Aktuálně

02.01.2020

Mezinárodní projekty v naší škole

CO-Education: Europe – a communityofvalues/ Společná školní výuka: Evropa – společenství hodnot

Už na začátku školního roku jsme informovali, že jsme byli úspěšní v rámci výzvy Erasmus+, která podporuje mezinárodní spolupráci škol, a získali jsme od EU finanční podporu našeho projektu, kterého se účastníme společně s dalšími pěti zahraničními školami.

V termínu od 7. – 11. 10. 2019 proběhlo na řeckém ostrově Kréta první projektové setkání, kterého se zúčastnili čtyři zástupci naší školy. Během tohoto setkání jsme se zúčastnili mnoha zajímavých aktivit, workshopů a exkurzí. Témata, kterým jsme se věnovali: eTwinningové projekty a platforma eTwinning, metoda Persona Dolls, bezpečný internet apod. Důležitou součástí byla volba loga našeho projektu i podrobné plánování dalších mezinárodních setkání, kterých se zúčastní také žáci. Dokumentaci z tohoto setkání najdete na odkaze: www.zsonves.rajce.idnes.cz a nafacebookovém profilu naší školy.

Jak už bylo zmíněno, během tohoto setkání bylo voleno logo celého projektu. Každá země přivezla své nejlepší návrhy, které vybírali samotní žáci jednotlivých škol. Tyto návrhy se pak utkaly v mezinárodní soutěži. Mezi tři finalisty postoupila hned dvě naše loga. Autorkami jsou Aneta Lukášová z 9. třídy a Amálie Červenáková z 6. třídy. Třetím finalistou bylo logo ze španělské školy. Velká gratulace patří oběma děvčatům, protože jejich loga splnila všechna kritéria a jsou opravdu velmi povedená. Vybrat vítěze nebylo jednoduché. A jak tedy soutěž dopadla? Vítězným logem, které se objeví na všech projektových materiálech, je logo Anety Lukášové. Poděkování patří ale všem našim žákům, kteří se do soutěže zapojili.

Všechny partnerské školy se v současné době připravují na druhé mezinárodní setkání, které se uskuteční v České republice v naší škole v termínu od 10. – 14. 2. 2020. Naši obec navštíví celkem 10 učitelů a 30 žáků z Francie, Španělska, Turecka, Řecka a Švédska. Tým učitelů naší školy pilně připravuje program, všechny aktivity budou zaměřeny na získávání informací o Evropské unii. Setkání začne v pondělí 10. 2. v Praze. Navštívíme Evropský dům, který je ideálním místem pro čerpání aktuálních informací o EU, pro setkávání se nad evropskými tématy, ale i místem chytré zábavy a sebevzdělávání. Novoveští žáci i učitelé se společně se svými hosty zúčastní přednášky s názvem „Euromýty a fakenews.“ Na příkladu toho, co nám Brusel zakazuje či nezakazuje, si budeme moci vyzkoušet, jak funguje naše mysl a proč tak snadno věříme poplašným zprávám – od údajných zákazů igelitek, rumu, vysavačů, hranolků až po údajný předpis nařizující prodávat pouze rovné okurky.

V Ostrožské Nové Vsi nás bude v úterý 11. 2. 2020 čekat oficiální přivítání zástupců všech partnerských škol. Na toto setkání zveme nejen rodiny, které přijmou do svých rodinzahraniční žáky, ale také zájemce z řad široké veřejnosti. Všechny školy budou mít připravenou prezentaci své školy, ale také obce a země.

V celotýdenním programu nebude chybět prohlídka naší školy, prezentace obce, návštěva Zlína, Uherského Hradiště apod. Rádi bychom navštívili Baťovo muzeum a seznámili naše hosty s historií obuvnické firmy, kterou založil významný zlínský podnikatel a vizionář. Tomáš Baťa je pak příkladem českého ševce, který se stal Evropanem. Právě toto téma se nám do našeho projektu skvěle hodí.

K aktivitám, které jsou vždy velmi vítanými a oblíbenými u všech zahraničních účastníků, je účast ve vyučovacích hodinách. Tyto vyučovací hodiny budou zaměřeny na získávání informací o EU a připraví si je jak naše paní učitelky, tak zaměstnanci evropských center v našem kraji. Získané znalosti budou ověřovat a poměřovat účastníci v závěrečném kvízu, který bude věnován EU.

Další zajímavou aktivitou bude bezesporu také výuka tanců, při kterých budou školy prezentovat svoji národní kulturu. Tato aktivita má za cíl nabídnout žákům poznání, že je Evropa multikulturním hodnotovým společenstvím států, které mají každý svoji vlastní identitu. Evropská identita je pak poznáním sebe ve vztahu k jiným. Uvědoměním si shody ale také odlišnosti mezi lidmi, národy a státy.

V pátek 14. 2. navštíví naši školu poslanec Evropského parlamentu pan Tomáš Zdechovský. Žáci budou mít příležitost zeptat se na to, co všechno práce europoslanceobnáší. I na tuto besedu zveme zájemce z řad veřejnosti. Pozvánky na akce pro veřejnost se objeví na stránkách naší školy www.zsonves.cz a nafacebookovém profilu ZŠ Ostrožská Nová Ves.

Zahraniční žáci budou během setkání ubytováni v rodinách. Chtěli bychom už předem poděkovat rodičům, kteří umožňují svým dětem účast v těchto projektech a přijímají do svých rodin zahraniční žáky. Moc si takové podpory vážíme.

Adéla Botková

logo 2 Kréta 1
logo 1 Kréta 202.01.2020

Mezinárodní projekty v naší škole

Rádi bychom se podělili o skvělou zprávu, která nás zastihla na konci roku 2019.

Ve středu 4. prosince 2019 zasedala správní rada Česko-německého fondu budoucnosti, která vybrala 129 česko-německých projektů, které obdrží v roce 2020 finanční podporu fondu. Naši žádost jsme podávali v září 2019 v rámci výzvy Téma roku: „Pojď do toho! Překonávání dělicích linií ve společnosti.“ Správní rada vyhodnotila náš projekt, který nese název „Aby se inkluze stala běžnou záležitostí“, jako úspěšný a hodný podpory. Projekt je dokonce uveden na stránkách Fondu budoucnosti ve výběru schválených projektů:

„Základní škola Ostrožská Nová Ves a Gymnázium Romaina Rollanda v Drážďanech chtějí v rámci dvou devítidenních setkání seznámit české a německé žáky s tématem inkluze, které je v obou zemích živě diskutováno, a zároveň umožnit osobní setkání lidí s hendikepem a bez hendikepu. Konkrétně je například naplánována návštěva speciální školy, chráněné dílny, návštěva Neviditelné výstavy v Praze a drážďanského Muzea hygieny, účast na projektu „Stavíme mosty – Lidé s postižením v každodenním školním životě“, ale také společná hudební produkce, tanec a sport.“

Součástí projektu jsou dva výměnné pobyty. Naši a němečtí žáci se poprvé setkají v České republice. V termínu 31. 3. – 8. 4. 2020 proběhnou první projektové aktivity nejen na půdě naší školy, naplánován je také společný pobyt v našem hlavním městě, kde bude naše projektová práce zahájena. Navštívíme výše uvedenou Neviditelnou výstavu, která nabízí jedinečnou příležitost, jak zakusit život nevidomého na vlastní kůži. Návštěvníci se učí orientovat ve speciálně zatemněných prostorách, kde si vyzkouší situace z běžného života. Třeba jak se ve tmě pohybovat doma, v přírodě, nebo při nějakém kulturním zážitku. Výstavou provází zcela či částečně nevidomí průvodci, kteří povedou nejen naše nohy i ruce, ale na chvíli se stanou i naším zrakem.

V Praze se také setkáme s rodačkou z naší obce paní Alenou Čojdžildžav Voráčovou, která je první neslyšící pastorační asistentkou v Česku. Jsme moc rádi, že nám přislíbila setkání. S našimi žáky se podělí o svoji osobní zkušenost z doby, kdy sama navštěvovala základní školu, o to, jak se cítila, jaké byly reakce okolí apod. A dokonce nás čeká i malá ochutnávka znakové řeči! Už teď se moc těšíme a velmi si této příležitosti vážíme. Po návratu nás budou čekat další zajímavé aktivity, ale také výlety. Přislíbenou máme také návštěvu a společné aktivity se žáky speciální školy v Uherském Hradišti.

Druhý výměnný pobyt se uskuteční až na samém konci školního roku. V termínu 19. – 26. 6. 2020 navštíví naši žáci Drážďany a partnerskou školu. Během obou pobytů budou žáci ubytováni v hostitelských rodinách. Rodičům, kteří svým dětem účast v projektu umožnili, děkujeme za přijetí německých žáků do svých rodin.

O všech projektových aktivitách se dočtete na stránkách naší školy www.zsonves.cz a také na našem facebookovém profilu ZŠ Ostrožská Nová Ves. Fotodokumentaci najdete na odkaze www.zsonves.rajce.idnes.cz.

Adéla Botková

logo21.12.2019

Vánoční laťka

V předvánočním čase jsme se sešli v tělocvičně naší školy, abychom si zasoutěžili ve skoku vysokém. Ve čtyřech kategoriích bojovalo o vítězství celkem 21 účastníků 6. – 9. ročníků. Závěr patřil třem deváťákům, kteří se neustále přetahovali o prvenství. Bouřlivé atmosféry diváků využil nejlépe Filip Váverka, který pokořil výšku 165 cm. Všem vítězům gratulujeme!

Celkové výsledky:

Mladší žákyně Mladší žáci
1. Sára Kolářová 137 cm 1. Viktor Kolář 130 cm
2. Linda Hráčková 127 cm 2. Tomáš Cícha 130 cm
3. Nina Kellnerová 124 cm 3. Antonín Žufánek 121 cm

Starší žákyně Starší žáci
1. Kristýna Vlková 130 cm 1. Filip Váverka 165 cm
2. Nikola Balcarová 124 cm 2. Jonáš Opravil 163 cm
3. Tereza Běhávková 121 cm 3. Daniel Falešník 158 cm

Patricie Bobková<< <   1 2 3 4 5 6 7 8 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 23. 1. 2020

Svátek má Zdeněk
Celý rok

Blížící se akce

23. leden 2020 -->>zbývá: 0 dnů

Ve čtvrtek nepoteče voda - nejsou zajištěny obědy ani školní družina.


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: