Aktuálně

03.10.2017

Atletický čtyřbojač2017

V pátek 25.9. 2017 se naši žáci 1. stupně zúčastnili atletického čtyřboje v Polešovicích za asistence Maxipsa Fíka a podpory atletického trenéra Jaroslava Vlčka. Závodu se zúčastnilo 10 základních škol. Asi 160 dětí soutěžilo v disciplínách – sprint 50m, skok daleký, hod míčkem, běh 300m, štafetový běh. Ti nejlepší byli oceněni z rukou Kačky Vávrové, české juniorské reprezentantky.
A jak jsme dopadli? Získali jsme čtyři bronzové medaile:
3. místo – Rudolf Obal, kategorie mladší chlapci
3. místo – Jakub Chmelař, kategorie starší chlapci
3. místo – Sára Kolářová, kategorie starší dívky
3. místo – Jakub Chmelař, Petr Běhávka, Adam Tomeček, Dominik Habarta, kategorie starší chlapci (štafetový běh).

Vítězům, ale i ostatním závodníkům děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme více skvělých úspěchů v tomto školním roce.

Mgr. Lenka Běhalová

Kompletní výsledky najdete zde »»»

Více fotek ve fotogalerii03.10.2017

Deváťáci pomáhají

Nejstarší žáci základní školy pokračují v péči o ty nejmladší. Již druhý týden letošní školní docházky přišli deváťáci dvakrát do třídy I.B. Poprvé to bylo 1š.9. ve výtvarné výchově, kdy svým malým kamarádům pomáhali s přípravou pomůcek na práci s vodovými barvami i s malováním duhy a barevným otiskem ruky. Tyto krásné výkresy pak vystavili na nástěnku na chodbě u třídy. Druhá návštěva se uskutečnila ve stejném týdnu, ale v hodině praktických činností. Tam společně vyráběli hvězdu z barevných papírů. Výrobky navlečené na provázku zdobí okno učebny prvňáků. Z nadšení všech zúčastněných žáků i rodičů dětí I.B je zřejmé, že se tato společná činnost všem moc líbila. Vyučující obou ročníků budou ve spolupráci při různých příležitostech pokračovat v průběhu celého školního roku.

Mgr. Jitka Šilhavá

více fotek ve fotogalerii

pc2017-1 Vv2017-1
Vv2017-2
Vv2017-325.09.2017

zahradaŠkolní zahrada

V letošním roce se podařilo ve škole vybudovat školní zahradu. Došlo tak k plánované realizaci třetí části školního dvora. V roce 2014 byly postaveny první dvě části – tzv. dvůr her, který je dnes využíván především školní družinou a probíhají zde zahájení a ukončení školního roku. Druhá část tzv. dvůr sportu slouží především k výuce tělesné výchovy. Nově vzniklá třetí část – školní zahrada se nachází v prostoru za tělocvičnou. Je opatřena zavlažovacím systémem s dešťovou vodou, kontejnery pro výsadbu rostlin, pergolou, pod kterou se nachází prostor pro uložení nářadí a může zde probíhat i samotná výuka. Žáci se zde budou nejen učit pracovat s půdou, starat se o rostliny, pěstovat zeleninu v předmětu pracovní činnosti- pěstitelství , ale díky trvalému osázení některých záhonů bylinami a rostlinami se zde budou žáci učit poznávat rostliny i během hodin přírodopisu. Byliny mohou dále využívat ve vaření. Pro děti bude vyučování v přírodě přínosem nejen kvůli propojení znalostí s praxí, ale i díky atraktivitě učit se mimo třídu. Je určitě lepší trávit více času na zdravém vzduchu než v učebnách. Výstavba školní zahrady byla zahájena v dubnu a k jejímu dokončení došlo na konci prázdnin tohoto roku. Celá akce byla financována z vlastních prostředků.

Alena Horáková

více fotek ve fotogalerii<< <   1 2 3 4 5 6 7 8 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 18. 10. 2017

Svátek má Lukáš
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: