Aktuálně

21.12.2018

Vánoční laťkavl2018-1

V předvánočním čase jsme v tělesné výchově pilně trénovali skok vysoký. Nejlepší skokani naší školy měli možnost přihlásit se do soutěže “Vánoční laťka“, která se již tradičně konala ve čtvrtek před Vánocemi. Všichni mohutně povzbuzovali své kamarády a vytvořili jim skvělou atmosféru. Rekord školy nebyl pokořen, ale někteří překonali své nejlepší výkony. Všem vítězům gratulujeme!!

Celkové výsledky :

Mladší žáci
1. místo Sára Kolářová 122cm
2. – 4. místo Nina Kellnerová,Nikola Balcarová, Klára Studničková 118cm

Mladší žáci
1. místo Jakub Chmelař 126cm
2. místo Tomáš Cícha 122cm
3. místo Miroslav Lukáš 118cm


Starší žákyně
1. místo Tina Šáchová 130cm
2. místo Kristýna Vlková 122cm
vl2018

Starší žáci
1. místo Váverka Filip 158cm
2. místo Světnička Adam 156cm
3. místo Matěj Pšurný 145cm20.12.2018

vd2018-1Vánoční dílničky v ZŠ

Již tradičně pedagogové ze základní školy připravili nejen pro své žáky, ale i pro veřejnost výrobu drobných vánočních dekorací ve „Vánočních dílničkách“. Spolu s nimi vypomáhali svým mladším spolužákům na jednotlivých stanovištích žáci 8. a 9. ročníku.
V adventním období, v pondělí 17. prosince, přišli žáci do školy bez batohů s učebními pomůckami, zato se sváteční náladou. Zahájení proběhlo ve školní jídelně, kde si taky všichni zazpívali koledy se školním pěveckým sborem. Pak se žáci i hosté (rodiče, prarodiče, bývalí
vd2018-2žáci naší školy) rozešli do jednotlivých dílniček. Skupinky dětí 1. ročníku doprovázeli opět jejich starší kamarádi z 8. a 9. ročníku. V každé učebně modrého a zeleného poschodí se všichni potkávali a měli možnost vyrobit si buď krásné svícínky, maličkosti ze včelího vosku, bižutérii, zápichy do květináčů, rámečky na fotografie, malované perníčky, voňavá mydélka, přáníčka či například stromečky ze šišek a kartonu. A když si potřebovali odpočinout, šli do speciálně připravených relaxačních místností. Kdo měl chuť na cukroví, navštívil „Buchtotéku“ ve školní jídelně. Tady se nejen žáci, ale taky veřejnost, občerstvovali pečivem, které napekly jejich maminky nebo babičky. Tímto děkujeme všem rodinám za příspěvky ať už pečiva nebo čajů a jiných nápojů. Bylo to pro žáky velmi příjemné zpestření dopoledne.
vd2018-3Naše „Vánoční dílničky“ opět navštívily i děti a paní učitelky z mateřské školy. Společně jsme si zazpívali koledy a předškoláci si pochutnali na drobném cukroví. Později přišli za námi i bývalí zaměstnanci základní školy, kteří jsou již ve starobním důchodu. Slavnostní atmosféra se zpíváním koled se jim moc líbila. Všechny nás potěšilo, že se na naše dílničky přišla podívat i paní starostka J. Bedřichová s panem místostarostou J. Lažkem. Měli možnost vidět, jaká sváteční nálada vládne naší školou. Jsou to krásné tradice patřící u nás k adventu.

Mgr. J. Šilhavá

více fotek najdete zde »»»20.12.2018

Krásné předvánoční setkání v naší školeduch2018

Zase po roce jsou tu Vánoce…..
Dne 17. prosince 2018 se konaly v naší škole tradiční dílničky. V tento den pozvala paní ředitelka Mgr. Alena Horáková bývalé kolegyně a správní zaměstnance. Velmi srdečně nás přivítala. Čekalo na nás milé překvapení. Podívali jsme se do tříd, kde děti pod vedením paní učitelek vyráběly různé dárečky na Vánoce. Navštívili jsme buchtotéku a pochutnali si na cukroví, které upekly maminky a babičky. Překvapením i bylo, že některé cukroví upekly děti s paní učitelkami v nové, krásné kuchyni, kterou se paní ředitelce podařilo zrekonstruovat. Kdo chtěl, prošel si školu a podíval se, co se vedení školy za rok zase podařilo vylepšit, opravit, zdokonalit. Pak už na nás čekalo vystoupení pěveckého sboru pod vedení paní učitelky Mgr. Jany Melichárkové. Vystoupení bylo úžasné! Děkujeme!

Následovalo příjemné povídání s paní ředitelkou, panem zástupcem, současnými kolegyněmi i správními zaměstnanci. Pozdravit nás, zavzpomínat na školu, popřát všem krásné Vánoce a hlavně hodně zdraví v roce 2019 přišla paní starostka Ing. Jaroslava Bedřichová a pan místostarosta pan Ing. Jaromír Lažek. Při výborném pohoštění čas rychle utíkal. Nastal čas rozloučení. Všichni jsme si navzájem popřáli radostné Vánoce a hlavně hodně a hodně zdraví, které potřebujeme. Na závěr krásného posezení, které jsme si opravdu užili, jsme dostali dáreček i přáníčko. Bylo to moc milé!

Mnohokrát děkujeme paní ředitelce, paní Petře Domanské, paní učitelce Jitce Šilhavé, paní Jitce Lukášové a panu Zdeňku Slachovi za přichystání krásného adventního posezení. Ohromné!!!
Všem pracovníkům školy přejeme hodně zdraví, úspěchů v práci s dětmi, vstřícné rodiče a budování dalších prostor ZŠ pro žáky naší základní školy.

Za bývalé zaměstnance Miroslava Vajdíková<< <   ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 16. 6. 2019

Svátek má Zbyněk
Celý rok

Blížící se akce

16. červen 2019 -->>zbývá: 0 dnů

Akademie ke 115. výročí školy


18. červen 2019 -->>zbývá: 2 dny

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků - v 16.00 hod. v budově ZŠ Ostrožská Nová Ves


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: