Aktuálně

18.06.2017

Pasování na čtenáře

Ač se to nezdá, uteklo to jako voda, a je tady téměř konec školního roku. A z malých prvňáčků, kteří až na výjimky, ještě před necelými 10 měsíci znali sotva pár písmenek, se stali „čtenáři“. Cestu od prvních písmen a slabik v živé abecedě přes jednoduchá slova a věty až po první krátké příběhy a pohádky ve slabikáři zvládly téměř všechny děti bez problémů. Dnes, na konci června, jsou z nich čtenáři, kteří už si můžou sami sáhnout po první knížce pohádek nebo příběhů dětských hrdinů.

Proto jsme s velkou radostí a snad ještě větším očekáváním přijali pozvání paní Uherkové z místní knihovny na slavnostní událost – „pasování na čtenáře“. A tak jsme se ve středu 14. června vydali do knihovny.

Vzali jsme si s sebou slabikáře, abychom mohli všem přítomným názorně předvést, že jsme se číst opravdu naučili. Během krátké chvilky přečetly děti 2 krátké pohádky, při které každý prvňáček přečetl kousek příběhu. Poté nastal slavnostní okamžik, kdy byly děti rukou paní místostarostky Jarmily Bedřichové pasovány na čtenáře. Několik pochvalných slov adresovaných dětem, coby malým čtenářům, zaznělo i z úst paní ředitelky Aleny Horákové, která na tuto oslavu přijala pozvání a přišla za námi.

Ke každé správné oslavě patří také dort, a proto nemohl chybět ani tady. Dvě velmi šikovné maminky, paní Křiváková a paní Vavříková, upekly dětem k této příležitosti nádherné a hlavně výborné dorty, na kterých jsme si všichni moc pochutnali.

Tento důstojný slavnostní akt pak vystřídala půlhodinka kouzlení s kouzelníkem Jirkou Hadašem, který svými čarovnými schopnostmi rozesmál všechny děti i jejich paní učitelky.

Paní Uherkové, paní místostarostce, kouzelníkovi a oběma maminkám moc děkujeme za úžasné dopoledne, které jsme si všichni užili, a všem „čtenářům“ přejeme, aby o prázdninách zažili alespoň jedno krásné dobrodružství s nějakým knižním hrdinou.

Paní učitelky 1.A a 1.B, Pavla Sedláčková a Lenka Běhalová

Pasování na čtenáře 1
Pasování na čtenáře 2 Pasování na čtenáře 3

Další fotky najdete zde >>>16.06.2017

Dračí lodě ovládly týmy mladých

Slunce konečně zalilo náš kraj a my jsme mohli začít využívat přednosti naší vesnice. 9. 6. 2017 ovládly místní vodní ploch Čtverec dětské týmy na dračích lodích.

Zpočátku nebylo jednoduché ovládnout 250 kg těžkou loď. Ale všichni brzy pochopili, že jedině v jednotném týmu, který je plně koordinovaný, se lze rychle posunovat cíli. Nejlépe na tom byla posádka ZŠ Ostrožská Lhota, která plně ovládla závod. Druhé místo patřilo týmu Něco vostrýho (9. třída ZŠ Ostrožská Nová Ves) a třetí místo týmu Padesátjedničky (ZŠ Bílovice). Pod stupni vítězů zůstali Draci v hrnci (8. třída ZŠ Ostrožská Nová Ves), 2. tým ZŠ Bílovice a 6. místo obsadila posádka ZOČ (7. třída ZŠ Ostrožská Nová Ves). Zvláštní kategorii tvořily týmy středních škol. Zúčastnilo se Gymnázium Uherské Hradiště (2 týmy) a Mesit Uherské Hradiště. Z této kategorie si nejlépe vedl tým GUH Titanic, druhé místo obsadila Santa Maria (Mesit UH) a třetí místo Bismarck (GUH). V souboji nejlepších týmů ZŠ a SŠ ovládla závod ZŠ Ostrožská Lhota.

Chtěla bych také připojit poděkování nejen kantorek ze ZŠ Ostrožská Nová Ves, ale také poděkování přespolních škol.

Markéta Frantová

dl 1
DL 215.06.2017

Exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci

Koncem května se naši žáci z fyzikálního kroužku a kroužku debrujárů vydali do Pevnosti poznání v Olomouci. Jeli s námi i 4 žáci z druhé třídy, kteří vzpomínají na celou exkurzi s nadšením a rádi by se tam opět podívali. Pevnost poznání je 1. centrum popularizace vědy a výzkumu na střední Moravě, realizované Univerzitou Palackého v Olomouci. Nabízí 4 stálé interaktivní expozice, které jsme si postupně prošli. Začali jsme expozicí dějin, kde si děti mohly vyzkoušet i vojenské oděvy nebo se interaktivní formou dozvěděly, jak fungovalo opevnění Olomouce. Nejvíce jsme se těšili do expozice fyzikální, kde nás čekala spousta fyzikálních jevů pojatá opět interaktivní formou. Mohli jsme si zahrát 3D piškvorky nebo si vyzkoušet sestrojený gyroskop pro cvičení kosmonautů. Naproti fyzikální expozice si na své přišli biologové. Nejzajímavější bylo pozorování živočichů pomocí mikroskopů a 3D tiskárna, ze které si někteří žáci mohli odvézt i suvenýr. Nakonec nás čekala expozice světlo, tma. Kde jsme se opět vrátili také trochu k fyzice a optice. Spousta zajímavostí byla ještě obohacena chemickou dílnou, kterou si připravili studenti z přírodovědné fakulty. Na digitální planetárium, které je také součástí Pevnosti poznání, nám už nezbyl čas. Nejen proto bychom se do Pevnosti poznání rádi vrátili a obohatili naše vědomosti. Myslím si, že se exkurze vydařila a naplnila očekávání velmi příjemným a obohacujícím zážitkem.

Mgr. Alena Horáková, Mgr. Denisa Hanáčková

Pevnost poznání

Další fotky najdete zde >>><< <   1 2 3 4 5 6 7 8 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 24. 6. 2017

Svátek má Jan
Celý rok

Blížící se akce

26. červen 2017 -->>zbývá: 2 dny

Sportovní dopoledne - Slovácký dvůr


27. červen 2017 -->>zbývá: 3 dny

Sběr papíru - celoškolní EV akce


30. červen 2017 -->>zbývá: 6 dní

Vysvědčení - 8:00

Slavnostní ukončení roku 9. ročníku na školním dvoře

Prázdniny Cool


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: