Aktuálně

13.06.2017

Fyzika na naší škole

V naší škole se snažíme podporovat děti se zájmem o přírodovědné a technické obory, rozšiřovat jejich znalosti a motivovat je ke studiu přírodních věd. Ideální je, když děti baví přímo vyučování fyziky. Proto co nejčastěji zařazujeme do výuky pokusy, měření, zajímavé prezentace a animace, využíváme počítače a interaktivní pomůcky, stavebnice, modely a soupravy, děláme laboratorní práce.

Důležité také je podchytit talentované žáky a děti se zvýšeným zájmem o fyziku. Právě takové děti pracují ve fyzikálním kroužku. Kroužek je určen pro žáky druhého stupně. Na pravidelných schůzkách děti řeší zajímavé fyzikální úlohy, trénují logiku díky různým hrám, ale hlavně se účastní soutěží, ve kterých si mohou porovnat své znalosti a dovednosti s žáky z jiných škol. Letos na podzim se členové fyzikálního kroužku zapojili do soutěže „Logická olympiáda“, v jarních měsících někteří absolvovali školní kolo fyzikální olympiády. Letos poprvé jsme se zapojili do celoroční soutěže Science games, která má za úkol objevit a podchytit mladé vědce. V této soutěži čtyři žáci dokonce reprezentovali školu v regionálním kole. Odměnou za celoroční práci určitě byla exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci.

Věřím, že práce v kroužku děti baví a těším se, že příští rok budeme v našem poznávání světa vědy pokračovat.

Alena Horáková

Další fotky najdete zde >>>13.06.2017

Soutěž Integrovaného záchranného systému

Dne 16. 5. 2017 jsme se my, žáci osmé třídy, zúčastnili prvního ročníku pohybově vědomostní soutěže v bezpečnostně – branných disciplínách, která proběhla v Amfíku Bukovina v Popovicích. Do akce se zapojilo 19 týmů ze Zlínského kraje, které si otestovaly své vědomosti z dopravních, policejních, armádních a zdravotních znalostí.

Měli jsme zde možnost prozkoumat techniku a vozidla policie, armády, hasičů a záchranné služby. Soutěžili jsme v hodu granátem, překážkovém běhu, jízdě zručnosti nebo střelbě ze vzduchovky. S celní správou jsme odhalovali padělané výrobky. Pro holky bylo nejzábavnější oblékání výstroje Armády České republiky. Kluky nejvíce zaujala manipulace se zbraněmi. Náročný den ukončilo vystoupení příslušníků armády, kteří předvedli ukázky bojové přípravy, a vystoupení hasičů. I přes úraz jednoho z účastníků našeho týmu jsme celkově obsadili krásné sedmé místo.

Složení týmu: Jitka Konečná, Victoria Pólová, Přemek Horký, Jirka Falešník, Radek Kalný, Adam Krystek, náhradník – Daniel Kreisl08.06.2017

Školní výlet Osvětim

Náš poslední školní výlet začal 11. května srazem před školou. Nasedli jsme do přistaveného autobusu a zanedlouho jsme už byli na cestě. Poslouchali jsme písničky, hráli karty, chvilkama spali, no hlavně jsme se bavili. Po pěti hodinách jsme dorazili do koncentračního tábora Auschwitz. Hned si nás vyzvedl pan průvodce, který nás následně provedl celým táborem a popsal nám denní režim a osudy lidí, kteří zde skončili. Silným zážitkem bylo zhlédnutí ubikací, spaloven a spousty věcí, které po vězněných zbyly.

Po perném dni jsme dojeli na naše ubytování. Zdejší kuchyň byla "nezapomenutelná". Polévka byla v podstatě neochucená voda a o rajské raději nemluvím. Další zajímavostí bylo třeba to, že jsme si museli sami povléct postel, což pro některé bylo celkem problémem, nebo to, že díky mizernému osvětlení jsme těžko poznali svou chatku, takže docházelo k častým omylům. Po umytí ve sprchách, které byly na náš počet kluků jenom dvě, jsme se sesedli v různých chatkách a debatovali až do večerky. Noc proběhla překvapivě hladce.

Ráno jsme se nasnídali, sbalili si věci a jeli do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně.

Naší poslední zastávkou byla exkurze v ruční papírně ve Velkých Losinách. Odtud už jsme jeli domů. Podle mě se výlet vydařil a všichni máme na co vzpomínat.

Petr Baný

Osvětim<< <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 24. 6. 2017

Svátek má Jan
Celý rok

Blížící se akce

26. červen 2017 -->>zbývá: 2 dny

Sportovní dopoledne - Slovácký dvůr


27. červen 2017 -->>zbývá: 3 dny

Sběr papíru - celoškolní EV akce


30. červen 2017 -->>zbývá: 6 dní

Vysvědčení - 8:00

Slavnostní ukončení roku 9. ročníku na školním dvoře

Prázdniny Cool


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: