Aktuálně

14.10.2008

EXKURZE DO SKLÁRNY KVĚTNÁ

Ve čtvrtek 18. září jsme navštívili sklárny Květná v obci Strání, jejíž stavba byla zahájena r. 1794. Huť začala svoji činnost v roce 1795. Sklárna začala rychle nabývat na proslulosti; vyráběla z obyčejného, nazelenalého skla nejrůznější užitkové a stolní sklo, ale i sklo hostinské, lampy, cylindry a dokonce i sklo okenní, vyráběné z foukaných válců. V polovině 19. století ji kupuje pan Emanuel Zahn. Jeho firma Josef Zahn & Co. vlastní sklárnu až do roku 1945, kdy je znárodněna a konfiskována. V roce 1894 přeměnil název hutě, snad z vděčnosti k manželce a jejímu věnu, na Zahn a Göpfert s firemní značkou Z&G a místo Straňanská huť začal užívat místní název Květná (Blumenbach).

Sklárna každou chvíli měnila své majitele, v březnu 2004 se jejím majitelem stává česká investiční společnost Synex CZ a.s. V současné době sklárna vyrábí nejrůznější skleněné zboží.

s1Jelikož jsme žáky 9. třídy (exkurze se zúčastnili také žáci třídy 8.), máme ke všemu neznámému buď odmítavý postoj, nebo jsme velice zvědaví. Před návštěvou sklárny se obě tyto možnosti projevily. Jakmile jsme vstoupili do budovy skláren, byli jsme všichni velice překvapeni, když nás zalila vlna tepla. Nejdřív to bylo příjemné, po chvíli jsme se však začali potit, a tak jsme se rozepínali a svlékali jsme pár svršků. Pak už jsme dávali pozor, co nám paní průvodkyně povídala o historii skláren - tedy alespoň někteří. Pár pozorných spolužáků jí dokonce položilo i několik otázek. Zdálo se, že jejich zájem paní potěšil. A zároveň jsme pozorovali skláře při práci. V rukou drželi píšťaly, na jejich konce z velkých pecí za sebou nabírali roztavené sklo a foukali do nich. Sklo se tvarovalo do různých bublin, podle toho, jakou silou do píšťaly ten který sklás2ř foukal. Až měla bublina správnou velikost, vložili ji skláři do formy, aby získala kýžený tvar. Dřevěná forma musí být mokrá, aby sklo nepopraskalo. Někteří z nás si mohli foukání skla vyzkoušet. Podívali jsme se také, jak se provádí leptání skla, jak se sklo brousí a jiné nezbytné činnosti.

Při prohlídce sklárny se mnozí tvářili znuděně, jiným to bylo úplně jedno, ale většinu z nás to zaujalo. Jistěže se nám nechtělo z teplých prostor sklárny ven do zimy, ale nic jiného nám stejně nezbývalo. Kromě toho na nás čekal autobus, v němž bylo také teplo, nicméně ne takové jako to „sklářské“. Odnesls3i jsme si odtud jistě spoustu zajímavých poznatků (někteří i celkem pěkné kazové skleničky).

Ale v případě, že by vás zajímal poněkud objektivnější názor na celou tuto akci, asi byste se měli informovat u některého z učitelů, nejlépe u paní učitelky Němcové, jelikož já jako čtrnáctiletá holka povětšinou sdílím názory svých vrstevníků, a jsem přesvědčena, že tyto názory jsou zavádějící. Podotýkám však, že mně samotné se exkurze zdála obstojná.


Silvie Kučeráková, IX. třída13.10.2008

Přírodovědný klokan.

Výsledky školního kola:

Pořadí Jméno Třída Počet bodů
martin 1. Martin Konečný IX. 72
marek 2. Marek Bedřich VIII.A 64
radek 3.-4. Radek Zálešák IX. 58
přemek 3.-4. Přemysl Chvilíček IX. 5813.10.2008

Žáci I. stupně základní školy se opět chystají na „Vánoční zpívánky“

Již po několik let se žáci naší školy scházejí na závěr adventu při loučení před vv1ánočními prázdninami u společného zpívání koled ve dvoře naší ZŠ.

Této slavnosti předchází zdobení vánočního stromu v hodinách výtvarné výchovy, praktických /pracovních/ činností a příprava zpěvu koled v rámci výuky hudební výchovy.

V letošním školním roce proběhne 18. prosince tento slavnostní koncert v místním kostele opět za podpory otce Petra Krajčov2viče a pokračující spolupráci s hudební akademií z Kroměříže pod vedením tamního vyučujícího pana Maliny.

K Vánočním zpívánkám však potřebujeme instalovat na školní dvůr vzrostlý jehličnan, který se nám v minulých letech dařilo získat jako dar od občanů naší obce. Proto se na vás i letos obracíme, občané Ostr. Nové Vsi, pokud máte na svém pozemku vzrostlý jehličnan /který vám možná už i překáží/ zvažte darování tohoto stromu pro vaše malé spoluobčany. Jestliže se tak rozhodnete, obraťte se na p. učitelku Mgr. J. Šilhavou.

Váš dar jistě velmi potěší všechny žáky naší základní školy. Děkujeme.

Mgr. Jitka Šilhavá<< <   ... 289 290 291 292 293 294 295 296   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 23. 4. 2018

Svátek má Vojtěch
Celý rok

Blížící se akce

07. květen 2018 -->>zbývá: 14 dní

Sběr papíru


16. květen 2018 -->>zbývá: 23 dní

Akademie ke Dni matek


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: