Aktuálně

26.06.2017

Vystoupení pěveckého sboru

Celoroční činnost školního pěveckého sboru vyvrcholila vystoupením ve čtvrtek 22. 6. 2017 na školním dvoře. Bylo to poprvé, kdy se děvčata představila celé škole. Chtěly jsme všem předvést, jaké písničky zpíváme, a také nalákat nové členky na příští rok, neboť osm děvčat z 9. ročníku tentokrát vystupovalo naposledy. Věřím, že jsme všem zpříjemnily čtvrteční dopoledne a dobu před prázdninami.

Mgr. Jana Melichárková

Vystoupení sboru 201726.06.2017

Výlet na Kuželov

Letos se žáčci druhé třídy vydali na výlet do Kuželova. Cílem byl Kuželovský mlýn, který je ve správě Brněnského muzea. Navzdory horkému počasí jsme se vydali z Velké nad Veličkou na 4km pěší pouť. Odměnou za námahu bylo občerstvení v lese v podobě jahod a stínu. Po cestě jsme také mohli pozorovat různá zvířata a rostliny. Mohli jsme vidět a pohladit si kozy s kůzlaty a přes koleje nám na závěr výletu přeběhla srnka. Samotný Kuželovský mlýn byl velmi zajímavý. Dozvěděli jsme se i něco o tom, jak žili naši předkové. Unavení a žízniví jsme se vydali na zpáteční cestu. Velkou záchranou pro všechny, kterým došlo pití, byla dvoulitrová limonáda Jarečka Pavlíčka, kterou jsme schovali na nádraží ve Velké. Bylo moc hezké, že Jarek neváhal a celé pití dal k dispozici všem žíznivým výletníkům. Trocha odvahy, trocha úsilí a spousty zážitků, to přece patří ke správnému výletu. A to se letos určitě podařilo. Že se dětem výlet líbil, sepsaly ve svém slohu. A Adélka Hůsková s Mirečkou Juráskovou dokonce na náš výlet složily básničku, kterou nám pak ve třídě i zarecitovali.

Šli jsme jednou na výlet, Viděli jsme kozy, Už jsme na mlýn došli,
jmenoval se mlýnek. měly také vousy. všichni jsme se sešli.
Měl takové ručičky, Viděli jsme posed, Chleba, rohlík, špekáček,
byly jako nožičky. spadnutý až po zem. i párek je mňam.

Třídní učitelka Denisa Hanáčková

Výlet druháků 1
Výlet druháků 226.06.2017

Školní výlet 1.A a 1.B


Odměnou za celoroční práci během školního roku je pro všechny žáky školní výlet. A jestli si ho někdo zaslouží, pak prvňáci určitě. Za 10 měsíců odvedli obrovský kus práce a tak ani je odměna v podobě školního výletu neminula.
Ve středu 21. června jsme kolem půl deváté téměř v plném počtu vyrazili na vlakové nádraží. I když cíl naší cesty nebyl daleký, všichni jsme se moc těšili. Mířili jsme do Vnorov, kde nás z vlakového nádraží čekala ještě asi 2,5 kilometrová procházka do tamního přístaviště. Tady už na nás čekala pirátka Černá perla a její pirátský kolega Černý dráp. Ti nás hned na úvod seznámili s tím, co nás během celého pobytu v jejich přístavu čeká. A tak jsme si v průběhu dopoledne pod vedením Černé perly vyrobili pravé pirátské šátky, a také jsme sami, ve 4-členných skupinkách zvládli pohádkovo – pirátskou cestu lesem, při níž jsme plnili zadané úkoly. Některé z dětí tak poprvé zkusily, co to znamená pohybovat se předem neznámou trasou jen za pomocí barevných fáborků. I tento nelehký úkol ale nakonec zvládly všechny skupinky a do cíle dorazili všichni v pořádku. Odměnou téměř v závěru dopoledne nám byly vlastnoručně vyrobené pirátské šátky a musíme říct, že se nám opravdu moc povedly a navíc nám velice slušely. Ještě před tím, než jsme vydali na zpáteční cestu, tentokrát v podobě plavby skutečnou lodí (i když „jen“ po Baťově kanále), jsme si v areálu přístaviště zahráli zábavné hry, při kterých jsme si například mohli vyzkoušet, jak obtížné je pohybovat se v prostoru poslepu a být odkázaný jen na sluch. Na plavbu do Veselí nad Moravou se s námi vydal Černý dráp coby kapitán lodi, i pirátka Černá perla, která nám cestou pověděla mnoho zajímavostí jednak o Baťově kanálu a jeho historii, ale také o bobrech, kteří tady žijí a v neposlední řadě jsme si zpáteční plavbu zpestřili i zpíváním při kytaře.
Po necelé hodince plavby jsme bezpečně zakotvili v přístavišti ve Veselí nad Moravou, kde jsme se nakonec s našimi pirátskými kamarády rozloučili halasným pokřikem „HOJ, HOJ, HOJ !!! . Nezbývalo než se vydat na cestu k vlaku. Kolem půl čtvrté jsme v pořádku dorazili zpět k naší škole, kde už na nás čekali rodiče.
I když to byl výlet jen „za humny“, skutečně se nám vydařil a děti si ho moc užily.

Pavla Sedláčková a Lenka Běhalová, třídní učitelky 1.A a 1.B

Výlet prváků 1
Výlet prváků 2<< <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 23. 8. 2017

Svátek má Sandra
Celý rok

Blížící se akce

04. září 2017 -->>zbývá: 12 dní

Zahájení nového školního roku 2017/2018 - Po - 8:00


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: