Aktuálně

27.04.2018

DEN ZEMĚ V PARKU ROCHUSdz2018

Letošní Den Země jsme oslavili již s dvoudenním předstihem. Podobně jako v předcházejících letech jsme svátek naší planety strávili v přírodě. V pátek 20. dubna jsme se vydali do přírodně-kulturního areálu parku Rochus, který byl kdysi dříve vojenským cvičištěm a dnes představuje zelený ostrov tvořený mozaikou křovin a lučních porostů uprostřed intenzivně zemědělsky obhospodařované a urbanizované krajiny.
Hned ráno jsme vyjeli od školy do Uherského Hradiště a od zimního stadionu jsme se Vinohradskou ulicí vydali nahoru směrem k Rochusu. Po přibližně 2 km procházky jsme přišli ke správní budově tohoto areálu, kde už na nás čekali pracovníci parku. Po krátké přestávce svačinu jsme se nejdříve šli podívat k barokní kapli sv. Rocha, která je dominantou celého areálu a významným poutním místem. Kaple byla vystavěna jako připomínka morové rány, která v roce 1680 postihla Uherské Hradiště.
Odtud jsme se pak vrátili zpět do místního skanzenu, muzea lidové architektury, kde jsme se mimo jiné mohli vrátit v čase do vesnického prostředí konce 19. a začátku 20. století.
Tady jsme se rozdělili do 5 skupin a začal zábavně naučný výukový program, který si pro nás zaměstnanci parku Rochus připravili. Zatímco si to žáci 2. stupně vykračovali na rozhlednu Rovnina, ti mladší z naší školy měli příležitost projít si a prohlédnout jednotlivá stavení a dozvědět se tak mnoho zajímavého ze života našich předků. Asi nejzajímavějším stanovištěm, kde se děti mohly opravdu „vyřádit“, byla výroba cihel z hlíny, tzv. kotovic, které byly v té době běžným stavebním materiálem.
Krátce po 11. hodině jsme s dětmi 1. stupně naši exkurzi na Rochusu zakončili. Přibližně ve stejném čase se z výšlapu na rozhlednu Rovnina vraceli žáci 2. stupně, kteří nás tak vystřídali na svém výukovém programu, který byl i pro ně připraven v areálu skanzenu.
Počasí nám tento den skutečně přálo, už dopoledne se teploty vyšplhaly ke 20´C a my jsme si tak oslavu svátku naší planety moc příjemně užili.

Pavla Sedláčková, organizátorka akce

více fotek ve fotogalerii

další fotky zde »»»26.04.2018

Pythagoriáda

Dne 6.4. 2018 proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Z 28 žáků, kteří se zúčastnili, byli 3 úspěšní řešitelé - Šimon Svoboda z 5. ročníku, Magdalena Lukešová a Ondřej Prchlík ze 7. ročníku. Všichni postupují do okresního kola , které se uskuteční 29.5. 2018 ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Vzhledem k obtížnosti zadaných úloh se dá předpokládat, že do okresního kola budou pozváni i vítězové ostatních kategorií, i když nedosáhli počtu devíti bodů stanoveného pro úspěšné řešitele.

Bližší výsledky v příloze.

Mgr. Miroslava Prchlíková, Mgr. Jarmila Bachanová24.04.2018

dsv2018Den s vědcem

Cílem vzdělávání by nemělo být jen naučit děti znalostem a dovednostem, velkým úspěchem je, když se podaří probudit v dítěti zájem o některý obor, ve kterém se žák chce sám vzdělávat. K takovým nadaným dětem na naší škole patří Karel Jahodík ze 3.třídy. Ve škole navštěvuje kroužek Debrujárů, reprezentoval školu na Vědecké konferenci, zajímá se o fyziku, chemii, techniku i mimo školu. Díky svému nadání, zájmu a aktivitě se Kájovi splnil sen. Dne 5.dubna navštívil Ústav anorganické chemie Akademie věd České republiky v Praze. Strávil zde den s britským vědcem Dr. Michaelem G. S. Londesboroughem, Ph.D, který v Akademii věd pracuje a patří k těm vědcům, kteří se snaží propagovat vědu na veřejnosti, v médiích a mezi mládeží. Kája se díky pozvání tohoto vědce dostal do laboratoře Ústavu jaderné fyziky oddělení syntéz, což je podle Kájových slov ráj fyziků a chemiků. Mohl zde nejen obdivovat špičkové vybavení, laser, spektrometr, digestoř, magnetický analyzátor, ale asistoval i při experimentu s borany, jejichž výzkumu se Dr. Loundesborough věnuje. Společně analyzovali vzorek, který označili jako karel001. Analýzu tohoto vzorku podepsanou Dr. Londesboroughem si Kája odnesl spolu s obrovským zážitkem domů. Na takový den určitě nikdy nezapomene. Já věřím, že Káju nadšení pro vědu neopustí a jednou sám bude velkým vědcem. Přeji mu na této dlouhé cestě hodně úspěchů a všichni mu držíme palce!

Alena Horáková

více fotek ve fotogalerii<< <   ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 15. 12. 2018

Svátek má Radana
Celý rok

Blížící se akce

17. prosinec 2018 -->>zbývá: 2 dny

Vánoční dílničky a Den otevřených dveří - 8.00 - 13.00 hod.


03. leden 2019 -->>zbývá: 19 dní

Návrat žáků a učitelů do školy po prázdninách.


05. leden 2019 -->>zbývá: 21 dní

Tříkrálová sbírka v obci


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: