Aktuálně

10.12.2018

svd201810.12.2018

Adventní zpívání

V sobotu 1. prosince se v Ostrožské Nové Vsi konala již tradiční akce Adventní zpívání s rozsvícením vánočního stromu, na které vystoupil i pěvecký sbor naší školy. Děvčata se představila pásmem lidových a folkových koled. Na pódiu se vystřídala řada dalších dětských i dospělých zpěváků a muzikantů. Po společné závěrečné koledě se všichni přesunuli od místního historického domku k nazdobenému vánočnímu stromu, který na závěr paní starostka rozsvítila.

Mgr. Jana Melichárková10.12.2018

Vybíráme si střední školu a budoucí povolánívsš2018

V rámci projektu volba povolání pro 9. třídu jsme navštívili několik škol a firem, ve kterých jsme měli příležitost seznámit se s jejich fungováním a možnostmi, které nám nabízí.
Dne 6.11. jsme navštívili Střední školu leteckou v Kunovicích. Ve škole jsme byli rozděleni do skupin, ve kterých jsme se prostřídali na 3 pracovištích. První pracoviště byly dílny, zde jsme si vyrobili stojan na letadélko. Druhé pracoviště bylo “školní letadlo”, kde nám ukázali, popsali a vysvětlili vše kolem letadla L-410. Třetí pracoviště byla elektro dílna, tady jsme sestavovali jednoduché obvody v elektrolaboratoři. A na závěr jsme šli do výrobní haly firmy Aircraft Industries, kde jsme viděli celou firmu za chodu. V úterý 18.12. nás čeká ještě jeden projektový den na této škole.
Ve středu 14.11. byla naše třída v Uherském Hradišti na Burze středních škol. Zde se představily školy z celého kraje. Kromě samotné prezentace škol jsme si mohli například vyzkoušet virtuální realitu, střelbu na terč nebo ochutnat cukroví.
V pátek 16.11. jsme se společně s 8. třídou zúčastnili “Technického jarmarku”, v rámci kterého jsme se podívali do dvou firem. První firmou byl Thermacut, který vyrábí díly na svařování a plazmové řezání. Druhou firmou byly Třinecké železárny, které se zabývají opracováním kovů. V těchto firmách jsme si mohli projít celé pracoviště.
V úterý 20.11. se naše třída podívala na Střední průmyslovou školu a obchodní akademii v Uherském Brodě. Jako první nás uvítal pan ředitel, pak nás pan zástupce seznámil se školou formou prezentace. Vzápětí jsme si část školy prošli, podívali jsme se do odborných učeben, školního kina, tělocvičny, budovy High-Tech s nejnovějšími vymoženostmi. Tato škola se nám líbila, protože byla moderní a nová.
Ve středu 5.12. jsme jeli na Střední školu průmyslovou, hotelovou a zdravotní do Uherského Hradiště. Absolvovali jsme zde tři různá stanoviště. První bylo Planetárium Morava v rámci průmyslové školy. Poté jsme šli na zdravotní školu, kde nám ukázali první pomoc a zdravotnické nástroje, které se používají v tomto oboru. Jako poslední jsme byli ve “školní restauraci”. Tady nás obsluhovali studenti hotelové školy a servírovali nám míchané nápoje a palačinky. Celý den jsme si užili.

Kryštof Čech

více fotek ve fotogalerii<< <   ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 16. 6. 2019

Svátek má Zbyněk
Celý rok

Blížící se akce

16. červen 2019 -->>zbývá: 0 dnů

Akademie ke 115. výročí školy


18. červen 2019 -->>zbývá: 2 dny

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků - v 16.00 hod. v budově ZŠ Ostrožská Nová Ves


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: