3


14.12.2016

Mikulášský volejbalový turnaj

7. prosince proběhl první letošní turnaj ve volejbale. Pořadatelství přijala ZŠ Kunovice Červená cesta, která se do soutěže zapojila v loňském roce. Jinak se zúčastnily již tradiční týmy z Uherského Ostrohu, Ostrožské Lhoty a Ostrožské Nové Vsi. Účastníci si zahráli vzájemné zápasy vždy na dva sety do patnácti. O celkové prvenství usilovala dvě novoveská družstva. Vítězně z tohoto souboje vyšlo A družstvo ve složení: Andrýsková N., Konečná, Kreisl, Kučera, Hendrych a Tvrdoň. Oběma našim družstvům gratulujeme!

Mgr. Patrície Bobková

Volejbal Kunovice

Další fotky najdete zde >>>


14.12.2016

Bruslení

I v letošním školním roce probíhá na prvním stupni naší školy výuka bruslení. Žáci čtvrtých a pátých ročníků navštěvují v rámci tělesné výchovy vždy jednou za čtrnáct dní stadion v Uherském Ostrohu. Závěrečná společná hodina obou ročníků se uskuteční 19.1.2017.

Mgr. Patrície Bobková a Mgr. Radka Hučíková

Bruslení

 


06.12.2016

Pracovní činnosti

Máme tady advent, čas příprav na Vánoce. Jak ho tráví naši sedmáci? Ve vaření pečou výborné perníčky a vanilkové rohlíčky, v dílnách zase pracují se dřevem. A že jim to jde!! Posuďte sami.

Mgr. Jana Melichárková a Mgr. Jana Jurásková

 

PČ - 7.A PČ - 7.B

 

Další fotky najdete zde >>>


04.12.2016

 

Adventní zpívání

I letos byl adventní čas v Ostrožské Nové Vsi zahájen rozsvícením vánočního stromu. Akce s názvem Adventní zpívání proběhla v sobotu 26. listopadu, tedy v předvečer první adventní neděle. Vánočním programem se již tradičně na pódiu u místního historického domku představily děti z mateřské školy, děti ze souboru Včelínek, děti ze souboru Pomněnka, pěvecký sborek základní školy, ženský sbor Denica a mužský sbor Krasavci. Kromě poslechu vánočních melodií a koled si bylo možné zakoupit drobné vánoční dárky i něco na zahřátí. Po závěrečné společné koledě se děti s lucerničkami a všichni ostatní přesunuli k nazdobenému stromu u hlavní silnice a pan starosta jej slavnostně rozsvítil.

Mgr. Jana Melichárková

Adventní zpívání

 

 


30.11.2016

SPŠ a OA Uherský Brod

Dne 8. 11. jsme jeli na exkurzi na SPŠ a OA do Uherského Brodu. Když jsme přijeli, posadili jsme se do jedné z tříd, kde nás přivítal pan ředitel a seznámil nás s obory, které se studují na průmyslové škole či obchodní akademii. Poté se nás ujala paní Juřeníková (manažerka školy), která nás více seznámila právě s touto školou. Pak následovala prohlídka celé školy, ve které nás prováděl pan zástupce ředitele. Měli jsme možnost nahlédnout do učebny elektrikářů, kde se i na pouhé tlesknutí nebo hlas učitele vypnulo a zapnulo světlo. Dále jsme nahlédli do tělocvičny, posilovny a do dílen. Až nás provedl pan zástupce školou, seznámili jsme se s několika učiteli. Konkrétně jeden pan učitel umí programovat roboty a pracovat s 3D tiskárnou. Ukazoval nám, jak se s tím pracuje, dokonce nám ukazoval pár žákovských výrobků, se kterými vyhráli několik soutěží. Po svačině jsme se rozdělili a někteří zůstali a čekali na další program, jiní se přesunuli do města na obchodní akademii. Ti, co zůstali, byli rozděleni do skupinek a šli si vyzkoušet zámečnictví, práci s elektřinou, práci automechanika či jiné další obory. Ostatní, kteří se přesunuli na obchodní akademii, se seznámili s obory sociální činnost a veřejnosprávní činnost. Celý den jsme si všichni opravdu užili.

Lucka Lukášová, Andrea Lapčíková, Kristýna Slaníková 9. třída

Devítka

Další fotky najdete zde >>>

 


24.11.2016

Adventní věnečky ve školní družině

Ve středu 23.11.2016 se uskutečnila tradiční akce školní družiny, a to zdobení adventních věnečků dětí společně se svými rodiči. Tuto akci jsme opět dělali ve spolupráci s p. Jarmilou Burdovou, která byla všem k ruce nejen radou, ale i činem. Práce šla všem pěkně od ruky a všichni si odnesli domů krásné adventní věnečky, na kterých již tuto neděli zapálí první svíčku.

Mgr. Danuše Botková

ŠD-adventní věnečky

Další fatky najdete zde >>>

 


22.11.2016

Mladí turisté v Pevnosti poznání

V sobotu 19.11.2016 si udělali mladí turisté výlet do Olomouce do Pevnosti poznání – interaktivního muzea vědy. I když celý den pršelo, vůbec nám to náladu nezkazilo. Prošli jsme si oddělení „Věda v pevnosti“, „živá voda“, „rozum v hrsti“, „světlo a tma“, „vědecká výtvarka“ a navštívili jsme i malé „Planetárium“. V každém oddělení bylo spousta zajímavostí a poučení. Někteří si stihli vyrobit i malý dárek a upomínkový předmět, jiní zkoumali a objevovali, co se dalo. Den nám uběhl jako voda a už jsme pospíchali na vlak, který nás zavezl domů. Prožili jsme bezvadný den plný poučení i zábavy.

Mgr. Danuše Botková, Eva Križanová

Další fotky najdete zde >>>

Pevnost poznání

 


21.11.2016

 

 

Scénické čtení

V pátek 18. listopadu zavítali na naši školu herci Slováckého divadla, kteří se již několik let věnují scénickému čtení. Tímto poutavým druhem čtení se herci snaží motivovat děti k aktivnímu přístupu ke knížce. Tentokrát si pro děti připravili úryvek z knihy spisovatele Roalda Dahla Čarodějnice. Podle reakcí dětí a jejich pozornosti, bylo vidět, že je scénické čtení zaujalo.

Budeme se těšit na příští setkání.

Mgr. Jarmila Valihrachová

 

Scénické čtení

Další fotky najdete zde >>>

 


14.11.2016

Pro rodiče:

Vážení rodiče,

připomínáme Vám, že zítra, tj. 15.11.2016, poběhne konzultační odpoledne k prvnímu čtvrtletí. Na své děti se můžete zeptat u jednotlivých vyučujících v době od 15:30 - 17:00, nebo po telefonické domluvě kdykoliv. O prospěchu jste byli informováni předem formou lístečků v žákovských knížkách Vašich dětí.
Budeme se na Vás těšit!!


08.11.2016

První výlet mladých turistů

V sobotu 5.11.2016 si mladí turisté udělali první výlet. Místo původně plánované návštěvy Kovosteelu, který byl z důvodu výpadku elektrické energie uzavřen, se prošli po památkách Uherského Hradiště, kde jsme absolvovali program MIC -  „Hradišťská hledačka aneb o pokladu Přemysla Otakara II.“ Bohužel v zápalu hledání jsme zapomněli i na fotografování. Proto zde najdete fota jen z našeho pěšího pochodu směr Ostrožská Nová Ves se zastávkou v lázních.

Mgr. Danuše Botková, Eva Križanová

 

Další fotky najdete zde »»»

 

Výlet MT


07.11.2016

 

Mladý chemik

Soutěž je určena žákům a žákyním 9. tříd ZŠ, je zaměřena na celorepublikovou propagaci chemie na základních školách a je velmi populární. V loňském školním roce se jí zúčastnilo 11 814 žáků 9. tříd základních škol z celé ČR. Nejlepší z účastníků získávají hodnotné ceny v regionálním a především v celostátním finále. Soutěž je finančně podpořena odbornou veřejností, firmami podnikajícími v chemickém průmyslu a Svazem chemického průmyslu. Soutěž je tříkolová + celostátní finále, které se uskuteční v červnu 2017 na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Nejlepší žáci se mohou těšit na velmi hodnotné ceny, např.: iPad, LED TV, Playstation, iPod, atd.

Nejlepší řešitelé školního kola v letošním školním roce jsou:

1. Baný Petr

2. Křiváková Tereza

3. Ryšavá Adéla

Gratulujeme k postupu do dalšího kola, které se bude konat 6. 12. 2016 na SPŠ v Otrokovicích.

 

Ing. Renata Němcová

Mladý chemik

 

 


04.11.2016

Halloween na I.stupni

25.10.2016 si zástupci žákovského parlamentu připravili pro žáky I.stupně oslavu Halloweenu. Na celé dopoledne byly připraveny různé soutěžní úkoly, za které jim odměnou byla drobná hračka či malá sladkost. Jako bonus pro zájemce bylo malování na obličej. Akce se vydařila a všem se hodně líbila.

 

zástupci žákovského parlamentu

halloween halloween halloween

Další fotky najdete zde >>>


02.11.2016