Aktuálně

02.07.2017

Celkové pořadí v soutěži ročníků ve sběru papíru červen 2017 najdete zde >>>29.06.2017

Žákovský parlament

Dne 22.6.2017 se konalo poslední zasedání žákovského parlamentu s paní ředitelkou. Žáci si připravili podněty k diskuzi ohledně školního chodu, které byly velmi vhodně prezentovány. Nejčastějším tématem diskuze bylo stravování a využití školního hřiště. Paní ředitelka byla k podnětům vstřícná a jednotlivé body vždy důkladně s žáky probrala.

Andrea Stužková a Mgr. Markéta Vávrová29.06.2017

Školní družina

Ve školním roce 2016/2017 bylo zapsáno 50 dětí 1. – 3. Ročníku. Děti byly rozděleny do dvou oddělení. Ve druhém pololetí se o činnost dětí, jejich bezpečí a plnění cílů Vzdělávacího programu ŠD staraly dvě vychovatelky: v I. oddělení to byla Andrea Stužková, ve II. oddělení to byla Mgr. Markéta Vávrová. V průběhu celého školního roku žáci plnili úkoly celoroční hry : Soví škola – dětská univerzita. Měli jsme téma na každý měsíc a to například: lidské tělo, pět smyslů, řemesla a povolání, co to jsou peníze (finanční gramotnost), jak nakupovat, čas her a hraní…
Dne 16.5.2017 se konala besídka ke dni maminek. Děti recitovaly, zpívaly sólové i skupinové písně, zatančily rybí taneček, zahrály divadlo - Vašek cestovatel mezi lidojedy. U závěrečné písně vystoupil sólista Jakub Mahdalík, který zahrál úvodní melodií na zobcovou flétnu.

Andrea Stužková a Mgr. Markéta Vávrová

Fotografie z besídky si můžete prohlédnout zde >>><< <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 18. 10. 2017

Svátek má Lukáš
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: