Aktuálně

22.02.2020

Den čtvrtý - čtvrtek 13. 2. 2020

K aktivitám, které jsou vždy velmi vítanými a oblíbenými u všech zahraničních účastníků, je účast ve vyučovacích hodinách. Těmto aktivitám jsme tedy vyhradili celé čtvrteční dopoledne.

Tématem hodin, které si paní učitelky prvního stupně se žáky připravily, byla Evropa a Evropská unie. Během příprav diskutovali společně o významu EU, o tom, jaké výhody či nevýhody nám členství v EU přináší. Ví, kolik má EU členských států, znají hymnu, vlajku a ostatní symboly. Hodiny byly velmi nápadité. Žáci se poctivě připravovali a mnohdy do příprav vtáhli i své rodiče, za což jim patří velké poděkování.

Byl to opravdu krásný a povedený projektový den, při kterém si žáci prvního stupně vyzkoušeli umění prezentace před ostatními. Bez zaváhání a jakéhokoliv náznaku nejistoty se postavili před naše hosty a předvedli své znalosti a dovednosti. Hodiny si užívaly obě dvě strany. Sami žáci se vyjádřili, že přípravami žili, že je taková práce opravdu bavila a že se hodně nového dozvěděli a naučili.

Po ukázkových hodinách měli žáci možnost besedovat s našimi zahraničními hosty. Žáci se neostýchali a ptali se na nejrůznější věci, které je zajímaly. Myslím, že si z tohoto dne odnášeli všichni ty nejlepší zážitky a snad i poznání, že právě takové vzájemné setkávání a poznávání je tou nejlepší příležitostí k učení se.

Pro druhý stupeň si hodiny o EU připravili lektoři Europe Direct Kroměříž a Eurocentra Zlín. Žáci získali základní informace o EU, ale dozvěděli se i spoustu zajímavých informací, které mohli také zužitkovat v pátečním závěrečném kvízu.

Poslední aktivitou, která byla pro žáky druhého stupně připravena, byla hra Fakescape. Tu připravili studenti Masarykovy univerzity. Jedná se o projekt, ve kterém chtějí studenty a žáky naučit kriticky přemýšlet o informacích, které denně čtou a sdílí na sociálních sítích. Cílem této aktivity bylo, aby si naši žáci prakticky vyzkoušeli, jak mají ověřovat informace a uvědomili si, jaké mediální nástrahy na ně v on-line světě číhají.

Odpoledne jsme společně navštívili Uherské Hradiště. Prošli jsme nejzajímavější památky ve městě, naši komentovanou prohlídku jsme zakončili u hradišťské věznice.

Foto ze čtvrtého dne najdete zde

Erasmus+ 4. den22.02.2020

Den třetí - středa 12. 2. 2020

Ve středu jsme se spolu s našimi hosty vydali na návštěvu našeho krajského města Zlína. Navštívili jsme Baťův památník, Baťovo muzeum a seznámili naše hosty s historií obuvnické firmy, kterou založil významný zlínský podnikatel a vizionář. Tomáš Baťa je příkladem českého ševce, který se stal Evropanem. Toto téma se nám do našeho projektu skvěle hodilo.

Nevynechali jsme ani budovu "21" a známou kancelář ve výtahu. Žáky a také mnohé dospělé zaujal ale především výtah "Páternoster".

Odpoledne jsme na dopolední program tématicky navázali. Po odpoledním workshopu si každý účastník odnášel ze školy vlastně vyrobené "boty".

Foto ze třetího dne najdete zde

Erasmus+ 3. den22.02.2020

Den druhý - úterý 11. 2. 2020

Druhý den našeho projektového setkání Co-Education Europe probíhal na půdě naší základní školy.

Ve společenském sále se uskutečnil uvítací akt, při kterém paní starostka spolu s paní ředitelkou přivítaly zástupce jednotlivých zemí. Naši žáci si připravili interaktivní pohádku "O evropské řepě", vystoupil školní sbor a cimbálová muzika. Zahraniční studenti představili všem přítomným formou krátkých prezentací svou zemi, město a také školu. Této akce se zúčastnili žáci 5. - 9. ročníku naší školy, ale také zájemci z řad rodičů, přátel školy a také široké veřejnosti.

Poté se byli naši hosté slavnostně přijati v obřadní síni, kde paní starostka zopakovala, jak velkou příležitostí pro naši školu a naše žáky účast v tomto projektu je.

Chtěli bychom poděkovat také vedení obce, že naši školu v účasti v mezinárodních projektech podporuje.

V úterý odpoledne probíhala komentovaná prohlídka školy, kterou si pro zahraniční hosty připravili žáci 9. třídy.

Večerní program se konal v prostorách místní Orlovny. Na začátku vystoupili deváťáci se svým předtančením, zbytek večera pokračoval v duchu volné zábavy.

Foto ze druhého dne najdete zde

Erasmus+ 2. den<< <   ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 3. 7. 2020

Svátek má Radomír
Celý rok

Blížící se akce

13. červenec 2020 -->>zbývá: 10 dní

Úřední den - 9:00 - 10:00


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: